Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Lene Raae Søndergaard
Hold 2018 SP/g1 (1g SP1, 2g SP1, 3g SP1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Begynderspansk
Titel B Opstart: repetition af ordforråd og grammatik
Titel C La identidad
Titel D La princesa del guisante: Aspekt
Titel E Frida Kahlo: artista, feminista y mexicana EXAMEN
Titel F Los jóvenes españoles EXAMEN
Titel G Los jóvenes españoles
Titel H La guerra civil española
Titel I Las pandillas de Centroamérica EXAMEN
Titel J Cuba
Titel K Opsamlinger og eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Begynderspansk

Begynderspansk:
Eleverne arbejder med begyndersystemet Caminando Tekst- og øvebog samt lydfiler ( I. Clausen ,Systime 2012).). Herigennem introduceres eleverne til sprog og kultur i Spanien og Latinamerika.
Der vil være fokus på udtale og intonation, opbygning af basalt ordforråd (bla brug af quizlet) samt brug heraf. Begyndersystemet træner følgende grammatiske emner, som forventes lært:
Talord 1-100, artiklerne, genitiv, spørgeord,  verberne hay, estar, ser, tener, ir, hacer og deres bøjning i præsens, regelmæssige verbers bøjning (-ar/-er/-ir), subjekts- og possessivpronominer
IT bruges både som et elektronisk redskab og som en læringsressource fx vha glosetræning i quizlet.com.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Entrega 1 20-12-2018
Entrega 2 06-02-2019
Entrega 3 25-02-2019
Entrega 4 20-03-2019
Entrega 5 25-04-2019
Trabajo en grupos 29-05-2019
Entrega 6 03-06-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 51 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C La identidad

La identidad

Hvilke faktorer er bestemmende for ens identitet? Vi arbejder med portrætter af unge mennesker fra  forskellige latinamerikanske lande og inddrager filmen La Zona. Der formidles et indtryk af kontinentets mangfoldighed.

Der arbejdes videre med opbygning af ordforråd og strategier til at begrænse ordbogsopslag

Kernestof:
La identidad contrastada. O. Mikkelsen og P. Rismøller. Gyldendal 2013. Kapitlerne: Mariángeles, Mario, Nicolas
La historia de Juan. Juanes
Film: La Zona. Rodrigo Plá 2007
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Frida Kahlo: artista, feminista y mexicana EXAMEN

Der arbejdes med den mexikanske kunstner Frida Kahlo og billedbeskrivelse. Eleverne vælger selv et værk af Kahlo, som skal præsenteres og fortolkes i grupper
Tekster:
Frida Kahlo. Fra Hola! M. Abrahamsen. Gyldendal 1990
Frida Kahlo y Diego Rivera, side 64-65, 70-71 og 74-75. E. Hernández Brink. Gyldendal 2002
Frida Kahlo. Fra: El Sol. Mary Glasgow Magazines. Nov 2009
Frida, una artista mexicana. Fra: Viva la vida. S. Bascuñan. L&R Uddannelse 2017
Taxi a Coyoacán. Dolores-Soler Espiauba. Forlaget Sprogbøger 2009

Supplerende materiale:
Film: Frida! Produktion: Salma Hayek. 2002
Video om Frida Kahlo fra Qué tal?  Mary Glasgow Magazines.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Entrega 5 Aspekt 18-12-2019
Entrega oral 1 16-01-2020
Entrega 6: Carta a mi amigo/a 24-01-2020
Entrega 9: Descripción de foto 28-04-2021
Entrega 10: presentación oral 09-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Los jóvenes españoles EXAMEN

Ungdomslivet i det aktuelle Spanien præsenteres gennem portrætter af unge mennesker, som lever i forskellige dele af Spanien, hvilket naturligvis præger dem. Regionale forskelle bliver herved præsenteret. Kontrasten til dansk ungdomsliv tematiseres gennem tekster med baggrundsviden om El Botellón og det spanske arbejdsmarked.
Halvdelen af forløbet er gennemført som nødundervisning pga nedlukning

Kernestof:
La buena vida. Kapitlerne Estrella, David og Alejandro.
España en la calle. Kapitlerne "los jóvenes bebemos mucho" og "La generación perdida". M. Tønner. gyldendal 2019
Los chicos españoles entre los más felices del mundo. Fra bogen Los jövenes españoles. N. Cámara. Difusión 2012

Supplerende materiale:
La generación de los mil euros. Dansk intro til bogen Nuevos retratos af O. Loumann. Gyldendal 2008
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H La guerra civil española

Forløbet om den spanske borgerkrig bruges til at træne brugen af metoder i forbindelse med analyse og fortolkning af sangtekster. Udover sange fra de to stridende fløje i Borgerkrigen ses en introducerende video (med transskription, som læses) og der arbejdes med analyse og fortolkning af propagandaposters. Organiseret i matrixgrupper læses der uddrag af P. Revertes bog til spanske skoleelever.  Forløbet sluttes af med filmen El laberinto del fauno, som der knyttes en Delprøve 1 og 2 til. Før filmen læses en introduktion, produceret ifm et seminar for spansklærere i Instituto Cervantes i Napoli

Kernestof:
Videotranskription og video: http://es.maryglasgowplus.com/videos/357847
Arturo Perez-Reverte: La guerra civil contada a los jóvenes. Kapitlerne Introducción, La sublevación, la intervención exterior, La retaguardia nacional, La ESpaña franquista, El maquis. Alfaguara 2016
Sangtekster (tekst og lyd):
Oriamendi: https://www.youtube.com/watch?v=x_OhhvLE2DY
En la plaza de mi pueblo: https://www.youtube.com/watch?v=n_-YPLLxLFg
Marchando: https://www.youtube.com/watch?v=aGRSb9UjR2o
Los campesinos: https://www.youtube.com/watch?v=iGsAj3yOGLA
Introduktion til filmen El laberinto del fauno: https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Numeros%20Especiales/2013_ESP_14_IX%20Encuentro%20ELE/2013_ESP_14_IXEncuentro_01ARLANZON.pdf?documentId=0901e72b81604013 (side 7)
Film:
El laberinto del fauno: Guillermo del Toro 2006
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Las pandillas de Centroamérica EXAMEN

Holdet introduceres til bandefænomenet gennem den spansksprogede Wikipedias artikel om Mara Salvatrucha. Dernæst ser vi filmen Sin nombre, som behandles med arbejdsark til udvalgte scener. Der arbejdes med personkarakteristik. 2 artikler belyser hhv kvindernes position i banderne og mulighederne for at starte en tilværelse uden for bandelivet. Sluttelig arbejdes der med dokumentaren Entras si quieres y sales si puedes.

2 uger af forløbet gennemførtes som nødundervisning pga lærerens karantæne.

Kernestof:
Afsnittene Introducción og Historia fra Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha  
Uddrag fra artiklen Las mujeres mara. Fra: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/las-mujeres-mara-roles-de-genero-en-pandillas-de-centroamerica/
Filmen Sin nombre. Gary Fukunaga 2009
Reportagen: Entras si quieres y sales si puedes: http://www.youtube.com/watch?v=5ib9RVx9VHs
Fábrica de oportunidades. Fra El Sol; Mary Glasgow Magazines nov-dec 2018

Supplerende materiale:
Introducerende video fra magasinet El Sol
10 minutter af dokumentaren Las maras en Centroamérica: https://www.youtube.com/watch?v=It1lhZuq9rc
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Cuba

I forløbet om Cuba inddrager vi lidt historie (den cubanske revolution og Che Guevara), men fokuserer ellers på aktuelle levevilkår for ung og gammel. Jinterismo tematiseres. Eleverne finder basisdata om øen på internettet og sammenligner socioøkonomiske data med Danmark, USA og Honduras. Vi arbejder med filmen Habana Blues

Størstedelen af forløbet er gennemført som nødundervisning pga nedlukning

Kernestof:
El Che: revolución y mitología. Fra: El Sol. Septiembre 2005
Habana Blues. Benito Zambrano. 2005
Macetas, jineteras y mantenidas. Fra: Cuba en cambio. R. López. Gyldendal 2016
Carlos, el maceta. Fra: Cuba en cambio. R. López. Gyldendal 2016
Entrevista con una madre soltera, Adela. Fra: Cuba en cambio. R. López. Gyldendal 2016
La Flaca. Jarabe de Palo. 1996


Supplerende materiale:
https://politiken.dk/debat/art8021884/I-Havana-er-regeringen-lettet-ved-udsigten-til-Joe-Biden-som-pr%C3%A6sident-men-den-skal-ikke-gl%C3%A6de-sig-for-tidligt-for-det-vil-nok-tage-lang-tid-at-rulle-fire-%C3%A5rs-Cuba-fjendtlig-politik-tilbage
Alfonso X: Dominó
https://www.datosmacro.com/paises/comparar/cuba/dinamarca
15 minutter af reportagen: https://www.dr.dk/drtv/se/cuba-og-kapitalismen_153235
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tus sueños lektie 21-01-2021
Entrega 8 22-01-2021
TERMINSPRØVE Delprøve 1 23-02-2021
TERMINSPRØVE Delprøve 2 23-02-2021
Grammatikskattejagt 04-03-2021
Træning Delprøve 1 22-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Opsamlinger og eksamensforberedelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer