Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Fysik A
Lærer(e) Jens Busck
Hold 2020 FY/3x (3x FY)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mekanik
Titel B Stød i 1- og 2-dimensioner
Titel C Elektriske og magnetiske felter
Titel D Hospitalsfysik
Titel E Harmonisk svingning
Titel F Afrunding

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Elektriske og magnetiske felter

Elektriske felter. Energiforhold i det elektriske felt omkring en punktladning. Homogent elektrisk felt. Ladede partiklers bevægelse i homogene elektriske felter. Magnetiske felter. Magnetisk kraft på en ladet partikel. Ladede partiklers bevægelse i homogene magnetfelter. Accelerator-fysik, herunder hastighedsfilter og massespektrometer. Induktion. Faradays induktionslov. Magnetisk flux.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hospitalsfysik

Fysik i det 21.århundrede.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Harmonisk svingning

Harmonisk svingning og energi i harmonisk svingning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Afrunding

- Erhvervslivs samarbejde med Skive Kaserne. Forberedelse, teori, sprængningsforsøg, og efterbehandling.
- Dyberegående/længerevarende selvvalgt eksperimentelt arbejde.
- Repetition.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal om harmonisk svingning 14-04-2021
Afl. eksamensspørgsmål. 03-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer