Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Niels Henrik Buchtrup, Ole Lilleør
Hold 2018 BI/z (1z BI, 2z BI, 3z BI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro til biologi - Evolutionær genetik
Titel B Fysiologi 1: Lunger og åndedræt
Titel C Blod og blodkredsløb
Titel D Nervesystemet
Titel E Fordøjelse og optagelse
Titel F Repetition af genetik og af nervesystemet
Titel G Evolution og populationsgenetik
Titel H Idrætsfysiologi
Titel I Proteiner og enzymer
Titel J Planteanatomi og fotosyntese
Titel K Økologi og landskaber
Titel L Strandenge
Titel M Pandemien er over os!
Titel N Hormoner i ubalance
Titel O Kost og sundhed
Titel P Påskeøl
Titel Q Bioteknologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel F Repetition af genetik og af nervesystemet

To af forårets emner repeteres og udbygges.
Nervesystemet afsluttes med miniprojekt om giftige planter.

Øvelse:
Humangenetiske undersøgelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Evolution og populationsgenetik

Hvilke mekanismer styrer livets udvikling? Darwins evolutionsteori. Artsdannelsesprincipper. Livets opståen. Menneskets udviklingshistorie. Taksonomi
Genetik inddrages - f.eks. hvordan undersøger man arters slægtskab og udviklingshistorie (analyser af mtDNA)?
Ligeledes inddrages populationsgenetikken og anvendelse af Hardy-Weinberg.

Vi ser en BBC film om menneskets udvandringshistorie.

Øvelse:
Betydning af genetisk drift, migration og populationsstørrelse for allelfrekvenser (simulationsøvelse)
Bestemmelse af populationsstørrelse (melorme)
Gelelektroforese
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Idrætsfysiologi

Forløbet er også en repetition af fysiologien fra 1.g.

I dette store forløb inddrages både kredsløbs- og muskelsystemet, herunder gasuveksling og iltbinding, samt energistofskiftet - det hele i et arbejdsfysiologisk perspektiv. Forløbet sker delvist i samarbejde med kemi og idræt og leder op til SRO-opgaven.
Respirationsprocessen arbejder I med en række youtube-videoer.

Foredrag (i 1.g) med Rasmus Kragh om Mount Everest
Film: Sandheden om motion (CFU)

Forsøg:
Hjertedissektion
Måling af hæmatokrit
Måling af puls, blodtryk og EKG
VO2-max test
Vitalkapacitetsmåling
Muskelkraft og repetitive øvelser
Muskelkraft og muskelstørrelse
Måling af RQ
Ketosedannelse under faste
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Proteiner og enzymer

Et kort forløb om proteiners opbygning og om enzymer. Det er god grundviden at have med i biologi, og vi skal bruge det senere på foråret.
I arbejder med enzymtyper og med enzymers reaktionshastighed i relation til forskellige faktorer.

Eksperimenter:
Katalaseenzymet i relation til temperatur og pH
Katalaseenzymet i relation til substrat og enzymkoncentration
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Planteanatomi og fotosyntese

Virtuelt forløb pga SARS-CoV-2.

Fotosyntesen er helt grundlæggende for Jordens liv. At bruge solens lysenergi til at bygge energirige organiske molekyler er fundamentalt.
I vil erfare, at respirationsprocessen og fotosyntesen på en række områder er ret ens.
I arbejder med viten.no og laver en række hjemmeforsøg.

Eksperimenter:
Blomsters anatomi
Ledningsstrenge i planter
Måling af transpiration i planter
Spalteåbninger i blade
Fotosyntesens lysafhængighed undersøgt kvalitativt
Artsbestemmelse af planter med appen PlantNet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Økologi og landskaber

Primært et virtuelt forløb pga SARS-Cov-2.

Vi ser på samspillet mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø, på energistrømme og på biodiversitets-begrebet. Som en perspektivering ser vi på betydningen af habitattab og habitatfragmentering.

På en kanotur i juni fik vi også set naturen live :)
Radioudsendelse "Helt vildt" om kokagers betydning for naturen

Eksperiment:
Ved hjælp af gamle kort og luftfotos dokumenteres habitatforandringer i det danske landskab.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Strandenge

I dette forløb vil vi dels arbejde med stofkredsløb i naturen generelt, dels have fokus på den særlige naturtype, strandenge udgør. Forløbet indebære et besøg på Geddal Strandenge.

Forsøg
Alger og næringssalte
Linjetaksering med Raunkiær-cirkler
Artsbestemmelse med Seek
Måling af næringssalte med testkit
Måling af saltindhold i jordprøver
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Pandemien er over os!

Det uundgåelige emne. Vi skal have overblik over dette virus, dets historie og genetik og hvad det gør ved os. Hvorfor bliver vi syge? Hvordan reagerer immunforsvaret?
Vi skal også arbejde med bakterier, vækst og resistens. Endvidere vil vi have et genteknologisk fokus på kampen mod Covid19. Hvordan undersøger med virusset og hvordan udvikler man målrettede vacciner?

Film: "Mysteriet om Danmarks dræbersygdomme" (DR med Lone Simonsen)

Eksperimenter:
Vækstforsøg med bakterier (kimnedfald og podning)
ELISA
Gel-elektroforese
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Hormoner i ubalance

DELVIST VIRTUELT

Forløbet inddrager sexologien men ser også på forskelle former for hormonforstyrrelser og andre økotoksikologiske aspekter.
Vi kommer omkring kønsorganernes opbygning, kønshormonregulering, feedbacksystemer og befrugtning.

Hvilken rolle spiller kønshormoner for kønsudviklingen? Vi ser på en række cases, hvor den naturlige hormonbalance er i uorden (engelsksprogede artikler). Endvidere tager vi fat på en række økotoksikologiske problemstillinger.

Debat med udgangspunkt i to aktuelle avisartikler: "Vi lever længere og uddanner os længere men..." samt "Mænds sædkvalitet er markant forringet siden 1970" - begge fra Dagbladet Information dec/jan.

Film: "Hormonforstyrrende stoffer" (Sundhedsmagasinet, 2016)

Eksperimenter:
Karse og alkohol (blev gennemført senere)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Kost og sundhed

VIRTUELT FORLØB

Fordøjelsessystemet og kostens sammensætning repeteres. Vi følger de tre grundnæringsstoffers vej ind i og rundt i kroppen. Særligt er fokus på kulhydraterne, herunder regulering af blodglukose, syntesen af insulin, diabetes og appetitregulering..

Film: "Sandheden om kulhydrater"
Podcast: Hjernekassen om diabetes

Forsøg:
Glykæmisk respons (blev gennemført senere)
BMI og THR
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Bioteknologi

DELVIST VIRTUELT

Vi repeterer nogle genteknologiske teknikker og lægger lidt til. CRISPR omtales ofte i medierne, men hvad går metoden ud på, og er den sikker? Vi undersøger også traditionel genteknologi som transformation.
Afslutningsvis en diskussion om GMO.

Forløbet skulle have inkluderet et besøg på DTU, hvor klassen afprøvede flere teknikker. Det blev aflyst pga corona.

Forsøg:
Transformation blev aflyst pga corona.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer