Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Søren Guldberg
Hold 2019 Ke/x (1x Ke, 2x Ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kemiske bindinger ioner og molekyler
Titel B Mængdeberegning
Titel C Organisk kemi I
Titel D Syrer og baser I
Titel E Redox kemi
Titel F Repetition
Titel G Reaktionshastighed
Titel H Ligevægte
Titel I Syre base kemi II
Titel J Organisk kemi II
Titel K SRO forløb: Sukker i sodavand
Titel L Isomeri
Titel M Uorganisk kemi
Titel N Organisk kemi - fedtstoffer
Titel O Fibre og plastik - bioplast
Titel P Eksempler på smertestillende medicin

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Mængdeberegning

Mængdeberegning

øvelsen: Ophedning af Natriumhydrogencarbonat
               Lightergas
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Organisk kemi I

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Syrer og baser I

Definitionen af en syre og en base, korresponderende syre-base par, vands autohydronolyse, vands ionprodukt, syrestyrke, pH i en opløsning af en stærk syre.

Virtuel øvelse: Titrering af Saltsyre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Redox kemi

Oxidation og reduktion, oxidationstal, spændings rækken, afstemning af redox reaktioner  

Virtuel øvelse: Spændingsrækken
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Repetition

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Reaktionshastighed

Kemiske reaktioners hastigheder. Reaktions orden.
Desuden øvelser fra 1.g !

Øvelser:
Reaktionshastighed
Salt i smør
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Ligevægte

Dynamisk ligevægt. Ligevægts konstant og reaktionsbrøk, Le Chateliers princip, indgreb i et ligevægts system.

Øvelser:
Syntese af Jern(II)sulfat
Indgreb i et ligevægts system
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Syre base kemi II

Syre base ligevægte, syre og basestyrke, beregning af pH i forskellige Syre/base opløsninger, puffersystemer, syre-base titrering

øvelsen: Titrering af Phosphorsyre/ Cola.
Basiskemi B s. 73-78,81-98,100-115
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Organisk kemi II

, Organiske reaktionstyper: addition/elimination, substitution, oxidation, kondensation/hydrolyse
Organiske stofgrupper: alkoholer, aldehyder/ketoner, ethere, estre ,syrer, aminer, amider
Øvelser:
Primære, sekundære og tertiære alkoholer
Esterfremstilling
Molarmasse for et fedtstof
Basiskemi B s. 117 141: Carbonhydrider
og 143 - 178: Karakteristiske grupper og stofklasser
s. 215 - 244: Kosten kemisk set
Øvelse: Syntese af benzoesyre
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl 3 16-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Isomeri

Forskellige typer isomeri - molekylmodeller
Basiskemi s. 193 - 206
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Uorganisk kemi

Gruppearbejde med afsluttende fremlæggelse for hele holdet med brug af ppt, noter eller andet..
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Organisk kemi - fedtstoffer

Struktur - egenskaber - forsæbning.
Øvelsen "Forsæbning af et fedtstof" (Virtuel !)

Basiskemi B : s. 232-235,237
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Fibre og plastik - bioplast

Forskellige typer fibre - plasik.
Øvelsen "Fremstilling af bioplast" ( Virtuel )

Kend Kemien 2: s. 188 - 197
Bioplast", øvelsesvejledning ( note )
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Eksempler på smertestillende medicin

Eksempler på smertestillende medicin og syntese af acetylsalicylsyre. ( delvis virtuelt )

Kend kemien 2: s. 240-244,258-261
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer