Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Jens Gosvig
Hold 2018 Id/SG sport (1g SG sport Id, 2g SG sport Id, 3g SG sport Id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro, boldbasis og spiludvikling
Titel B Floorball
Titel C Musik og Opvarmning
Titel D Fysiologi
Titel E Atletik.
Titel F Atletik fortsat
Titel G Ultimate og drejebøger
Titel H Softball
Titel I Grundtræning
Titel J Anatomi, muskellære og styrketræning
Titel K Musik og bevægelse "Hip hop"
Titel L Tennis
Titel M Badminton opsamling
Titel N Volleyball og Idrætspsykologi
Titel O Coronaidræt
Titel P Hiphop og Les Lanciers
Titel Q Tennis
Titel R Badminton 2 ( afslutning fra corona)
Titel S Volley og idrætshistorie

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Floorball

I dette floorballforløb arbejdes der med:
- Greb
- Afleveringer og trækskud
- Driblinger
- Diverserse kaosspil
- Diverse kombinationsspil
- Tekniske og taktiske færdigheder generelt.

Fokuspunkter - hvad skal jeg kunne:
- Aflevering til makker 5-10 meter væk
- Modtagning af aflevering fra 5-10 meters afstand
- Drible med forside/bagside af stav stående og i let tempo
- Drible med bolden zigzag gennem kegler uden at miste kontrol med bolden
- Indgå i samspil med medspiller, mens modstander presser
- Udføre et trækskud hvor bolden løftes fra jorden
- Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
- Kunne følge løbemønstre i taktiske øvelser
- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Musik og Opvarmning

I forløbet "Musik og Opvarmning" arbejdes med:
Teori omkring opvarmning
Tælling af musik og dets anvendelse.
Udarbejdelse af opvarmning i grupper, med musikken i fokus.
Fremvisning og afprøvning af hinandens opvarmningsprogrammer..
Gemmenførsel af opvarmningstest
Gennemførsel af Bib-test
Sideløbende arbejdes med forskellige idrætsaktiviteter, særlig Kinnball.

Materiale Yubio side 915-930. (Afsnit 30.1. - 30.5.6)


Fokuspunkter - hvad skal jeg kunne?
- Høre musikkens tælling og starte bevægelsen på 1. taktslag i musikken
- Holde rytmen og udføre bevægelser i takt til musikken
- Planlægge øvelserne til et opvarmningsprogram til musik på ca. 15 min
- Finde egnet musik til de fundne øvelser
- Udføre eget opvarmningsprogram og instruere en gruppe/et hold i det
- Argumentere for opbygningen af programmet, øvelserne og musikvalget
- Demonstrere forståelse for progression i intensitet og øvelsesvalg
- Koordinere bevægelser og udføre opvarmningsøvelser teknisk korrekt
- Reflektere og kommentere på andre gruppers opvarmningsprogrammer
- Vise teoretisk forståelse for, hvorfor man varmer op
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Atletik.

Praktik. Vi arbejder med grundlæggende teknikker og fukuspunkter indenfor Højdespring, Længdespring, Spydkast og kuglestød.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Ultimate og drejebøger

Faglige mål:

I den praktiske del arbejder vi med:

-         Spillets regler

-          Teknisk udførsel af Kast

o   forhånds/baghåndskast og overhåndkast.

-         Teknisk udførsel af Gribninger:

o   Klappegribning,

o   to håndsgribninger høj og lav.

-         Pivotering, cuts og løb i det frie rum.

-         Taktik: Grundlæggende angrebs og forsvarstaktik.

-         Samspil

I teorien arbejder vi med Fairplaybegrebet, samt Ultimates historie.
Vi kigger ligeledes på udarbejdelse af en drejebog.

Materiale:  Yubio Ultimate
Dokument "Ultimate afslutning"  Spillets historie, regler, Fairplay og drejebøger.

Fokuspunkter - Hvad skal jeg kunne?

- Beherskelse af baghåndskast til makker 5-10 meter væk med god præcision
- Kendskab til forhåndskast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
- Kendskab til hammerkast og mulig aflevering til makker 5-10 meter væk
- Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
- Gribe disken med pincetgreb hvis afleveringen ligger til det
- Taktisk kendskab til basale regler og ”spirit of the game”
- Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
- Du skal vide, hvad det vil sige at være ”handler”
- Du skal kunne pivotere under pres og aflevere til makker
- Du skal kunne udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Grundtræning

I dette forløb arbejder vi med grundlæggende træningsfysiologi.
I grupper skal I udarbejde et grundtræningstræningsprogram, der skal udføres af klassen med jer som instruktører.

Materiale:
Vejledning til udarbejdelse af program.
Yubio Grundtræning.


Fokuspunkter - Hvad skal jeg kunne?
- Udvælge et formål for programmet
- Argumentere for varigheden af arbejdsintervaller og pauser
- Udvælge øvelser og argumentere for deres relevans ift. programmets formål.
Hvordan påvirker programmet kredsløbet?
- Argumentere for opbygning af eget program
- Argumentere for musikvalget
- Gennemføre eget program både teknisk og fysisk
- Evt. følge musikkens rytme/udtryk
- Reflektere over andre programmers opbygning og formål
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Tennis

Vi arbejder med grundslag forhånd og baghånd, serv og regler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Badminton opsamling

Færdiggørelse af forløb i 2.g (corona)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Volleyball og Idrætspsykologi

Formålet med volleyballforløbet er en grundlæggende indføring i de centrale teknikker og taktikker i volleyball. I forløbet vil hovedvægten være på at få lært de forskellige slag, samt at bruge 3 berøringer i de færdige spil.
HVAD SKAL JEG KUNNE?
- Fingerslag med en højde og præcision, der gør det muligt efterfølgende at lave et angreb.
- Baggerslag med en præcision og en højde, der gør det muligt for hæveren at spille bolden.
- Underhåndsserv og/eller overhåndsserv, der rammer modstanderens bane.
- Forståelse af stående smash.
- Forståelse for regler og rotationssytem
- Evne til at placere sig rigtigt på banen i forhold til bold og medspillere.
I teori arbejder vi med Idrætspsykologi, Her arbejder vi med forståelse af begreberne:
Motivation og Målsætninger (Resultat, præstations -og procesmål)
- Motivation (ydre og idre)
- Spændingsregulering
- Det velfungerende team
- Sammenhold og Kohæsion.
Materiale Yubio(2019) s. 128-137
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Hiphop og Les Lanciers

Formålet med hiphop-forløbet er:
Eleverne skal arbejde med at lave en hiphop-koreograf.
De skal i løbet af forløbet lære nogle basic hiphopmoves og det udtryk, som man bruger i hiphop-dans.
Der arbejdes med freestyle, freezes, battles, poses og rytme.
Vi arbejder teoretisk med hiphoppens historie og idrættens organisering.
I forlængelse af Hihopforløbet arbejder vi med Les Lanciers, som forberedelse til Skolens Galla fest:
Materiale:   (Yubio 2019) s. 1076-1082
HVAD SKAL JEG KUNNE?
Hiphop:
- Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
- Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
- Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
- Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i en lille koreograf
- Flow og rytme, herunder: - Kunne bevæge dig i takt til musikken
Les Lanciers
- Udføre de forskellige trin såsom chassétrin
- Kunne føre eller blive ført af en partner
- Kunne danse med korrekt dansefatning og holdning
- Kunne huske de forskellige danse udenad, så du kan danse med passende udtryk

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Tennis

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Badminton 2 ( afslutning fra corona)

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Volley og idrætshistorie

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer