Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Merete Nyby Andersen, Sara Engfred
Hold 2019 En/p (1p En, 2p En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Family and Growing up
Titel B Australia - EKSAMEN
Titel C Evil - EKSAMEN
Titel D American values - EKSAMEN
Titel E Graphic Novels - EKSAMEN
Titel F Poverty in Britain - EKSAMEN
Titel G Love

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Family and Growing up

Som holdets første emne er Family and Growing Up valgt pga. emnets almene karakter. Emnet giver mulighed for, at alle elever kan komme til orde, idet det helt basale ordforråd bør være til rådighed hos mange af eleverne, samtidig med at mere specifikt ordforråd indlæres.
Teksterne er af forskellig sværhedsgrad således, at der også appelleres til de lidt fagligt stærkere elever.
Der arbejdes med tekstforståelse og efterfølgende tekstanalyse igennem et bredt udvalg af genrer, fortrinsvis repræsenteret ved kortere tekster.
Målet med emnet er at give anledning til klassediskussioner, yderligere gloseindlæring, arbejde med tekstforståelse, oplæsning og sproglig produktion samt via blandede arbejdsformer at etablere sammenhæng på holdet.
Det skriftlige arbejde kobles på emnet i det omfang, det er muligt.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1. summary Clara's Day 27-11-2019
2. analysis of the shortfilm Premature 10-01-2020
3. analysis of Clara's Day 07-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Australia - EKSAMEN

Geografisk/historisk emne, som skal give indsigt i et engelsktalende om-rådes kulturelle og befolkningsmæssige udvikling. Der arbejdes med tekster af forskellig alder, forskellig genre og forskellig længde for at fastholde genrebevidsthed samt værdien af, at tekster supplerer hinanden.
Forløbet fokuserer på yderligere at nærme os næranalytisk arbejde herunder træning i de litterære begreber, gloseindlæring, tekstforståelse, oplæsning og arbejdet med aktuel grammatik i forb. med en tekst.  
De enkelte tekster forsøges knyttet til elementer fra elev-oplæg, således at dette arbejde opleves som meningsfyldt, bl.a. med henblik på eksamen, men også i forhold til vidensdeling blandt holdet i det hele taget.
Emnet forventes at udvide elevernes viden om Australien, såvel i de indledende oplæg som i behandlingen af de læste tekster.

Materiale:
Archie Weller: Going Home
Archie Weller: Herbie

The Lost Childhood of the Stolen Generation (BBC, 10 Aug 1999) - http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/416226.stm

Kevin Rudd's apology to the indigenous peoples - https://www.aph.gov.au/Visit_Parliament/Whats_On/Exhibitions/Custom_Media/Apology_to_Australias_Indigenous_Peoples
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jim Jones-modul 13-03-2020
Henry Tingley-modul 16-03-2020
Documentary+notes-modul 19-03-2020
Going Home part one-modul 20-03-2020
Genaflevering af Clara's Day analyse 23-03-2020
Going home del 2-modul besvarelse 25-03-2020
opsaml. grammatik iforb. med Going Home-modul 26-03-2020
generel grammatik-kongruens-modul 27-03-2020
Artikel del 1-modul 30-03-2020
Artikel del 2-modul 01-04-2020
generel grammatik og ordklasser-modul 03-04-2020
arb. med aflevering og generel gram. modul-opga 15-04-2020
mundtlige oplæg om Australia modul-opgave 21-04-2020
opsamling på præs. modul-opgave 23-04-2020
Summary of Halloween 24-04-2020
Herbie læsning - modulopgave 29-04-2020
Herbie næranalyse og grammatik-modul-opgave 01-05-2020
Cargo+noter modul-opgave 05-05-2020
film færdig+noter+ordklasser-modul-opgave 12-05-2020
arbejde med aflevering-modulopgave 13-05-2020
generel grammatik og lidt tid til afl.-modulopgave 20-05-2020
Analytical essay of Halloween 20-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel C Evil - EKSAMEN

Vi undersøger ondskab som fænomen og læser forskellige tekster, der fremstiller den ene eller anden form for ondskab.

Materiale:
Fra Open Wide:
   - James M. Reasoner: Graveyard Shift (1978)
Fra Wider Contexts:
   - Sean Spence: Bad or Mad, New Scientist 2004
   - Bret Easton Ellis: Killing Child At Zoo (excerpt from American Psycho) (1991)
   - Richard Matheson: Born of Man and Woman (1950)

Dokumentar: The Ted Bundy Tapes - conversations with a killer, episode 1 (Netflix, instr. Berlinger, 2019)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D American values - EKSAMEN

Forløbet er en introduktion til USA og grundlæggende amerikanske værdier, herunder bl.a. the American Dream, can-do-spirit, progress, the frontier. Vi arbejder med forskellige aspekter af USA; som 'nation of immigrants', et historisk tilbageblik på borgerrettighedskampen og en smule aktuel politik (Biden) i forbindelse med præsidentvalget 2020.

Materiale:
Fra "The American Dream" af Kelli Nørgaard (Gyldendal, 2013):
    - An introduction to 'the American Dream' (s. 5-8)

Martin Luther King: I Have a Dream (https://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm)

Film: Niceville (Taylor, 2011)

Joe Biden: Presidential Victory Speech (https://abcnews.go.com/Politics/read-full-text-joe-bidens-speech-historic-election/story?id=74084462)

Fra "Targets":
    - Understanding Americans

Fra "The Sky's the Limit" af Arildsen & Plougheld (Systime, 1984):
     - Howard Fast: Spoil The Child
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Graphic Novels - EKSAMEN

Forløbet begynder med en introduktion til genren og væsentlige analytiske termer. Derefter læser vi værket "American Born Chinese", hvor vi arbejder med at inddrage forskellige analytiske termer, og i hvert kapitel har nedslag med næranalyse. Til sidst sammenligner vi værket med to andre eksempler på graphic novels - her læses dog i uddrag.

Materiale:
Gene Luen Yang: American Born Chinese (Square Fish, 2006)

I "Getting Graphic" af Clausen & Kaalund (Gyldendal, 2015):
       - Graphic devices and concepts, side 11-23
       - Craig Thompson: Blankets (2003), side 54-72
       - David Small: Stitches (2009), side 76-97
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Poverty in Britain - EKSAMEN

Forløbet introducerer til et af de store problemer i det britiske samfund, fattigdom. Vi fokuserer på to grupper inden for emnet, de hjemløse og børn der opvokser i fattigdom.

Materiale:
- Short documentary about homelessness in Europe during covid-19:
https://www.youtube.com/watch?v=VB164EYhoYI
- London's young homeless problem getting worse: https://www.bbc.com/news/topics/cq5p4rz6q88t/homelessness-in-the-uk

- The Big Issue - How many people are homeless? And what can you do about it?
https://www.bigissue.com/latest/social-activism/how-many-people-are-homeless-in-the-uk-and-what-can-you-do-about-it/

- My walk to work shows me how homelessness is transforming Britain, The Guardian 12 January 2019:
https://www.theguardian.com/society/2019/jan/12/my-walk-to-work-shows-me-how-homelessness-is-transforming-britain

- Poor Kids: Below the Poverty Line (BBC documentary, 22 Aug. 2011) - https://www.youtube.com/watch?v=i9aSp9bFmMg

- Marcus Rashford tells of childhood poverty in campaign for free school meals - BBC News:
https://www.youtube.com/watch?v=vyHZ8rbJQUQ

- Covid: What free school meals are children supposed to get? (BBC, 14 January 2021) - https://www.bbc.com/news/explainers-53053337

- Uddrag af Robert Swindells: Stone Cold (fra "Texting, 1st year fiction", Systime 2005)

- Doris Lessing: DHSS (fra "Worlds of English", Systime 2018)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Love

Vi arbejder med tekster, der fremstiller kærlighed på forskellig vis. Desuden inddrager vi den amerikanske psykolog Robert Sternbergs "triangular theory of love" til at nuancere hvilke faktorer, der kan være med til at påvirke et forhold i den ene eller anden retning, og hvordan man kan tale om forskellige typer af kærlighed.

Materiale:
- Extra Gum commercial: The Story of Sarah and Juan - https://www.youtube.com/watch?v=FSe7CWpBt30
- How to Be Single (fra "Angles", Gyldendal 2014)
- Andrew Aitken: Men Don't Fall In Love the Same Way Women Do
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer