Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Jeanette Møller Christensen
Hold 2020 re/b (2b re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion: Hvad er religion?
Titel B Islam
Titel C Kristendom
Titel D Buddhisme
Titel E Scientology

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion: Hvad er religion?

I dette forløb skal eleverne introduceres til faget religion og de helt centrale fænomenologiske begreber, vi benytter os af. Vi vil også diskutere forskellige måder at definere religion på.

Grundbogen til Religion C:
S. 14-15, religion i det senmoderne + billedcollage
S.16-17, definitioner af religion
S. 267-268, om Smarts syv dimensioner
S. 251-257, om myte, ritual, overgangsritual, skellet ml helligt og profant
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Islam

I dette forløb arbejder eleverne med islam set i globalt perspektiv og især den danske kontekst. I arbejdet indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Kendskabet til islams grundlag opnås gennem læsning af centrale tekster fra Koranen. Filmklip indgår som anskueliggørelse af den levende tro, og til at belyse de dilemmaer og overvejelser der opstår hos unge danske muslimer, der lever i et spændingsfelt mellem to forskellige kulturer. I arbejdet på at opnå en forståelse af mangfoldigheden inden for islam inddrager vi Jan Hjärpes skalaer (sekularisme - fundamentalisme, traditionalisme - modernisme), bl.a. i det afsluttende gruppearbejde (se nedenfor).

Materiale:
I "Grundbogen til Religion C":
- s. 92-95: Fakta og historisk udvikling
- s. 108-109: Hvad tror muslimerne på?
- s. 97-101: Religiøs praksis
- s. 101-105: Valfart og helligsteder
- s. 110-112: Det islamiske samfundssyn
- s. 95-96: Sunni- og shia-islam
- s. 113: Muslimer i Danmark (tabel)

Fra "Muslimernes religion" (Forman):
Tekst 2: Koranen om Guds storhed
Tekst 4: Koranen om Dommedag
Tekst 23: Bønnens udførelse
Tekst 25:  Fastens betydning

Fra Religionsportalen - videointerviews:
- Azan og det nyfødte barn (trosbekendelse)
- Abdul Wahid Pedersen: Bønnens betydning ("det intergalaktiske bedetæppe")

Film:
- Hajj - pilgrimsrejsen til Mekka (BBC 2001)
- Muslimske pigers dagbog, 1.episode, sæson 1, dr.dk, sendt 16. november 2015

Eleverne arbejdede afslutningsvis i grupper med forskelligt fokus og forskellige artikler, der blev fremlagt for resten af klassen:

1) Aminah Tønnsen: Hvad siger islam egentlig om stening, 09.03.16 - https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/muslimsk-kvindelig-forfatter-koranen-legitimerer-ikke-stening
2) Man kan godt være både dansk og muslim, 20.11.15 - https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/man-kan-sagtens-vaere-baade-dansk-og-muslim
3) Isam Bachiri: I Danmark er jeg født som muslim, 07.08.15 - https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/i-danmark-er-jeg-foedt-som-muslim
4) Mode udfordrer det stereotype billede af den muslimske kvinde, 01.05.17 - https://kvinfo.dk/mode-udfordrer-det-stereotype-billede-af-den-muslimske-kvinde/
5) Så. Nu er I alle muslimer. Ej, det er bare for sjov!" - Berlingske, 27. august 2016
6) Tekst 4 og 5 i Grundbogen til Religion C, "Vi tror på en sekulær islam" + "Hitb ut-Tahrirs mål"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kristendom

I kristendomsforløbet skal eleverne arbejde med religionens grundlæggende sider, herunder dens formative (konkrete udtryksform) og dens historiske og nutidige skikkelser. I dette arbejde læser vi både tekster fra NT og GT, enkelte tekster fra kristendommens historie og tekster om kristendommen i dag. I for-løbet arbejder vi med et bredt tekstbegreb (skrevne tekster, billeder, musik, film, internetinformation).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Buddhisme

Klassisk buddhisme samt buddhisme i Danmark i dag. Vi tager udgangspunkt i den klassiske buddhisme, Buddhas oplysning og Buddhas lære. Her introduceres religionens centrale forestillinger og begreber. Efter den klassiske del, springer vi til Danmark og buddhismen i dag. Vi diskuterer buddhismen som religion kontra brugen af denne til selvudvikling i vesten samt kritikken af buddhismen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Scientology

Forløbet indeholder en kort introduktion til religion og ny religiøsitet i et senmoderne samfund. Herefter følger en indføring i Scientology som både kontro-versiel og moderne ny religion. Fokus på tro (især antropologi og frelse), praksis (auditering), organisation og opposition. Der vil være fokus på både Scientology set indefra og udefra. Hele forløbet vil bære præg af indefra/udefra-distinktionen. Der samles op med en diskussion af sekulariserings konsekvenser – hvorfor søges disse former for nye religioner?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer