Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Carsten Ormstrup Kristensen
Hold 2018 BI/u (1u BI, 2u BI, 3u BI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mad og fordøjelse.
Titel B Menneskets forplantning.
Titel C Genetik og proteinsyntese.
Titel D Økologi
Titel E Nerver og rusmidler.
Titel F Start på idrætsfysiologi
Titel G Gæring i praksis
Titel H Idrætsfysiologi fortsat.
Titel I SRO optakt
Titel J Idrætsfysiologi fortsat
Titel K Enzymer og andre proteiner.
Titel L Populationsgenetik og evolution
Titel M Mutationer
Titel N Økologi
Titel O Genteknologi
Titel P Sygdom og sundhed
Titel Q Kræft og livsstilssygdomme
Titel R Bioinformatik
Titel S Hjerne og hukommelse.
Titel T SRP
Titel U Tilpasninger i Arktis
Titel V Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mad og fordøjelse.

Vi skal kort lære om hvad vores mad består af og hvordan vi fordøjer den.
I den her omgang tager vi kun det generelle, senere går vi mere i detaljer med optagelse og omsætning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Menneskets forplantning.

I skal lære om biologien bag det at få børn. Herunder også om hormoner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Økologi

I skal lære om samspil i naturen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Start på idrætsfysiologi

Vi starter med at lære om nogle af de grundlæggende processer i kroppen - senere i efteråret skal vi lære om hvad der sker i kroppen under arbejde.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Gæring i praksis

Vi skal brygge øl, og herunder lære lidt teori om enzymer og gæringsprocesser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Idrætsfysiologi fortsat.

I skal lære om alle de processer der sker i kroppen i forbindelse med at vi udfører et arbejde - f.eks. dyrker idræt. Herunder også hvad der sker ved længerevarende træning osv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Enzymer og andre proteiner.

Vi arbejder grundigt med enzymer, navne, funktioner osv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Mutationer

I forbindelse med evolution, sygdomme osv. er mutationer vigtige. Vi skal lære om de forskellige typer af mutationer i dette lille korte forløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Sygdom og sundhed

I skal lære alt det grundlæggende om immunforsvaret. Vi ser også på forskellige sygdomme og mulige årsager til at man udvikler dem.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Kræft og livsstilssygdomme

Et grundigt forløb om hvad kræft egentlig er, hvilke mutationer der sker, årsager osv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Bioinformatik

Et lille emne om hvor vi skal arbejde med at kombinere store datamængder, og se hvilke informationer der kan trækkes ud af dem - mest om sammenhængen mellem arter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Hjerne og hukommelse.

Herunder repetition af hele nervefysiologien.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T SRP

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer