Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jens Gosvig, Lars Slott Kristiansen
Hold 2018 id/x (1x id, 2x id, 3x id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Opvarmningsprogrammer
Titel B Boldbasis og spiludvikling
Titel C Ultimate og drejebøger
Titel D Softball
Titel E Badminton
Titel F Grundtræning
Titel G Træningsprojektet
Titel H Kondition og Atletik
Titel I Floorball
Titel J Coronaidræt
Titel K Hiphop og Les Lanciers

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Opvarmningsprogrammer

Indledningsvis gennemgås teorien omkring opvarmning: Hvorfor skal man varme op? Og hvor længe skal man varme op?

Herefter er der fokus på, hvordan man bygger et opvarmningsprogram til musik op, hvilke øvelsesområder der bør være med, hvilken rækkefølge øvelserne bør komme i samt hvordan man finder velegnet musik (her skelnes mellem førende, svingende og markeret musik).

Eleverne udarbejder herefter i grupper et opvarmningsprogram til musik, som de fremviser og varmer de andre elever op med, og som evalueres efterfølgende.

Læst stof: Idræt c-bogen:
- S. 71-72: Samspillet mellem musik og bevægelse.
- S. 90-93: Opvarmning +  Lav dit eget opvarmningsprogram.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Boldbasis og spiludvikling

Formålet med forløbet er at give eleverne et fælles udgangspunkt, en fælles terminologi og et fundament for fremtidig undervisning i boldspil. Herudover skal alle elever have en fysisk fornemmelse af boldspil.

I dette forløb arbejdes der med boldspils tekniske, taktiske samt sociale og psykiske fundament. Det forventes at eleverne både sprogligt og praktisk har kendskab til:

◾spilhjullet (de fem parametre bane, spillere, regler, mål og bold - og deres betydning for spillets karakter)
◾afleveringer, modtagelser og boldkontrol
◾spilbarhed - herunder tempo- og retningsskift
◾kommunikation, rollefordeling (køns betydning)

Der tages udgangspunkt i partibold og kurvebold som eksempler på, hvordan spilhjulets parametre kan ændre et spils karakter.

Herefter arbejder eleverne innovativt og udvikler i grupper et spil med udgangspunkt i ovenstående forløb. Grupperne præsenterer spillene for klassen og spillene afprøves i praksis. Under spillene trænes elevernes evne til løbende at ændre og justere egne spil med henblik på at sikre, at spillene opfylder den målsætning, som grupperne har defineret for egne spil.

Efterfølgende evalueres spillene med fokus på, om spillene opfylder de formål, som grupperne har defineret for deres nye spil.

Herunder trænes eleverne i evnen til at evaluere egne og andres spil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ultimate og drejebøger

Faglige mål:

I den praktiske del arbejder vi med:

-         Spillets regler

-          Teknisk udførsel af Kast

o   forhånds/baghåndskast og overhåndkast.

-         Teknisk udførsel af Gribninger:

o   Klappegribning,

o   to håndsgribninger høj og lav.

-         Pivotering, cuts og løb i det frie rum.

-         Taktik: Grundlæggende angrebs og forsvarstaktik.

-         Samspil

I teorien arbejder vi med Fairplaybegrebet og holdspil/spiltype (side 75-83), samt Ultimates historie.
Vi kigger ligeledes på udarbejdelse af en drejebog.

Materiale:  Yubio (2018) s.377-382  583-587   608-610

Dokument "Ultimate afslutning"  Spillets historie, regler, Fairplay og drejebøger.

Fokuspunkter - Hvad skal jeg kunne?

- Beherskelse af baghåndskast til makker 5-10 meter væk med god præcision
- Kendskab til forhåndskast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
- Kendskab til hammerkast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
- Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
- Gribe disken med pincetgreb hvis afleveringen ligger til det
- Taktisk kendskab til basale regler og ”spirit of the game”
- Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
- Du skal vide, hvad det vil sige at være ”handler”
- Du skal kunne pivotere under pres og aflevere til makker
- Du skal kunne udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Badminton

Vi arbejder med de grundlæggende slag, herunder serv, clear, drop, lop, smash og spilsekvenser hvor slagene kombineres. Vi har fokus på single og spilcentrum.

I teori arbejdes med idrætskader
Materiale  Yubio side. 157 -169 (Afsnit 6.1 - 6.5.5)

Fokuspunkter - Hvad skal jeg kunne?

- Kende slagene serv, clear, drop, netdrop, lob & smash
- Være bekendt med de grundlæggende regler i badminton
- Beherskelse af grundlæggende benarbejde frem til nettet og tilbage til baglinjen
- Beherskelse af benarbejde til henholdsvis kort forhånds- og kort baghånds-hjørne
- Rimelig beherskelse af netdrop og lob fra både forhånd og baghånd
- Rimelig beherskelse af clear, drop og lang forhåndsserv
- Kunne udføre slagsekvenser hvor det er tydeligt at se hensigten med slaget
- Have en taktisk forståelse af både boldens og egen placering på banen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Grundtræning

I dette forløb arbejder vi med grundlæggende træningsfysiologi.
I grupper skal I udarbejde et grundtræningstræningsprogram, der skal udføres af klassen med jer som instruktører.

Materiale:
Vejledning til udarbejdelse af program.
S. 28-39 i yubio


Fokuspunkter - Hvad skal jeg kunne?
- Udvælge et formål for programmet
- Argumentere for varigheden af arbejdsintervaller og pauser
- Udvælge øvelser og argumentere for deres relevans ift. programmets formål.
Hvordan påvirker programmet kredsløbet?
- Argumentere for opbygning af eget program
- Argumentere for musikvalget
- Gennemføre eget program både teknisk og fysisk
- Evt. følge musikkens rytme/udtryk
- Reflektere over andre programmers opbygning og formål
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Floorball

I dette floorballforløb arbejdes der med:
- Greb
- Afleveringer og trækskud
- Driblinger
- Diverserse kaosspil
- Diverse kombinationsspil
- Tekniske og taktiske færdigheder generelt.

Fokuspunkter - hvad skal jeg kunne:
- Aflevering til makker 5-10 meter væk
- Modtagning af aflevering fra 5-10 meters afstand
- Drible med forside/bagside af stav stående og i let tempo
- Drible med bolden zigzag gennem kegler uden at miste kontrol med bolden
- Indgå i samspil med medspiller, mens modstander presser
- Udføre et trækskud hvor bolden løftes fra jorden
- Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
- Kunne følge løbemønstre i taktiske øvelser
- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Coronaidræt

Coronaidræt:
figurløb, selfierun, svingserie, teori.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Hiphop og Les Lanciers

Formålet med hiphop-forløbet er:
Eleverne skal arbejde med at lave en hiphop-koreograf.
De skal i løbet af forløbet lære nogle basic hiphopmoves og det udtryk, som man bruger i hiphop-dans.
Der arbejdes med freestyle, freezes, battles, poses og rytme.
Vi arbejder teoretisk med hiphoppens historie og idrættens organisering.
I forlængelse af Hihopforløbet arbejder vi med Les Lanciers, som forberedelse til Skolens Galla fest:
Materiale:   (Yubio 2019) s. 1076-1082
HVAD SKAL JEG KUNNE?
Hiphop:
- Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
- Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
- Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
- Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i en lille koreograf
- Flow og rytme, herunder: - Kunne bevæge dig i takt til musikken
Les Lanciers
- Udføre de forskellige trin såsom chassétrin
- Kunne føre eller blive ført af en partner
- Kunne danse med korrekt dansefatning og holdning
- Kunne huske de forskellige danse udenad, så du kan danse med passende udtryk

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer