Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Pawel Nørgaard Preiss
Hold 2019 Fy/x (1x Fy, 2x Fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi og effekt
Titel B Termisk energi
Titel C Mekanik 1: Kræfter, arbejde og mekanisk energi
Titel D Bølger
Titel E Tryk og opdrift
Titel F Tryk og opdrift 2
Titel G Bølger 2
Titel H Ellære
Titel I Atomfysik
Titel J Kernefysik
Titel K Mekanik 2: Bevægelseslære
Titel L SRO forløb
Titel M Kosmologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Energi og effekt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Energibegrebet, energiformer, omsætning af energi, energisætningen, effekt og nyttevirkning
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Termisk energi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Tilstandsformer, termisk energi, overførsel af energi i form af varme, opvarmning og afkøling herunder varmefylde (specifik varmekapacitet), forskellige temperaturskalaer, faseovergange herunder specifik smeltevarme og specifik fordampningsvarme
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Mekanik 1: Kræfter, arbejde og mekanisk energi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Kræfter, en krafts arbejde, mekanisk energi, herunder potentiel og kinetisk energi, mekanikkens energisætning, de ydre kræfters arbejde, gnidningskraft.
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel D Bølger

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Faglige - Bølger: tvær- og længdebølger, harmoniske bølger, bølgelængde, frekvens, periode og bølgeligningen. Lys - herunder sollyset og det elektromagnetiske spektrum, gitterformlen. Brydning og refleksion, herunder brydningsloven og refleksionsloven, lysets brydning, herunder absolut brydningsindeks og relativt brydningsindeks, totalrefleksion og grænsevinklen. Lyd - herunder stående bølger, musikinstrumenter.
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel E Tryk og opdrift

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Tryk, tryk i en væske, opdrift, Archimedes’ lov, betingelse for flydning
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Bølger 2

Dette forløb bestod i at udføre de forsøg, som ikke kunne lade sig gøre i foråret (1x Fy) pga. Coronasituationen

"Bølgelængde af en laser og rilleafstand på en CD"
"Stående bølger på en snor"
"Lydens fart i luft og i CO2 bestemt vha. et halvåbent resonansrør"
"Brydning og refleksion"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Faglige - Bølger: tvær- og længdebølger, harmoniske bølger, bølgelængde, frekvens, periode og bølgeligningen. Lys - herunder sollyset og det elektromagnetiske spektrum, gitterformlen. Lyd - herunder stående bølger, musikinstrumenter.
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel H Ellære

Miniprojekt: "Koblinger", herunder spændings- og strømforhold ved koblinger
Miniprojekt: "Resistorer og resistivitet", herunder resistansen af resistorkoblinger og resistivitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Elektrisk ladning, elektrisk strøm, strømstyrke, spændingsforskel, elektrisk energi og effekt, Ohms 1. og 2. lov, spændingskilder, resistans, resistorer, resistorkoblinger, transport af elektrisk energi.
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel I Atomfysik

Øvelse: "Gitterspektroskopi"

Film: "Atomets opdagelse 1 - Titanernes kamp", DR2
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Atommodeller: Thomson, Rutherford, Bohr og senere. Liniespektre, Rydbergs formel for brintspektrum, Bohrs model for brintatom, introduktion til kvantemekanik og større atomer (kursorisk)
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Kernefysik

Øvelse: "Henfaldsloven"
Øvelse: "Absorption af gammastråling"

Film: "Atomets opdagelse 2 - Nøglen til Kosmos", DR2
Film: "Atomets opdagelse 3 - Illusionen om en virkelighed", DR2
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Kernens bestanddele, isotoper, kernekort, stabile og ikke stabile kerner, radioaktivitet, massedefekt og bindingsenergi, kernereaktioner, energiforhold ved kernereaktioner, henfaldsloven, aktivitet, fission og fusion, ioniserende strålings vekselvirkning med stof, absorptionsloven.
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Mekanik 2: Bevægelseslære

Øvelse: "Frit fald med en tennisbold og fald af en muffinform"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Bevægelse med konstant hastighed, bevægelse med konstant acceleration, lodret kast, skråt kast
Væsentligste arbejdsformer
Titel L SRO forløb

Eleverne kunne vælge mellem tre forløb

1. Ke-Fy - sukkerindhold i sodavand
2. MA-Fy/FY - fald med luftmodstand
3. MA-BT - et forløb med matematik og biotek

Hver elev skulle udvælge ét af ovenstående forløb som led i træningen til senere løsning af SRP
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer