Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Michael Besser, Nadja Feld
Hold 2019 Ma/z (1z Ma, 2z Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Procent og rente
Titel B Logaritmer
Titel C Eksponentielle udviklinger
Titel D Ensvinklede og retvinklede trekanter
Titel E Potenssammenhænge
Titel F Andengradspolynomier.
Titel G Polynomier del 2
Titel H Vektorer
Titel I Differentialregning del 1
Titel J Differentialregning del 2
Titel K Linjer og cirkler
Titel L Statistik og sandsynlighedsregning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Logaritmer

Logaritmer og regneregler. Løsning af ligninger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Ensvinklede og retvinklede trekanter

Ensvinklede trekanter og skalafaktor. Retvinklede trekanter og Pythagoras. Sinus, cosinus og tangens.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Andengradspolynomier.

Andengradspolynomier og parabler. Andengradsligninger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Polynomier del 2

Opfølgning på andengradspolynomier, bevis for løsningsformel, toppunkt og faktorisering.
Vigtigste egenskaber ved polynomier af højere grad.
Polynomiel regression.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer