Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Susanne Bejer
Hold 2020 ol/a (2a ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Homers Odyssé. Epos
Titel B Historieskrivning. Historiografi
Titel C Antik kunst
Titel D Drama. Medea
Titel E Filosofi. Sokrates og Platon

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Homers Odyssé. Epos

Det homeriske univers og den særlige mundtlige tradition præsenteres i Paideia og Græsk mytologi.
Der læses flg. uddrag af Odysséen med særligt henblik på helten, eventyreren og forføreren Odysseus:
                    1. sang vers 1-27
                    2. sang vers 40 - 156 (Situationen på Ithaka)
                    5. sang vers  28 - 381 (Kalypso)
                    6. sang vers 1-315 (Faiakerne) evt. uddrag
                    9. sang vers  9,19 - 115 og  166 - 555 (Kyklopen)
Baggrundsmateriale: Paideia s. 11 - 13, 17, 19 - 29
Perspektiverende tekst: Bo Tao Michaëlis: "Sagen Odysseus: Den aldrig forlrgne vendekåbe," Politiken 21.9.2002
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Historieskrivning. Historiografi

Forløb med historisk og samfundsfagligt indhold.  
Basistekster: 1) Hellenere og barbarer, udvalg af Herodots historie, side 18 - 31, 37 - 42.
Med udgangspunkt i historien om Kroisos behandles emnerne hybris, ate og nemesis, sofrosyne, skæbne og fri vilje og livssyn blandt hellenere og barbarer.
2) Forfatningsdebatten. De tre styreformer, monarki, oligarki og demokrati, diskuteres med særligt henblik på det athenske demokratis begyndelse, institutioner og udvikling, side 49 - 52.
3) Thukydid, Perikles´mindetale for de faldne athenere. Uddrag af H. Friis Johansen
4) Thukydid, Pestbeskrivelsen. Uddrag af H. Friis Johansen
                            
Perspektiverende tekster: Abraham Lincoln: Gettysburgh talen, nov. 1863
Adam Schwarz: Thukydid og coronakrisen, Politiken
Baggrundsmateriale: Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia, 55 - 61) s. 62-63 (perserkrigene) og s. 72-73 (den peloponnesiske krig)
                     
Læreroversigt over det athenske demokrati
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Antik kunst

Projektforløb om antik skulptur med udblik til vasemaleri og arkitektur.
Grundbøger:Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia og Fich m.fl.: Græsk kunst
I Paideia læses afsnittene om minoisk, mykensk, geometrisk og arkaisk (s. 45-53), klassisk (s. 93 - 100, 129 - 136,171 - 176), hellenistisk ( s. 201 - 206) og romersk (247 - 254) kunst.
Projektet går ud på at beskrive, datere og fortolke kunstværker (Græsk kunst: Analysemodel s. 282-283).
Grupper på ca. fire elever samler mindst to repræsentative fremstillinger af skulpturer (mand og kvinde) fra arkaisk, tidlig klassisk, højklassisk, senklassisk, hellenistisk og romersk periode samt perspektiverende fremstillinger fra renæssance over nyklassicisme til nyeste tid. Eksemplerne findes i ovennævnte grundbøger og på internationale museers hjemmesider og samles i de respektive gruppers mapper.
Kunstforløbet omfatter desuden en kort gennemgang af den historiske udvikling med baggrund i de to grundbøger.

Som supplement til kunstafsnittene i Paideia kan anvendes følgende i Græsk kunst:
Arkaisk kunst s. 76 - 78
Klassisk kunst s. 150 - 152 og s. 157 - 159
Hellenistisk og romersk kunst: 230 - 233 og s. 288
Myron s. 268 - 269
Standmotiver s. 272 - 273
Nøgne kvindefigurer s. 278 - 279
Bemaling s. 280 - 281
Teknik s. 312 - 314
Græske dragter s. 317
Perspektivering til kunsthistoriske perioder s. 286 - 302
Videoer om Akropolis og Parthenonskulpturerne fra Khan Academy (Youtube) og Thorvaldsens onsdagsværker (Thorvaldsens Museum)
Video: "Kunstens vugge, tyranmorderne og den berusede kvinde" ved museumsinspektør Henrik Holm, SMK, 2020, DK4
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Drama. Medea

Basistekst: Euripides: Medea oversat af Marcel Lysgaard Lech (2016) Reitzels Forlag.
Temaer: Barbarkvinden versus den græske kvinde, græske helteidealer, Euripides som utraditionel, ironisk, samfundskritisk, moderne(!) forfatter
Baggrundsmateriale: Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia, s. 101-108 om Dionysosfesten og -teatret i Athen, Tragedien og s. 115 - 116 om Aristoteles' dramateori.
Perspektiverende tekst: evt. Henrik Ibsen, Et dukkehjem (1879), uddrag af sidste akt (Jette Lundbo Levy, Dansklærerforeningen, 1984)?
Youtube klip fra engelsk opsætning med Zoe Caldwell i rollen som Medea
Der arbejdes i grupper med fælles fremlæggelser. PPTX og talepapir lægges i Dokumenter.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Filosofi. Sokrates og Platon

Indføring i græsk filosofi, fra mythos til logos, Sokrates' syn på retorik og politik, Sokrates-skikkelsen og dens betydning i samtid og eftertid. Forskellen på Sokrates/Platon og sofister.
Hovedvægten lægges i talens kapt. 1-21 (side 211 - 234). Kapt. 23 - 33 (side 234 - 246) læses evt. kursorisk.
Basistekster: Mejer og Tortzen, "Kend dig selv, Et Platon-udvalg" Gyldendal, 2000 (forskellige oplag?)
og Hulebilledet fra 7. bog af Staten
Perspektiverende tekster: Schack von Staffeldt, Liljen og Dugdråben (1804).
evt. Kim Malthe Bruun: Afskedsbrev til Hanne, 1945
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer