Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Søren Hymøller
Hold 2020 re/c (2c re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kristendom
Titel B Islam
Titel C Buddhisme
Titel D Etik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Etik

Vi har arbejdet med de to etiske hoved retninger pligt og nytte etik, samt situations etik
Dette er blevet gjort udfra klassiske etiske dilemmaer og tekster.
Der er desuden blevet arbejdet med kloning som eksempel hvor vi kunne bruge se etiske retninger.
Materiale: Den optimale behandling s 14-22, tekst 2, 4, 27. Eksemplerne med den løbske togvogn og de syge soldater. Desuden kloningstemaet på etisk rådes hjemmeside http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/kloning/undervisning-til-gymnasieskolen/kloning.

Materiale 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer