Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Signe Mortensen
Hold 2019 DA/q (1q DA, 2q DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro til danskfaget
Titel B Introduktion til tekstanalyse - Forældre og børn
Titel C Ældste tiders litteratur - Saga og folkevise
Titel D Historisk læsning - dansk og historie
Titel E Kortfilm
Titel F Retorisk analyse
Titel G Romantik og Danmarksbilleder
Titel H Berlin, storby og modernisme
Titel I Argumentation
Titel J Litteratur fra de seneste 5 år
Titel K Dokumentar
Titel L Skriveforløb
Titel M Det moderne gennembrud
Titel N Nyheder og medier
Titel O Repetition
Titel P Forbehold

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro til danskfaget

I dette korte intro-forløb præsenteres eleverne gennem små øvelser for de tre hovedområder i danskundervisningen: det sproglige, det litterære og det mediemæssige område. Herudover fokuserer vi på at sætte gang i den skriftlige del af faget via to skriveøvelser: Portræt af makker og Forventninger til HF

Tekster i forløbet:
"Angst" af Emil Aarestrup

Reklamer for Cola Zero, Budweizer, Oddset:
http://www.campaignlive.co.uk/article/1149926/coke-zero-hero-stars-action-packed-bond-themed-ad
(Cola Zero)
https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4 (Budweizer)
https://www.youtube.com/watch?v=FH5cw-n00T8 (Oddset)

Diskussion mellem Anne-Grethe Bjarup Riis og Susanne Møller om prostitution i Go' Morgen Danmark https://www.youtube.com/watch?v=IMWocEIAeZI
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Introduktion til tekstanalyse - Forældre og børn

Denne del af grundforløbet indeholder tekster, der kredser om forholdet mellem forældre og børn.
Først introduceres eleverne for faglige begreber til analyse af skønlitteratur: personkarakteristik, konflikt, miljø og tid, motiv og tema, fortæller og synsvinkel, komposition. Begreberne anvendes i analyse af skønlitterære tekster og en enkelt kortfilm.
Herudover indeholder forløbet et fokus på skellet mellem fiktion og fakta, herunder fakta- og fiktionskoder.
Arbejdet med faktagenren indeholder en skelnen mellem informerende, vurderende og opfordrende tekster, og vi bruger Ciceros pentagram i analyserne af faktateksterne.

I det skriftlige arbejde i forløbet træner vi de forskellige redskaber til skønlitterær analyse samt analyseteknik. Vi gennemgår redegørelsen som skrivegenre, og eleverne skriver en redegørelse.  

Tekster i forløbet:
"Sportsbutik" af Anja Otterstrøm, (2010)
"Læreplads" af Kim Fupz Aakesen (1999)
"Alle kan ro" af Pia Juul (2008)
"Madeleine eller Lille trist roman" af Peter Adolphsen - i skriftlig aflevering
"En tier" af David O'Neill (2008), 12 min. kortfilm (engelsk med danske undertekster)
"Unge i dag er ikke narcissister - de er pressede" af Ida Eriksen på Videnskab.dk, 09.06.2017 https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-i-dag-er-ikke-narcissister-de-er-pressede
"Slapheden breder sig" af Henrik Okkels i Politiken, 28.05.2011

Andre materialer i forløbet:
Håndbog til dansk af Ole Schultz-Larsen, i-bog:
Afsnit 2.1 (fra toppen til billedet af Bavian + Fakta- og fiktionskoder)
Afsnit 2.2 (Faktagenren)
Afsnit 3.1
Afsnit 3.2 (frem til Indre komposition i lyrik)
Afsnit 3.3
Ciceros pentagram http://www.gymdansk.dk/ciceros-pentagram.html

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ældste tiders litteratur - Saga og folkevise

Forløb med fokus på de ældste tiders litteratur. Vi gennemgår kendetegn ved sagagenren samt folkeviser. Forløbet indeholder en VÆRKLÆSNING af Ravnkel Frøjgodes Saga. Herudover læser vi riddervisen Ebbe Skammelsen.

Tekster i forløbet:
Ravnkel Frøjgodes Saga VÆRKLÆSNING
Ebbe Skammelsen

Andre materialer i forløbet:
PPT om den norrøne digtning
Litteraturhistorien - på langs og på tværs af Bertelsen m.fl, s. 25-28 + 34-39
Rather Homemade Productions om Ebbe Skammelsen https://www.youtube.com/watch?v=-QujVaDO8A0  
Ebbe Skammelsen opført https://www.youtube.com/watch?v=flaUrVqv7hY&index=2&list=PLZ8Xs3h-tIl9wUbBGd6ashFhugsDfAMv4


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Historisk læsning - dansk og historie

I dette forløb fokuserer vi på de større skriftlige opgaver på HF, her særligt Historieopgaven i 1. hf.
Vi arbejder med redegørelser, formalia i opgaver, faglig læsning af sekundærlitteratur samt forskelle og ligheder mellem en danskfaglig og en historiefaglig tilgang til tekster.

Tekster i forløbet:
Ane-Mette af Pontoppidan (1887)

Andre materialer i forløbet:
"Litteraturens moderne gennembrud" fra Brug litteraturhistorien af Sørensen og Rangvid, s. 103-104
"Det moderne gennembrud i litteratur og billedkunst" fra De moderne gennembrud af Paldam og Jacobsen, s. 12-14 (uddrag herfra)
"Periodenoter: Det moderne gennembrud (1870-1890) fra Med tiden af Bødtcher-Hansen og Sloth Carlsen, s. 197
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kortfilm

I dette forløb gennemgår vi kortfilmgenren og de 7 kendetegn, som Raskin finder ved denne type film. Herudover har vi fokus på redskaber til medieanalyse (dramaturgi, fortælleforhold, filmiske virkemidler, suspence og surprise, set up og pay off). De forskellige film analyseres ved brug af den gennemgåede teori og redskaber.

Materialer:
Kompendium om kortfilmsgenren og Raskins 7 parametre (fra VUC Aarhus)
Håndbog til dansk af Schultz Larsen - afsnittet: Oversigt til film
Filmcentralens online-leksikon til filmanalyse (henvist til - ikke gennemgået) http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog

Tekster:
"Lille mand" af Esben Tønnesen, 2006
Filmklip: "Saving Private Ryan - Omaha Beach Scene" (1998) https://www.youtube.com/watch?v=hdBEyitJ7Qc
"Pistol" af Andreas Thaulow, 2016
"Lille Lise" af Benjamin Holmsteen, 2005
Selvvalgt kortfilm (1 af de 4):
- "Riders" af Jesper Vidkjær Rasmussen (2015)
- "Maja" af Marijana Jankovic (2018)
- "Cognitio" af Rebecca Emcken (2018)
- "Ingen siger farvel, men alle forsvinder" af Jonas Risvig (2019)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Retorisk analyse

I dette forløb arbejder vi med retorik med særligt fokus på retorisk analyse af taler. Vi tager udgangspunkt i afsnittet "Taler i en terrortid" fra bogen Perspektiver i dansk. Vi læser forskellige taler, der forholder sig til terrorangreb i både Danmark, USA, Frankrig og Norge. Hvor det er muligt, ser/hører vi talerne fremført. Vi afslutter forløbets fokus på terror ved at inddrage tekster fra det mediemæssige perspektiv, nemlig nyhedsforsider, en kortfilm og to reklamer.
Som afrunding bevæger vi os væk fra emnet terror og over i Corona i stedet.

Begrebsmæssigt kommer vi omkring det retoriske pentagram, talegenrer (informerende, lejligheds- og politisk tale), talers typiske opbygning, appelformer, stilistiske figurer, billedskabende sprog samt billedsprog.

DETTE FORLØB HÆNGER SAMMEN MED FORLØBET OM ARGUMENTATION
  
Tekster i forløbet:
George W. Bush: Tale til nationen, 11. september 2001 https://www.youtube.com/watch?v=3dTsbPje_6k
Poul Nyrup Rasmussen: Tale ved SID's kongres, 13. september 2001
Lars Løkke Rasmussen: Tale ved mindehøjtidelighed ved den franske ambassade,15. november 2015 https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-tusinder-taendte-fakler-terrorofre-i-paris#!/
Antoine Leiris: "I får ikke mit had" (2016), opslag fra Facebook og tale ved konens begravelse
Karl Ove Knausgård: "Mit fædreland" i Weekendavisen, 19. august 2011 (essay)
Helle Thorning-Schmidt: Tale ved mindehøjtidelighed på Østerbro, 16. februar 2015
Forsider fra Jyllands-Posten og Ekstra Bladet om angrebet på Krudttønden, d. 15. februar 2015
Lotte Refner: "Din nabo er terrorist" (kortfilm, 2004)
Falsk VW-reklame: "Polo. Small but tough" (2005) https://www.youtube.com/watch?v=cZlktJu6Khs
Mette Frederiksen: Indledning på pressemøde i Statsministeriet om corona-virus, 11. marts 2020 https://www.altinget.dk/artikel/live-mette-frederiksen-kommer-med-corona-opdatering (00:00-16:45)

Andre materialer:
Den gode tale: 3 retoriske råd https://www.youtube.com/watch?v=KRZMT0bpLyE
Klip fra Festen (talen ved faderens fødselsdagsfest) https://www.youtube.com/watch?v=RTIOQyjR4Ls
Klip fra Hitler-tale https://www.youtube.com/watch?v=FJ3N_2r6R-o
PPT om billedsprog
TIDSLINJE Få overblik over terrorangrebet i Paris og dets efterspil, dr.dk, 16. november 2015 https://www.dr.dk/nyheder/udland/tidslinje-faa-overblik-over-terrorangrebet-i-paris-og-dets-efterspil
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Romantik og Danmarksbilleder

Litteraturhistorisk forløb om Romantikken med særligt fokus på Danmarksbilleder.
Vi starter med et kort blik på Oplysningstiden, før vi går videre til Romantikken. Her arbejder vi med Universalromantik og Nationalromantik. Med forløbets fokus på Danmarksbilleder læser vi tekster fra første halvdel af 1800-tallet, starten af 1900-tallet og fra i dag, der på forskellig vis tegner et billede af Danmark. Vi læser digte og sange, ser en enkelt valgvideo og læser en debatterende tekst. Hvor det er muligt, hører vi digtet fremført som sang og ser musikvideoer til de moderne sange.

Dette forløb indeholder desuden en værklæsning af HCA's forfatterskab (5 moduler). Værklæsningen indeholder en præsentation af forfatteren, en analyse af et af HCA's eventyr, en kommunikationsanalyse af en podcast om HCA's eventyr samt en vurdering af, hvorfor HCA's eventyr stadig har relevans i dag.

I forløbet træner vi digtanalyse - mundtligt og på skrift. Vi træner indledninger i skriftlige afleveringer og vi øver kommatering via Minlæring.dk

Tekster i forløbet:
Ludvig Holberg: "Jeppe på Bjerget" (uddrag) (1772)
Adam Oehlenschläger: "Morgen-Vandring" (1805)
Adam Oehlenschläger: "Fædrelands-Sang" (1819)
St. St. Blicher: "Kjær est du, Fødeland" (1814) https://www.youtube.com/watch?v=PmdicAksZeA
N.F.S. Grundtvig: "Danmarks Trøst" (1820) https://www.youtube.com/watch?v=3F1zNPtpzzo
Johs. V. Jensen: "Hvor smiler fager den danske kyst" (1925) https://www.youtube.com/watch?v=DqZVemtGSzQ
H.C. Andersen: "Danmark, mit Fædreland" (1850) https://www.youtube.com/watch?v=V_EybAzQvR0
Pato Siebenhaar: ”Fladt land” (2012) https://www.youtube.com/watch?v=6j3gAw1xzNE
Folkeklubben: ”Danmarksfilm” (2014) https://www.youtube.com/watch?v=cwnTvr97AIY
DF-valgkampagne (2007) https://www.youtube.com/watch?v=jBSoMiG94Es
Folkeklubben og Suspekt: "Danmark" (2015) https://www.youtube.com/watch?v=qKbjc3eBwgs
Martin Henriksen: "Alt og alle kan ikke være danske", Jyllands-Posten d 29.09.16
Erik Bertelsen: "Blæsten går frisk over Limfjordens vande" (1939)

Tekster til Værklæsningen af HCA (eleverne har arbejdet med ét eventyr med tilhørende podcast):
1. Hyrdinden og Skorstensfejeren
2. Nattergalen
3. Svinedrengen
4. Den Standhaftige Tinsoldat
Tilhørende afsnit fra podcast-serien "Ind i sjælen - ud i verden" af Steen Beck og Tony Andersen https://www.hcapodcast.dk/

Andre materialer:
Video: Christian Mathiassen om Holberg og Oplysningstiden (8 min) https://www.youtube.com/watch?v=GfhZW__4Jx0
Video: Søren Vrist Christensen om Universalromantikken (18 min) https://www.youtube.com/watch?v=Dc0lD6CxFnc
Video: Søren Vrist Christensen om Nationalromantikken (13 min) https://www.youtube.com/watch?v=OB4tZm7hIp0  
PPT om digtanalyse (pba. bogen "Lyrik - når sproget spiller")
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Berlin, storby og modernisme

Den overordnede ramme for dette forløb er Berlin, Storby og Modernisme. Forløbet hænger sammen med klassens studietur til Berlin (med ks-fagene).
Vi skelner mellem tre forskellige måder at skildre en storby på i litterære tekster; som Ramme, Billede eller Tema. Herudover hører vi litteraturforsker Dan Ringgaards udlægning af "steders" betydning i litteratur, hvor vi særligt hæfter os ved, at stedet opstår og eksisterer i kraft af mødet med mennesker, og at det er mennesket, der tillægger et sted betydning. Vi gennemgår kendetegn ved henholdsvis realistisk og modernistisk kunst og litteratur. Litteraturhistorisk set fokuserer vi på mellemkrigstid og ekspressionisme samt 1980'ernes storbymodernisme. Vi fokuserer på digtanalyse og særligt Tom Kristensens og Michael Strunges lyrik. Vi afslutter forløbet med en værklæsning af Rudolf Broby-Johansens "BLOD".

Tekster i forløbet:
"Det moderne livs maler" af Charles Baudelaire (1863) (verdenslitteratur i oversættelse)
"Nat i Berlin" af Tom Kristensen (1927)
"Aften" af Tom Kristensen (1920)
"Babylon Berlin" (tv-serie, afsnit 1 og 2)
"Gaden" af Emil Bønnelycke (1917)
"Gaden" af Mund de Carlo (2014)
"Natmaskinen" af Michael Strunge (1981)
"Børn af natten" af Panamah (2013, sang) http://www.mtv.de/musik/videoclips/v2cveu/B%C3%B8rn-Af-Natten
"BLOD" af Rudolf Broby-Johansen (1922) VÆRKLÆSNING

Andet materiale:
Storbyen i tekst (introduktion fra bogen Storbyens drømmebilleder)
Ringgaard om steder i litteraturen http://www.limfjordslitteratur.dk/interview-dan-ringgaard.aspx og interview i Litteraturens Huse
PPT om modernisme og realisme
Mellemkrigstid og ekspressionisme fra "Brug litteraturhistorien" af Rangvid og Sørensen s. 146-151 (uddrag herfra)
Ekspressionistiske malerier (PPT med 2 eksempler til Blind makker)
Digtere, divaer og dogmebrødre, afsnit 2:8 (1918-1930), DR, udvalgte passager
Artikel: "Berlin, den store skøge" af Jesper Vind i Weekendavisen, 21.07.20
Mick Øgendahl og de store forfattere om Michael Strunge, DR
80'er-lyrik fra "Brug litteraturhistorien" af Rangvid og Sørensen, s. 199 +204-205
Uddrag fra dokumentar om Michael Strunge (digtet "Berlin, mit hjerte" oplæst)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Argumentation

I dette forløb arbejder vi med argumentationsanalyse. Vi tager udgangspunkt i kapitlet "Argumenter for forandring" fra bogen Perspektiver i dansk. Vi gennemgår grundbegreber til argumentationsanalyse og anvender begreberne på forskellige materialer, herunder tv-klip fra politiske debatter, kampagner og artikler.

Begrebsmæssigt har vi arbejdet med pointe, begrundelse og grundantagelse samt en række argumentgreb og -kneb. Herudover har vi brugt begreberne hæderlighed og vægt til at vurdere den samlede argumentation.  

DETTE FORLØB HÆNGER SAMMEN MED FORLØBET OM RETORIK

Tekster i forløbet:
Tre små klip fra Debatten om #MeToo
Julia Roberts is Mother Nature (2014) https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM
"Populær forfatter har udgivet tykfobisk børnebog" af Gro Vase i Jyllands-Posten, 14.10.20
Nihilistisk Folkeparti vs. DF https://www.youtube.com/watch?v=ymmU1t7NIIw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0as0DINdDwJicEF17k0eNxOeKggu28l_4AsDAjFTxucpKFJxmw8vjjwlY
"Det er mig, I ligger i røven af, når jeg kører 50 km/t" af Freia Dam i Politiken, 18.02.15
"40, selvfed og færdig" og "Kære Christiania" af henholdsvis Pia Kjærsgaard og Johanne Schmidt-Nielsen i BT, 25.09.11
"Kardemomme by skader børnene" af Sofia Jupither i Aftenposten, 08.01.13
"Udskamning af tykke: Aktivister i chok over populær tegners nye børnebog" af Løber Roliggaard og Haimoff i Politiken, 21.10.20
"Hver enkelt cigaret skader" https://www.youtube.com/watch?v=O_X9uJompyE
"Hvorfor egentlig ryge" https://www.youtube.com/watch?v=9VmnEgt2avU


Andre materialer:
"Argumenter for forandring" i Perspektiver i dansk af Rangvid og Sørensen, s. 143-161 + 166-167
Eminem 8 Mile Battles with Lyrics English Subtitles https://www.youtube.com/watchv=jA8PzgaPXGo
Detektor - Tricks og Tale - Personangreb #1 https://www.youtube.com/watch?v=_GyYYX-6HPw
Detektor - Tricks og Tale - Stråmandstrick #1 https://www.youtube.com/watch?v=9D8t51wueT4
Detektor - Tricks og Tale - Forskydning #1 https://www.youtube.com/watch?v=mDSiENeksE0
Detektor - Tricks og Tale - Nazikortet https://www.youtube.com/watch?v=j3EuLuX3Puw&list=PLLxkYPUELBtV4ldreks0Zxb193xH6H4Zb&index=7
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Litteratur fra de seneste 5 år

Et forløb med fokus på litteratur fra de seneste 5 år. I forløbet fokuserer vi på to hovedområder:
1) en VÆRKLÆSNING af romanen "Hvis der skulle komme et menneske forbi" af Thomas Korsgaard, hvor vi fokuserer på litteraturanalyse og kommer omkring autofiktion og realistisk skrivestil og sprog. Vi inddrager filmen "Bænken" i en sammenligning af personskildring, tema og stil.
2) Fokus på hvordan kulturmøder, multikulturalitet og identitet behandles i nyere tids litteratur. Her ser vi bl.a. Lone Aburas' "Det er et jeg der taler", hvor vi inddrager begrebet multimodalitet.  

Tekster i forløbet:
"Hvis der skulle komme et menneske forbi" af Thomas Korsgaard (2017) VÆRKLÆSNING
"Bænken" af Peter Fly (2000)
"Jeg vil ikke tilbage" af Caspar Eric (2020, lyttet til 30 min.)
"Find Holger Danske" af Maja Lee Langvad (2006) - "Danskerloven" https://www.youtube.com/watch?v=I4YMVFubKqY
"White girl" af Christina Hagen (2012) - to postkort samt oplæsning https://drive.google.com/file/d/1J7pCKp3QfKbAOWkq51WjQuL9P93ZUYa-/view?usp=sharing
"Yahya Hassan" af Yahya Hassan (2013) - "Langdigt" oplæst https://www.youtube.com/watch?v=87SHkbA6wKI
"Brun mands byrde" af Hassan Preisler (2013, uddrag)
"Det er et jeg der taler. Regnskabets time" af Lone Aburas (2017) - uddrag: s. 7-13, 41-45
Videoudgave af værket "Det er et jeg der taler" i samarbejde med Mo Maja Moesgaard:  https://vimeo.com/273874687 - uddrag: minut 00.00-06.32 og minut 28.25-33.20
"White girl 2" af Christina Hagen (2017) - uddrag: s 36 og 45
"Ash-Shaheed [Vidnet]" af Jamal Bendahman (2019) - uddrag: s. 183-195

Andre materialer
Thomas Korsgaard på Wikipedia https://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Korsgaard
Om autofiktion https://www.gymdansk.dk/autofiktion.html
"Håndbog til dansk" om realistiske film (afsnit 5.4) og fremstillingsformer (afsnit 3.4)
Quizlet om fremstillingsformer https://quizlet.com/95988636/handbog-til-dansk-fremstillingsformer-flash-cards/
Uddrag fra artikel om realisme i Bænken fra Filmmagasinet Ekkohttps://www.ekkofilm.dk/artikler/baenken/
SEINpodcast: "Interview med forfatteren Thomas Korsgaard: I et snit mellem det levede liv og fiktionen" https://soundcloud.com/user-60565804/interview-med-forfatteren-thomas-korsgaard-i-et-snit-mellem-det-levede-liv-og-fiktionen
“Lillebror om debutantforfatter: Det er usandt og for groft" af Sofie Sørensen i Politiken, 090217
“Ørum-borgere om ny roman: - Vi kan ikke genkende det” af Pauli Vendelbo i Skive Folkeblad, 140217
Indledningen til afsnittet "Kulturmøder, globalisering og multikulturel danskhed" fra bogen ”De seneste 5 års litteratur” af Haaning og Jensen https://5aarslitt.systime.dk/?id=287
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Dokumentar

I dette forløb arbejder vi med dokumentaren som genre, fakta- og fiktionskoder, autenticitetsmarkører samt filmiske virkemidler og dramaturgi. Vi diskuterer, om dokumentarfilmene er udtryk for socialpornografi eller samfundskritik. Forløbet indeholder en værklæsning af dokumentaren "Beths dagbog".

Tekster i forløbet:
Klip fra 5 af de 6 dokumentartyper, vi har læst om:
"Slagtebænk Dybbøl" (dramatiseret)
"Danmark sælger ud" (dybdeborende)
"Langt ude - Orka" (poetisk)
"Havregrød til Egon" (observerende)
"Operation X - Rudy Frederiksen bustes" (deltagende)

Trailer til "AFR" af Morten Hartz Kapler (2007)
"Heavy Agger III" af Anders Agger (2014) (uddrag)
"Prinsesser fra Blokken", DR, afsnit 1:4 (2016)
"Hård udenpå", DR, afsnit 1:4 (2017)
"Beths dagbog" af Bent Klich og Mikala Krogh (2006) VÆRKLÆSNING

Andre materialer i forløbet:
Håndbog til dansk (I-bog) af Schultz Larsen, afsnit 5.2 Dokumentarfilm og Mockumentary
Håndbog til dansk (I-bog) af Schultz Larsen, Oversigt til film: Filmiske virkemidler
"Etik, socialpornografi og samfundskritik" fra Dokumentaren i undervisningen af Jan Foght Mikkelsen, s. 88-90
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Skriveforløb

Et kort forløb med fokus på skriftlighed og faglig formidling som optakt til klassens arbejde med SSO.
Vi gennemgår, hvad der kendetegner god faglig formidling med udgangspunkt i de fire tekstkvaliteter:
• Klart sprog: fokuseret og let at forstå
• Levende sprog: varieret og spændende
• Overbevisende sprog: velargumenteret
• Læservenligt sprog: let at overskue og let at finde rundt i

Herefter fokuserer vi på korrekt kommatering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Det moderne gennembrud

Litteraturhistorisk forløb med fokus på det moderne gennembrud og det folkelige gennembrud.

Tekster i forløbet:
"Ane Mette" af Pontoppidan (læst i forbindelse med optaktsforløbet til historieopgaven)
"Bonde-idyl" af Pontoppidan (1883, uddrag)
"Mogens" af J.P. Jacobsen (1872, uddrag)
"Frk. Julie" af Strindberg (1888, uddrag)
"Lucie" af Skram (1888, uddrag)
"Et dukkehjem" af Ibsen (1879, uddrag fra tv-version fra 1974)
"Den sidste balkjole" af Bang (1887)
"Lønningsdag. En idyl" af Martin Andersen Nexø (1900)

Andre materialer:
Video om det moderne gennembrud af Søren Vrist Christensen https://www.youtube.com/watch?v=Uy29WdY7TYE
Rather Homemade: Det moderne gennembrud – hvad skete der liger der https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus
1800 tallet på vrangen: Kulturkamp, kapitalisme og bordelromaner, 1864-1880, DR https://www.dr.dk/drtv/episode/1800-tallet-paa-vrangen_-kulturkamp-kapitalisme-og-bordelromaner-1864_1880_70416
Om realisme og naturalisme fra "Brug litteraturhistorien" af Rangvid og Sørensen, s. 104-105
PPT om J.P. Jacobsen og naturalisme
Afsnittet "Mande- og kvinderoller til debat" fra "Brug litteraturhistorien" af Rangvid og Sørensen
Om impressionisme og Herman Bang fra "Brug litteraturhistorien" af Rangvid og Sørensen, s. 121-122
Video om det folkelige gennembrud af Søren Vrist Christensen https://www.youtube.com/watch?v=ngxjEWEwD0w


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Nyheder og medier

Et forløb om nyheder og det moderne mediebillede. Med udgangspunkt i elevernes eget medieforbrug og særligt deres adgang til nyheder diskuterer vi begreber som ekkokamre, klassiske nyhedskriterier og nutidens click bait-overskrifter, debattonen på sociale medier og i de etablerede mediers kommentarspor samt begrebet om den borgerlige offentlighed og demokratisk deltagelse.

Ud over ovenstående kommer vi ind på følgende begreber i forløbet: Vinkling, objektivitet, nyhedskriterier, kildetyper, nyhedstrekanten, ingredienser: fakta, reportage, citater/udtalelser, forsidelayout og målgrupper, opinion og informerende artikler, medierne som samfundets vagthund, ansigtsløs og medieret kommunikation, hate speech, asynkron og synkron kommunikation.


Materialer i forløbet:
"Elendige ekkokamre – lad os krydse klinger i det åbne debatrum" af Lone Nørgaard og Kåre Fog i POV, 120319 (uddrag)
Prezi med gennemgang af nyhedsformidling https://prezi.com/olfumrtj24d8/mediacamp-2018-nyhedsformidling/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&fbclid=IwAR0fXZuifaCX4inOUf6A8Q4Q24biN8bLz7ml9AMeKYerjR0UrHOj8ctV5jc
Afsnittet "Flygtninge i nyhedskredsløbet" i bogen "Perspektiver i dansk" af Rangvid og Sørensen, s. 278-279, 283-286, 292-293
"Flygtningepres åbner for ny kurs" af Carl Emil Arnfred m.fl. i Politiken, 100915
"Politiken mener: Nordens Ungarn" af Bo Lidegaard i Politiken, 100915
"Ansigtsløs kommunikation" fra bogen "Like" af Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks (2019), s. 56-58 + 60-61
"Vil du læse teksten op" - video fra Center for Rummelighed https://www.youtube.com/watch?v=t8n9RQiTyqo
"Shitstorm på p1 - DM i hadbeskeder", 20.06.18 https://www.facebook.com/watch/?v=2096264677329464
Tweet fra Kristian Heegaard, 04.03.21
Facebook-opslag fra Annika Aakjær, 13.04.21 https://m.facebook.com/annikaaakjaer/posts/298547984976523


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Forbehold

På grund af virtuel undervisning som følge af Corona-nedlukning af skolen har klassen ikke arbejdet med følgende ting fra læreplanen:

Analyse af professionsspecifikke tekster og 1 værk med udgangspunkt i elevens fagpakke eller projekt- og praktikforløb
Obligatoriske forfattere: Blixen, Hansen, Seeberg, Rifbjerg
Produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer