Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Ann Mette Primholdt Haahr, Stig Ross Sørensen
Hold 2019 Ke/u (1u Ke, 2u Ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundstoffer og periodesystemet
Titel B Ioner og ionforbindelser
Titel C Mængdeberegning
Titel D Molekyler og kovalente bindinger
Titel E Organisk kemi
Titel F Redoxreaktioner
Titel G Fælles fodslag og færdiggørelse af C-niveau
Titel H Ligevægte
Titel I Syre-basereaktioner
Titel J Carbonhydriderne. Udskældte og uundværlige.
Titel K Karakteristiske grupper i den organiske kemi
Titel L Reaktionskinetik
Titel M Spejlvendt. Isomeri.
Titel N SRO-forløb
Titel O Madkemi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundstoffer og periodesystemet

Basis Kemi, H.Mygind m.fl. :
Side 7-28


Andet:
The elements” af Tom Lehre (sang) (You tube)
Alkalimetaller i vand (You tube)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Organisk kemi

Basis kemi C, H. Mygind m.fl.:
side 117-151

Eksperimenter:
Gæring (forsøg på Restudy/resultater fra en anden klasse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Redoxreaktioner

Basis kemi C, H. Mygind m.fl.:
side 173-181

Oxidation, reduktion, redoxreaktion, oxidationstal og spændingsrækken

Eksperimenter:
Spændingsrækken (J)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Fælles fodslag og færdiggørelse af C-niveau

Stofmændeberegning og idealgasligningen
Stofmængdekoncentration
Fældningstitrering
Redoxkemi

Eksperimentelt:
Thiosulfat og iod (stofmængde og stofmængdekoncentration) (elevøvelse)
Bestemmelse af saltindhold i vandprøve ved fældningstitrering (elevøvelse)
Lightergas' molare masse (elevøvelse)
Reduktion af permanganat (demo)
Bestemmelse af jernindhold i ståluld (elevøvelse)

Læste stof:
Mygind m.fl.: "Basiskemi C", s. 96-98, 173-187
Diverse videoer omhandlende C-niveaupensum (produceret af SRS)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Ligevægte

Dynamisk ligevægt, reaktionsbrøk og ligevægtslov, ligevægtskonstanter, indgreb i ligevægte, Le Chataliers princip, homogene ligevægte og heterogene ligevægte.

Mygind m.fl.: Basiskemi B, s. 29-45, 51-52. Desuden videoen ”Ligevægte” (produceret af SRS).

Eksperimentelt:
Cobolt(II)komplekser i ligevægt (demo)
Indgreb i kulsyreligevægt (demo)
Indgreb i ligevægtssystem (elevøvelse)
Calciumhydroxids opløselighedsprodukt (elevøvelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Syre-basereaktioner

Syrer, baser, autohydronolyse, syre- og basestyrke, korresponderende syre-basepar, pH og beregning heraf, pOH, titrering, puffersystemer.

Mygind m.fl.: Basiskemi B, s. 73-97. Store dele af indholdet af disse sider er tillige forklaret i videoerne ”Syre-baseligevægte, intro” og ”Syre-baseligvægte, pH” og ”Syre-baseligevægte, puffer” (produceret af SRS).

Eksperimentelt:
Ammoniakindhold i rengøringsmiddel (elevøvelse)
Acetatpuffer (elevøvelse)
Ascorbinsyre (elevøvelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Carbonhydriderne. Udskældte og uundværlige.

Repetition af C-niveau.
- Alkaner, alkener, alkyner.
- Aromatiske forbindelser.
- Forbrænding/oxidation.
- Addition, substitution, elimination.
- Navngivning.

Materiale:
- Videoer (produceret af egen lærer).
- Diverse opgaver og perspektiver.

Eksperimentelt:
- Carbonhydrider, forbrænding og reaktion med bromvand.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Karakteristiske grupper i den organiske kemi

Carbonhydrider, intermolekylære kræfter, karakteristiske grupper (særligt alkoholer, oxoforbindelser, carboxylsyrer, estere, aminer, amider), navngivning, farvestoffer.

Mygind m.fl.: 117-126, 130-155, 158-188, 223-224.
Oversigtsark med funktionelle grupper.

Eksperimentelt:
Oxidation af alkoholer (elevøvelse)
Tartrazinindhold i sodavand (elevøvelse)
Frugtduftende estere (elevøvelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Reaktionskinetik

Reaktionshastighed, koncentrationers betydning, homo- og heterogene reaktioner, mekanisme, temperatur, katalysatorer og inhibitorer.

Mygind m.fl.: Basiskemi B, s. 7-27.

Eksperimentelt:
Thiosulfat og syre (elevøvelse, dog. eksperiment filmet af SRS pga. corona)
Katalyse og reaktionsmekanisme. Katalytisk nedbrydning af hydrogenperoxid (elevøvelse, dog eksperiment filmet af SRS pga. corona)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Spejlvendt. Isomeri.

someri

Strukturisomeri og stereoisomeri.

Mygind m.fl.: Basiskemi B, s. 193-212
DR2: Viden om. Spejlvendt.

Eksperimentelt:
Molekylbyggesæt (elevøvelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N SRO-forløb

SRO-forløb med kemi og biologi

Kulhydrat, kulhydraters opbygning og bindingstyper.
Protein, proteiners opbygning og bindingstyper, proteiners egenskaber.
Enzymer, enzymer i madlavning, enzymer i menneskets fordøjelse.

Øvelser:
- Kødmørning med protease
- Brødbagning med xylanase og protease
- Rugbrød og spytamylase
- Gæring af mælkesukker
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer