Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Angelina Kehlet, Tommy Mørup Kehlet
Hold 2019 En/b (1b En, 2b En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fairy and Foik Tales
Titel B Værklæsning- Looking for Alaska
Titel C American Dream & Frontiers
Titel D Dystopian Fiction
Titel E American Mentality & The US Election
Titel F The significance of food
Titel G British Multiculturalism
Titel H Global Language & South Africa

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fairy and Foik Tales

Vi har arbejdet med eventyret som genre, herunder kunst og folkeeventyr.

Metode: Hermeneutik

Texts:
Introdukionen i 'Once Upon a Time' af Jeremy Watts,
Lazy Jack
Petronella
Tom Tit Tot
Three Little Pigs
Alle fire eventyr fra 'Once Upon a Time' af Jeremy Watts,

Stardust, Matthew Vaughn


Begreber:
Complex and simple characters
Development of characters
Classic Folk tale
Literary Fairy Tale
Actantian model
Home Away Home model
Contract Model
Theme and conflict

Grammatik:
Genitiv
Kongruens
Staveregler verber (fejlstøvsugeren)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C American Dream & Frontiers

The Frontier Heritage
The Declaration of Independence, 1776.
Spoil the Child, Howard Fast 1939
Deadwood, David Milch, 2004
Avatar, James Cameron, 2009
Westworld episode 1. Lisa Joy & Johnathan Nolan, 2016


Begreber:
Can-do sprit
Equal opportunity
Individualism
American Dream
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E American Mentality & The US Election

I dette forløb repeteres den amerikanske mentalitet og hvor den stammer fra. Hvad er frontiertesen? Hvad har 'The Frontier' betydet for den måde amerikanere ser og forstår sig selv som nation? Dernæst fokuseres der på, hvordan det amerikanske valgsystem er opbygget og på nonfiktionsanalyse af politiske taler fra præsidentkandidaterne. Vi undersøger også om/hvordan den amerikanske mentalitet er repræsenteret i talerne.

Kernetekster:
The Declaration of Independence (uddrag fra starten)
The Frontier Heritage (fra Worlds of English)
Joe Biden's 2020 Democratic National Convention speech (uddrag af talen)
President Trump's Republican National Convention speech (uddrag af første del af talen)

Videoer:
Johnny Appleseed - https://www.youtube.com/watch?v=484AJlOnOnc

Sproglige fokusområder:
Do-omskrivning
Opbygning af afsnit: topic sentences, supporting sentences, linkers
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F The significance of food

Kernetekster:
Ice Cream - Helen Dunmore (novelle)
Her Daughters Wouldn't Eat - Jim Crace (novelle)
Just Eat It: A Food Waste Story (dokumentar)
What foods did your ancestors love? - Aparna Pallavi (TED talk)
Fish Cheeks - Amy Tan (essay)


Andet materiale:
Cooking Show projekt: Eleverne arbejder med selvvalgte madlavningsprogrammer og arbejder hen imod en analyse og præsentation af ét afsnit. Fokus er på nonfiktionsanalyse og genre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G British Multiculturalism

I dette forløb undersøges konceptet multikulturalisme i det britiske samfund. Der lægges ud med et grundlæggende historisk overblik og derefter analyseres både fiktive og ikke-fiktive tekster indenfor emnet.

Kernetekster:

How Britain has been shaped by migration – from Everyone is Here ch. 1 (article)
Chicken Tikka Masala speech – from London Migrant City (speech)
My Son the Fanatic by Hanif Kureishi– from Contexts (short story)
Mitosis by Zadie Smith – from Global Language Global Anguish (novel excerpt)

Supplerende materiale
Witness History - The Voyage of the Empire Windrush - BBC Sounds (radio programme)
Aflevering om: Guarding British soil – from Britain, Past and Present (article)

Grammatiske fokusområder:
Adjektiver & adverbier
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Global Language & South Africa

Vi starter dette forløb med at kigge på engelsk som et lingua franca og hvordan det er blevet det. Heri indgår en kort gennemgang af det britiske imperiums kolonier. Dernæst afdækkes hvorfor man overhovedet taler engelsk i Sydafrika med en kort indførelse i sydafrikansk historie.

Video:
Episode 5 of the documentary Empire: Doing Good
Why did English become the international language?: https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM
Text:
The Two Dispersals of English - from Global Language Global Anguish p. 38-39 + 76-77

Teksterne som vi arbejder med analytisk tager udgangspunkt i bogen 'From Dompas to Democracy', apartheid og Nelson Mandelas rolle i sydafrikansk historie og politik. Der arbejdes både med fiktion og nonfiktions tekster.

Kernetekster:
From Dompas to Democracy:
Major Historical Events - pp. 48-52
Jeff Cangialosi: The State of the Rainbow Nation (2012)
BBC: Soweto protest turns violent (1976)
Nelson Mandela: Nelson Mandela’s statement from the dock at the opening of the defence case in the Rivonia Trial (1964, speech - excerpt)
Nelson Mandela: I am not prepared to sell the birthright of the people to be free (1985, speech – excerpt)


Long Walk to Freedom (film)

Videoer:
Apartheid Explained
https://www.youtube.com/watch?v=S7yvnUz2PLE

Soweto Uprising
https://www.youtube.com/watch?v=gOU15CQL2Mc

Supplerende materiale:
South Africa's national anthem
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer