Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Gitte Breum Esbjørn
Hold 2020 re/x (3x re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro
Titel B Tro, videnskab og fundamentalisme
Titel C Buddhisme
Titel D Islam
Titel E Kristendom
Titel F Projekt: Kosmogonier

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro

Religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Buddhisme

Buddhisme = væsentlige sider af en anden af de større, nulevende religioner med en længere historie og global betydning og udbredelse. I arbejdet indgår både tekster fra religionens historie samt nutidige tekster.

Deltagelse i Religionernes Dag på Skive Gymnasium & HF d. 12. november 2020 med oplæg om religiøsitet i dagens Danmark og besøg fra mange forskellige trossamfund.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Islam

Islam set i globalt perspektiv med vægt på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Koranen og hadithsamlinger samt nutidige tekster.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kristendom

Kristendom set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, enkelte andre tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer