Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Malene Aaes Kvist
Hold 2018 id/a (1a id, 2a id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Boldbasis og spiludvikling
Titel B Skøjteløb
Titel C Opvarmning til musik
Titel D Floorball
Titel E Amerikanske boldspil
Titel F Grundtræning
Titel G Badminton

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Boldbasis og spiludvikling

Formålet med forløbet er at give eleverne et fælles udgangspunkt, en fælles terminologi og et fundament for fremtidig undervisning i boldspil. Herudover skal alle elever have en fysisk fornemmelse af boldspil.

I dette forløb arbejdes der med boldspils tekniske, taktiske samt sociale og psykiske fundament. Det forventes at eleverne både sprogligt og praktisk har kendskab til:

◾spilhjullet (de fem parametre bane, spillere, regler, mål og bold - og deres betydning for spillets karakter)
◾afleveringer, modtagelser og boldkontrol
◾spilbarhed - herunder tempo- og retningsskift
◾kommunikation, rollefordeling (erfarenheds og køns betydning)

Der tages udgangspunkt i partibold (1 modul med hænder, 1 modul med fødder) og derudover inddrages stikbold og høvdingebold som eksempler på småspil, der har høj levetid, og som afprøves i konkurrencesammenhæng i årgangsturnering til idrætsdag i november.

Til sidst i forløbet arbejder eleverne innovativt og udvikler i grupper et spil med udgangspunkt i ovenstående forløb. Eleven øver evnen til at evaluere egne og andres spil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Skøjteløb

Vi tager på Skøjtebanen. Der arbejdes med grundlæggende teknik for skøjteløb (stabilitet, balance, holdning, afsæt, bremsning, sving), der leges forskellige fangelege for at øge fortroligheden, og ishockeyspillet afprøves.
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Opvarmning til musik

Forløbet er todelt, en del med fokus på, hvorfor vi varmer op, og en del med fokus på at lave et opvarmningsprogram til musik.
Eleverne laver sidst i forløbet en rapport, der tilgodeser begge dele.
Forløbet startes med en undersøgelse af opvarmningens effekt. Der laves 4 forskellige tests før og efter opvarmning, og resultaterne diskuteres i rapporten. Desuden behandles teorien omkring opvarmning.
Der er i den anden del fokus på, hvordan man bygger et opvarmningsprogram til musik op, hvilke øvelsesområder der bør være med, og hvordan man finder velegnet musik (her skelnes mellem førende, svingende og markeret musik). Her øves takttælling, og tidtælling af musikken afprøves. Eleverne udarbejder herefter i grupper et opvarmningsprogram til musik, som de fremviser og varmer de andre elever op med, og som evalueres efterfølgende.

Læst stof: Yubio kap. 30
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Floorball

På grund af aflysninger endtte dette forløb med kun at blive på 3 moduler og derfor vil det blive fulgt op enten i 2.g eller 3.g.

I forløbet var der fokus på:
- Boldkontrol (inkl. styr på håndtering af stav og bold)
- Afleveringer (slag- og trækafleveringer, tempoafleveringer og afleveringer i løb)
- Skud på mål (slag- og trækskud, stående og i løb, uden forsvar)

Der blev spillet på både små og store baner, og betydningen af banens størrelse blev repeteret fra boldbasis-forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Amerikanske boldspil

Klassen skal på studietur til USA til foråret, og derfor giver det god mening som en forberedelse hertil at lave et forløb om amerikanske boldspil.
De valgte boldspil er: Softball, streetbasket og lacrosse.
I alle spillene fokuseres der på grundlæggende teknik og fornemmelse for spillet som helhed.
Softball - fokus på kaste-gribeteknik og slagteknik samt regler, spilforståelse og taktiske overvejelser.
Streetbasket - fokus på kaste-gribeteknik, driblinger, skudteknik, lay up, spilattitude og rytme samt spillet som subkultur. Der læses følgende artikel: Roer, Mette: Old school klassiker (Berlingske, 06-05-07)
Lacrosse - fokus på kaste-gribeteknik, bevægelse på banen, idealspillets udseende, forskellen på spillet for kvinder og for mænd (sidste to punkter illustreres med videoer af amerikanske kampe)

Forskellene på amerikansk og dansk idræt samles op via følgende artikel fra Den store danske: http://denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Sport/Sport_generelt/USA_(Sport)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Grundtræning

I dette forløb arbejdes der med forskellige sider af grundtræning og testning heraf.
Eleverne skal have helt basale praktiske oplevelser af forskellige former for konditionstræning, muskeltræning, koordinationstræning og bevægelighedstræning.
Aktiviteterne vil være forskellige former for løb (distancetræning og intervaltræning i forskelllige udformninger), orienteringsløb og cirkeltræning. De skal her arbejde grundlæggende med puls, iltoptagelse, forskellige træningsprincipper og kondital i praksis og teori. Konditionen testes ved hjælp af en Bip-test (begreberne direkte og indirekte test berøres). Muskeltræningen præsenterer træning af såvel muskeludholdenhed, max.styrke, eksplosivitet og spændstighed, mens de andre områder trænes med yoga, stretching, aerobic og balancetræning.
De læser følgende i Yubio:
s. 45-50
s. 72-77
s. 78-83

Som afslutning på dette forløb skal eleverne udarbejde deres eget grundtræningsprogram i grupper og afprøve det i praksis. Grundtæningsprogrammet må efter gruppens eget valg rette sig mod et bestemt træningsområde (fx kondition) eller en bestemt idrætsgren.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Badminton

Forløbet blev i den grad påvirket af nedlukningen  forbindelse med Corona-krisen.
Vi nåede at komme i gang med forløbet.
Eleverne blev introduceret til singlespillet (blev dog mest spillet på ½ bane på grund af pladsmangel) og singlereglerne.
Desuden blev der introduceret til og øvet lang singleserv og clearslaget.

Et enkelt virtuelt modul blev brugt på hjemmetræning og grundtræningsmæssige refleksioner herover.
Desuden blev der afholdt et virtuelt teorimodul omkring "Danskernes idrætsvaner" (herunder idrættens organisering).
Yubio, s. 34-39
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer