Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Tommy Mørup Kehlet
Hold 2019 En/q (1q En, 2q En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Violence
Titel B The News
Titel C Old and New Americas
Titel D Modernism (Minimalisme)
Titel E Apartheid
Titel F Multiculturalism in Britain
Titel G Homelessness in Britain
Titel H Dystopian fiction
Titel I Forløb#3
Titel J Forløb#10

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Violence

Tekster:

Rendevouz Daniel Ransom
Warning - Terry McCarthy
They're Lethal, unfeeling - and no one can touch them. -Tony Thompson, Poul Harris, Ada, Bæemtford
A History of Violence - David Cronenberg

Begreber der har været fokus på i forløbet.
Setting
Open/closed ending
Symbolism
Atmosphere
Rhetorical pentagon
Receiver
Sender
Circumstances.
Ethos --> Borrowed ethos
Freytag's Pyramid

Grammatik:
Kongruens
Genitiv
Verbernes hovedtider.
Tegnsætning; staveregler, hvad står med stort.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Old and New Americas

Forløbet har haft fokus på, hvor den særlige amerikanske mentalitet kommer fra. Hvilke historiske forklaringer er der på dette. Dertil har der været fokus på den amerikanske drøm.

The Frontier Heritage, Kearney 19
The Declaration of independence, 1776.
Spoil the Child, Howard Fast
The New Collosus, Emma Lazarus 1883
A Nation's Strength, Ralph Waldo Emmerson 1891
Deadwood, David Milch, 2004
Avatar, James Cameron, 2009


Dertil har eleverne lavet et kort projekt om våbenkontrol i USA. Hvorfor laves våbenlovgivningen ikke om, når der er så mange, der dør i forbindelse med våben.


Begreber:
Can-do sprit
Equal opportunity
Individualism
American Dream
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Modernism (Minimalisme)

Minimalisme/modernisme:
Vi har i forløbet arbejdet med minimalisme son genre. I forløbet var der særlig fokus på de tomme pladser, der findes i minimalistiske tekster. Herunder forskellige former for minimalisme. Til sidst har vi arbejdet med forskellige former for forhold. Særligt mand og kone konstruktionen.
Tekster:
'Hills like White Elephants' Ernest Hemingway.
'The Doctor and the Doctor's Wife' Ernest Hemingway.
'One More Thing' (Raymond Carver, 1981)
'Memoir' Amy Hempel, 2005)
Rough Crossings, The New Yorker (2006) https://www.newyorker.com/magazine/2007/12/24/rough-crossings

Begreber:
Tomme pladser
Open and Closed Endings
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Apartheid

Apartheid
Vi har i forløbet arbejdet med apartheidtiden i Sydafrika. Vi startede med kort at kigge på, hvorfor man snakker engelsk i Sydafrika, ved at undersøge en del af kolonitiden i England. Derefter arbejdede vi med Apartheid som politisk projekt, hvad dette havde at konsekvenser for særligt de sorte mennesker i Sydafrika.
Tekster:
Pink, (Judith Thompson, 1986)
Country Lovers (Nadine Gordimer, 1975)
Invictus (Clint Eastwood, 2009)
Dead Man's Shoes (David Evans, 1998)
Unite Mobilize Fight on! (Nelson Mandela, 1980)

Begreber:
Colonial Africa (Trade Routes)
Bantustans
Marriage act
Immorality act
Soweto Uprising
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Multiculturalism in Britain

Vi har I forløbet haft fokus på det multikulturelle Storbritannien. Herunder hvilke konflikter, problemer og fordele det kan have, hvis man har mange etniciteter i et land. Der har været særlig fokus på konflikter og sprogbrug i forløbet.

Tekster og film fra forløbet
What does it mean to British? (Ned Temko, Jo Revil and Amelia Hill, 2007)
London River (Rachid Bouchareb, 2009)
Akala at Frankie Boyle’s Election Autopsy (2015; https://www.youtube.com/watch?v=7YCu5B6AMoQ&t=1s)
Mrs and Mrs Xenophobia (John Agaard, 2006)
A British National Breakfast (Holly Mcnish, 2015)
Chamelon (Ranbir Sahota, 2008)
Chiken Tikka Masala (Robin Cook, 2004)
Ads from the far right (Elevfundne reklamer)

Integration
Segregation
Double standards
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Homelessness in Britain

Homelessness in Britain (Stone Cold-værklæsning)
Vi har læst Romanen Stone Cold af Robert Swindells.
Dertil har vi læst en artikel fra en velgørenhedsorganisation. I forløbet har vi haft særlig fokus på setting og narrator. Samt hvordan den er at være hjemløs, og hvordan en roman kan vise dette på en anden måde en avisartikler.

Killing with Kindness (2013)
https://www.endinghomelessnessinlondon.co.uk/2013/10/killing-with-kindness.html

fokus på følgende begreber:
Setting
Narrator
Point of View
London
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Dystopian fiction

Dystopian fiction
Vi har I forløbet haft fokus på forskellige former for dystopiske samfund. Herunder, hvad der gør dem dystopiske og hvilken form for kontrol, der bliver skabt til holde menneskerne fast i en illusion om det perfekte samfund.

Vi har haft særlig fokus på ending, development og characters, setting samt theme.

Materiale:
The Matrix (Lana, Lilly Wachowski, 1999)
Hunger Games, 1st Chapter, (Suzanne Collins, 2008)
V for Vendetta (James McTeigue ,2005)
Harry Bergegon (Kurt Vonnegut, 1961)

Begreber:
Dark imagined future
Types of control
Elements of dystopian fiction
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#10

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer