Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jens Randrup, Lars Slott Kristiansen
Hold 2018 id/d (1d id, 2d id, 3d id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Opvarmningsprogrammer
Titel B Boldbasis og spiludvikling
Titel C Flagfootball
Titel D Capoeira
Titel E Grundtræning
Titel F Badminton
Titel G Træningsprojekt
Titel H Fodbold
Titel I Rulleskøjter
Titel J Just Dance!
Titel K Idrættens rolle i samfundet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Opvarmningsprogrammer

Indledningsvis gennemgås teorien omkring opvarmning: Hvorfor skal man varme op? Og hvor længe skal man varme op?

Herefter er der fokus på, hvordan man bygger et opvarmningsprogram til musik op, hvilke øvelsesområder der bør være med, hvilken rækkefølge øvelserne bør komme i samt hvordan man finder velegnet musik (her skelnes mellem førende, svingende og markeret musik).

Eleverne udarbejder herefter i grupper et opvarmningsprogram til musik, som de fremviser og varmer de andre elever op med, og som evalueres efterfølgende.

Læst stof: Idræt c-bogen:
- S. 71-72: Samspillet mellem musik og bevægelse.
- S. 90-93: Opvarmning +  Lav dit eget opvarmningsprogram.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Boldbasis og spiludvikling

Formålet med forløbet er at give eleverne et fælles udgangspunkt, en fælles terminologi og et fundament for fremtidig undervisning i boldspil. Herudover skal alle elever have en fysisk fornemmelse af boldspil.

I dette forløb arbejdes der med boldspils tekniske, taktiske samt sociale og psykiske fundament. Det forventes at eleverne både sprogligt og praktisk har kendskab til:

◾spilhjullet (de fem parametre bane, spillere, regler, mål og bold - og deres betydning for spillets karakter)
◾afleveringer, modtagelser og boldkontrol
◾spilbarhed - herunder tempo- og retningsskift
◾kommunikation, rollefordeling (køns betydning)

Der tages udgangspunkt i partibold og kurvebold som eksempler på, hvordan spilhjulets parametre kan ændre et spils karakter.

Herefter arbejder eleverne innovativt og udvikler i grupper et spil med udgangspunkt i ovenstående forløb. Grupperne præsenterer spillene for klassen og spillene afprøves i praksis. Under spillene trænes elevernes evne til løbende at ændre og justere egne spil med henblik på at sikre, at spillene opfylder den målsætning, som grupperne har defineret for egne spil.

Efterfølgende evalueres spillene med fokus på, om spillene opfylder de formål, som grupperne har defineret for deres nye spil.

Herunder trænes eleverne i evnen til at evaluere egne og andres spil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Flagfootball

I dette forløb har vi arbejdet med Flagfootball, hvor eleverne er blevet trænet i:
- Grundlæggende teknik (kaste- gribe, håndtering af bold i løbespil og at give bolden korrekt ved løbespil)
- Strategi (løbemønstre, løbe sig fri, designe angrebsspil)
- Basale grundtræningsøvelser ved amerikansk football.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Capoeira

I dette forløb med capoeira har eleverne trænet:
- grundlæggende capoeira dansetrin
- Sparketeknikker (alm. spark, udefra-og-ind, cirkelspark og contraspark)
- Undvigelsesteknikker (ægget, udfald til højre og venstre)
- Take down (sakseteknik)
Herudover har eleverne lavet en serie med capoeira, der er optaget på video.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Grundtræning

I dette forløb skal eleverne lave et grundtræningsprogram. Det må være generelt eller funktionelt, og fokus skal være på et eller flere fysiske mål.
Grundtræningsprogrammet vurderes ud fra:
1) Refleksioner omkring tidsintervaller - herunder arbejdsinterval og længde på pause
2) Motivation - i hvilken grad er gennemførelsen af programmet en god oplevelse
3) Brug af remedier - inddrages remedier på en velovervejet måde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Badminton

I dette forløb arbejder vi med badminton, hvor fokus er på:
- Grundlæggende slagteknik (Clear, drop og smach)
- Grundlæggende bevægelsesteknik - placering på banen og løbemønstre
- Grundlæggende strategi - hvordan spiller jeg modstanderen bedst i forhold til placering på banen.
Herudover arbejder vi også med dobbelt, hvor fokus er:
- Grundlæggende strategi - hvordan placerer jeg mig bedst på banen i forhold til min medspiller.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Træningsprojekt

I dette forløb har eleverne selv lavet et træningsprogram over 8 uger, de har gennemført og bogført eventuelle ændringer i en logbog. Fokus har været på løbetræning, men eleverne har haft mulighed for at vinkle deres træningsprojekt på anden træning.
Inden elevernes start på deres selvlavede træningsprogram, har de lavet en prætest, og når træningsprogrammet er slut, har eleverne lavet en posttest. Resultaterne af disse to test skal inddrages i opgaven via en analyse, der tager udgangspunkt i gennemgået teori om arbejdsfysiologi. Denne teori er løbende blevet gennemgået således:
Modul 1: Introduktion til Træningsprojekt
Modul 2: Superkompensation
Modul 3: Arbejdets tre faser og musklernes opbygning
Modul 4: Åndedræt og vejrtrækning
Modul 5: Blodkredsløb og puls
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Fodbold

Dette forløb om fodbold er struktureret således, at eleverne deles op i begyndere og øvede, hvor de øvede får ansvaret for at gøre begynderne så dygtige til fodbold som mulige. Jeg (læreren) underviser i et element ved fodbold og i den efterfølgende lektion skal den øvede undervise begynderen i samme element. Den øvede kan enten gentage mine øvelser eller finde på nogle nye.
Igennem forløbet har vi været gennem følgende elementer:
- Grundlæggende teknik (tæmninger med, lår og bryst samt indersideafleveringer og hovedstød)
- Lange afleveringer/afslutninger (halvliggendevrist spark, vristspark og yderside)
- Sammenspil
- Strategi (placeringer på banen og ansvarsområder ved forskellige positioner på banen)
- Simple spillesystemer
I sidste lektion spiller vi turnering.
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Rulleskøjter

I dette forløb har vi arbejdet med grundlæggende rulleskøjteteknik og efterfølgende spille rulleskøjtehockey. Den grundlæggende teknik indbefatter:
- Bremse med og uden bremseblok
- Dreje rundt
- Køre baglæns
- Speedskate teknik (krydse skøjter i cirkel)
- Baglæns speedskate teknik
- Køre på to hjul (forrest/bagerst, to forreste to bagerste)
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Just Dance!

I dette forløb har vi med udgangspunkt i Labans bevægelseslære og viden om dancefit analyseret to danse fra ‘Just Dance’ og efterfølgende lavet en egen video, som hele klassen efterfølgende har danset.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Idrættens rolle i samfundet

I dette teoretiske forløb har vi arbejdet med
- Relationen mellem idræt og medier:
- Relationen mellem idræt og integration:
- Relationen mellem idræt og politik:
- Karrierelæring i idræt:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer