Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Mette Randrup
Hold 2019 Ty/a (1a Ty, 2a Ty)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Landeskunde
Titel B Das Grenzenland
Titel C Sucht
Titel D Volksmärchen
Titel E EKSAMENSEMNE: Die DDR -forløb på skolen
Titel F EKSAMENSEMNE: Migrantenliteratur -forløb på skolen
Titel G me too -virtuelt forløb
Titel H EKSAMENSEMNE: Helden während des NZ -delvist virtu
Titel I Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Landeskunde

Eleverne lærer generelt om Tyskland og den tyske kultur. Fokus på den basale grammatik og mundtlig sprogfærdighed.  


Temaer:
-"Siezen und duzen" af Rikke Taber og Martin Graverholt: Dein Deutschland, i-bog, Systime
-Berlin, Felix Gruber: Berlin ist eine große Stadt (2009), fra: Rikke Taber og Martin Graverholt: Dein Deutschland, i-bog, Systime
-Oktoberfest: https://slowgerman.com/2007/09/21/slow-german-014-das-oktoberfest/ Annik Rubens 2007
-Hvordan tyskerne ser sig selv (for sjov): Phil Laude: Alman (2019) https://genius.com/Phil-laude-alman-lyrics
-sammenligning af tysk og dansk kultur:-"Typisch Dänisch -Typisch Deutsch" af Rikke Taber og Martin Graverholt; Dein Deutschland, I-bog, Systime
-Deutschland-poster (fra Goethe Institut)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Das Grenzenland

I forbindelse med vores udveksling med et erhvervsgymnasium i Slesvig skal vi arbejde med historien bag den dansk-tyske grænse og de tyske og danske mindretal. Vi træner også ordforråd med henblik på udvekslingen.

Materiale:
TV SYD: I Tyskland har jeg hjemme (dokumentar om det danske mindretal, 2014)

Siri aus Apenrade (fra: Dan Albertsen et al: Junge Stimmen aus Deutschland, Lindhart og Ringhof)

Max Kahrmann, 2014: https://www.youtube.com/watch?v=to3ygf3DibY

Max Kahrmann: Dänisch oder Deutsch? 2013

Det danske mindretal: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/graenselandets-mindretal/det-danske-mindretal

Folkeafstemning 1920 (billede): http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Tyskland,_%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyskland_generelt/Slesvig-Holsten_(Historie_-_Samlingen_under_den_danske_krone_og_Helstaten_1721-1814)

Den dansk/tyske grænse før og nu (billede): https://www.berlingske.dk/samfund/det-mistede-danmark-i-1864

Generel info om den dansk/tyske grænse (se filen "Die Geschichte der Grenze" -ignorer dog det sidste med mindretalsdefinition)

Det tyske mindretal: https://www.nordschleswig.dk/

De har lært at kunne forklare, hvad et mindretal er.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Sucht

Eleverne lærer om begrebet "Sucht" og vi arbejder med forskellige former for ekstrem afhængighed -lige fra stoffer til afhængighed af andre personer. Eleverne har trænet nøgleord til temaet.

Materiale:

Keine Macht den Drogen (Jugendberatung) https://www.kmdd.de/jugendliche-was-ist-sucht.htm

Dr. Silvia Nold: Gesundheit für Körper und Seele, letzte Aktualisierung am 18. Februar 2020
https://gesundheit-koerper-seele.com/sucht-definition-abhaengigkeit-suchtpraevention/

3096 Tage (film fra 2013 -elever trænede personkarakteristik)

Smartphonesucht: Kinderdemonstration gegen die Handy-Fixierung der Eltern
21. September 2018 https://www.youtube.com/watch?v=zHidk7iz7Dc

Heute schon mit ihrem Kind gesprochen (billedanalyse)

Udo Ludwig, der Spiegel: Ich bin der Stier, 2007 (uddrag)

Sibylle Berg: Nora hat Hunger, fra: H. Bruun: "Kapiert?", Gyldendal undervisning 1998
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Volksmärchen


Märchen

Eleverne lærer om brødrene Grimm og arbejder med forskellige folkeeventyr, indsamlet af brødrene Grimm. Vi træner eventyranalyse, hvor vi både tolker eventyrene traditionelt og psykoanalytisk og eleverne bliver bevidste om særlige kendetegn ved eventyr.

Eleverne har trænet eventyrnøgleord så som Zauberwesen, Entwicklung, Stiefmutter og Gegensätze.

Materiale:
-Die Brüder Grimm und ihre Zeit (lille introtekst)
-Merkmale des Märchens, fra: "Gattungen" af Helle Egendal, Gyldendal 2017
-Brüder Grimm: Dornröschen, fra: Der Zauberspiegel af Leif Christensen og Angela Homann, Tyskforlaget 2006
-Brüder Grimm: Frau Holle, fra Goethe Instituts hjemmeside: http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mad/gri/de9114028.htm
-Brüder Grimm: Die Bremer Stadtmusikanten https://www.youtube.com/watch?v=0Ukr9p-lBt4&t=5s
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E EKSAMENSEMNE: Die DDR -forløb på skolen


Die DDR

Eleverne får en generel baggrundsviden om DDR og træner også i at kunne gengive den generelle viden på tysk. Vi lægger især vægt på emnet Flugt (om muren og hvilke måder folk prøvede at flygte på). Vi afrunder emnet med DDR set lidt fra en anden vinkel, hvor tidligere DDRborgere beretter om, hvad de savner.
Eleverne skal i grupper også lave en præsentation for de andre, om et særligt emne: Trabi, Freie Körperkultur, FDJ, Sport. Præsentationerne blev forberedt og sat i gang af en ung kvinde (Juliane Nentwig) fra Leipzig. Hun fortalte også lidt om, hvordan hendes forældre havde oplevet DDR-tiden og hendes bror fortalte kort i en lydfil, hvad han forbandt med DDR.

Eleverne har trænet nøgleord til emnet: https://quizlet.com/_764sdn?x=1jqt&i=18nse5

Bagggrundsviden om DDR: http://www.sowieso.de/portal/ddr/ddr (2011)

2 Menschen, 2 Schicksale -unversöhnlich bis Heute (skriftlig aflevering om muren) fra: Stefan Polke: "Die Themenkiste", Gyldendal 2007.

Ballon (film fra 2018)

Die Mauer (2012):  https://sowieso.de/lexikon/932.html

Ballonflucht: http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/navigation/topnav/jahr/1979/ballonflucht/

Flucht: http://www.zeitklicks.de/ddr/zeitklicks/zeit/das-system/weg-nur-wie/flucht/                                                    


Ich habe gerne in der DDR gelebt (2010): http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/top/wtt/010/mau/de5579477.htm


Fall der Berliner Mauer 1989: https://www.youtube.com/watch?v=s3FjYRRCMdE

Die Stasi: https://slowgerman.com/2019/05/16/sg-183-die-stasi/  (Annik Rubens, 2019) Auszug

Julianes Bruder über die DDR (lydfil fra 2020)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F EKSAMENSEMNE: Migrantenliteratur -forløb på skolen

Eleverne lærer om gæstearbejdernes historie i Tyskland med særligt fokus på tyrkiske gæstearbejdere fra 70erne og deres efterkommere. Derudover lærer de om genren Migrantenliteratur og vi læser nogle tekster inden for denne genre og ser filmen Almanya -Willkommen in Deutschland, hvor vi træner personkarakteristik.

Eleverne har trænet nøgleord til emnet: https://quizlet.com/_8zlkw1?x=1jqt&i=18nse5

"Deutsche Geschichte: Gastarbeiter" af Gabriele Trost und Malte Linde: www.planet-wissen.de, stand: 09.02.2016. Uddrag

Almanya Willkommen in Deutschland (Film fra 2011) træning af personkarakteristik

Al Gear: Integration (2012) https://www.youtube.com/watch?v=kXfsIzTUa0M (skriftlig aflevering)

Canan Büyru: Macht der Kulturen. Was lebst du? 2005 (uddrag taget fra Dein Deutschland af Rikke Taber og Martin Graverholt, Systime 2018) mundtlig aflevering som træning til eksamen

Melda Akbas: So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und Minirock. C. Bertelsmann Verlag 2010 -uddrag
"Migrantenliteratur", fra: Rikke Taber og Martin Graverholt: Dein Deutschland, 2018, Systime

Erdoğan Atalay: Die Türkei ist da oben. Was lebst du? Knaur-Taschenbuch-Verl., 2005 uddrag (træning til mundtlig eksamen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G me too -virtuelt forløb

Eleverne lærer om, hvordan me too bevægelsen startede i Tyskland og får indblik i tysksprogede kampagner/litteratur, der er opstået på baggrund af denne bevægelse. Eleverne træner også nøgleord til emnet og vi har fokus på forskellige metoder (kampagneanalyse, feministisk kritisk metode)

"Als vor fünf Jahren ein #Aufschrei" durch Deutschland ging", Julia Naue 2018. T-online.de

"#PassAuf", kampagne af Besorgte Bürgerin (2016) på youtube

"Hass gegen Frauen #JetztistSchluss" af Besorgte Bürgerin (2017) på youtube (skriftlig opgave)

Simone Buchholz: "Wichser" i: "Briefe an die Täter", udgivet af Karen Köhler, Hanzer Akzente, Heft 3, November 2019, 66. Jahrgang

Juno Vai. „Die Natur des Mannes? Nein, keine Entschuldigung!“, aus: Der Spiegel, 16.06.2020
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H EKSAMENSEMNE: Helden während des NZ -delvist virtu

Tema: Helden während des Nationalsozialismus -delvist virtuelt

Eleverne lærer overordnet om nationalsozialismen, dens styreform og ideologi. De lærer generelt om helteidealer i det 3. rige (ungdommen, mænd og kvinder), om familiens rolle og kort om die Nürnberger Gesetze. Eleverne laver billedbeskrivelse af propagandabilleder fra Det tredje rige og vi beskæftiger os også med, hvem der dengang blev anset for skurke, men i dag er heltene (Stauffenberg og Sophie Scholl fra Die weisse Rose).

Eleverne har trænet nøgleord til emnet: https://quizlet.com/_4kyyj3?x=1jqt&i=18nse5


Christiane Toyka-Seid und Gerd Schneider: Nationalsozialismus: https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/n/nationalsozialismus.html

"Nationalheld oder Kriegsverbrecher?", fra: Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove: "Ein neuer Anfang, Lindhardt og Ringhof, 2013

Hitlercitat fra: Hermann Rausching: Gespräch mit Hitler. Zürich und New York 1940. Verlag Oprecht (kan findes i Ein neuer Anfang.

Hitlercitat fra Reichsparteitag 1943 (kan findes i Ein neuer Anfang)

Die Nürnberger Gesetze (1935) et billede fra siden: https://verschwiegenegeschichtedrittesreich.wordpress.com/2017/01/15/nuernberger-gesetze/

Anne-Katrin Schade: "Berthold von Stauffenberg: Mein Vater wollte Hilter töten", Spiegel.de (2011): https://www.spiegel.de/deinspiegel/a-776460.html

Annik Rubens: Sophie Scholl und Die weisse Rose, Slow German (2014): https://www.spiegel.de/deinspiegel/a-776460.html

Film: Sophie Scholl -die letzten Tage (2005)

Propagandabilleder:
"Ein Volk hilft sich selbst -Plakat des Winterhilfswerks(1938)
"Nicht Du bist der Massstab! Sondern die Front!". Tag der NSDAP im Generalgouvernement 13 - 15 August 1943.
"Es lebe Deutschland" (1933)
"Kameradschaft" von Josef Thorak (1889-1952). Ausgestellt bei der Großen Deutschen Kunstausstellung 1937

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer