Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Sara Engfred
Hold 2020 re/u (3u re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Hvad er religion?
Titel B Islam
Titel C Kristendom

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Hvad er religion?

Dette er et introduktionsforløb til faget. Vi lægger ud med at diskutere, hvad fænomenet religion er for noget - og hvorfor det er så vigtigt! Desuden skal vi arbejde med de helt centrale begreber, teorier og tilgange, som vi benytter i faget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Islam

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kristendom

Forløbet er en introduktion til kristendommen. Vi tager udgangspunkt i problemmyten og det Gamle Testamente som fundamentet for udviklingen af en ny religion. Vi afrunder forløbet med et lille projekt om de største overordnede retninger inden for kristendommen (den ortodokse kirke, den katolske kirke, protestantisme og pinsebevægelsen) med fokus på forskelle og ligheder, især i forhold til dogmatik og ritualer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer