Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Leo Holst Jeppesen
Hold 2020 Bi/q (2q Bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Økologi
Titel B Fysiologi
Titel C Genetik og genteknologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Fysiologi

Blodets kredsløb
Åndedrætssystemet
Fordøjelse-systemet
Fødens anvendelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Genetik og genteknologi

Nedarvning
DNA-analyser mm.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer