Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Susanne Bejer
Hold 2020 ol/b (3b ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Det homeriske epos Iliaden
Titel B Antik kunst
Titel C Historiografer om demokrati
Titel D Det græske drama
Titel E Filosofi.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Det homeriske epos Iliaden

Det homeriske univers af guder og forskellige heltetyper som aristokraterne Achilleus, Agamemnon, Nestor, Paris og Hektor og folkets repræsentant Thersites. Endvidere læses med fokus på trojanerne og krigen set fra tabernes side.
Basistekst: Homers Iliade 1. sang, vers 1-261, 273-305, 345-427, 488-611
                                           2. sang vers 188-282
                                           6 sang, vers 312 - 496
                                           22. sang, vers 1-411. Oversat af Otto Steen Due, udgivet af Klassikerforeningen.
Trojanernes videre skæbne følges i det romerske epos. Der læses uddrag af Vergil, Aeneiden 2. sang vers 574 - 804 om Trojas fald og Aeneas' flugt.
Perspektivering til augustæisk tid og Augustus' bestræbelser på at forankre kulturpolitik og egen slægt i de gamle græske myter. Fokus på Aeneas' dyder.

Der læses intensivt og ekstensivt, individuelt, parvis og gruppevis.
Perspektiverende materiale: Holck Mette: Achilleus i Vietnam (kronik)
Uddrag af Petersen, Troy (2004)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Antik kunst

Projektforløb om antik skulptur med udblik til vasemaleri
Grundbøger:Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia og Fich m.fl.: Græsk kunst
I Paideia læses afsnittene om minoisk, mykensk, geometrisk og arkaisk (s. 45-53), klassisk (s. 93 - 100, 129 - 136,171 - 176), hellenistisk ( s. 201 - 206) og romersk (247 - 254) kunst.
Projektet går ud på at beskrive, datere og fortolke kunstværker (Græsk kunst: Analysemodel s. 282-283).
Grupper på ca. fire elever samler mindst to repræsentative fremstillinger af skulpturer (mand og kvinde) fra arkaisk, tidlig klassisk, højklassisk, senklassisk, hellenistisk og romersk periode samt perspektiverende fremstillinger fra renæssance over nyklassicisme til nyeste tid. Eksemplerne findes i ovennævnte grundbøger og på internationale museers hjemmesider og samles i de respektive gruppers mapper.
Videoer om Akropolis og Parthenonskulpturerne fra Khan Academy (Youtube) og Thorvaldsens onsdagsværker (Thorvaldsens Museum)
Video: "Kunstens vugge, tyranmorderne og den berusede kvinde" ved museumsinspektør Henrik Holm, SMK, 2020, DK4
Kunstforløbet omfatter desuden en kort gennemgang af den historiske udvikling med baggrund i de to grundbøger.

Som supplement til afsnittene i Paideia anvendes følgende i Græsk kunst:
Arkaisk tid s. 61 - 62 + Arkaisk kunst s. 76 - 78
Klassisk tid s. 134, 135, 138, 148 - 149 + Klassisk kunst s. 150 - 152 og s. 157 - 159
Hellenistisk tid s. 224 - 226 + Hellenistisk og romersk kunst: 230 - 233 og s. 288
Myron s. 268 - 269
Standmotiver s. 272 - 273
Nøgne kvindefigurer s. 278 - 279
Bemaling s. 280 - 281
(Vasemaleri i mytologi, religion, hverdagsliv og krig s. 260 - 267)
Teknik s. 312 - 314
Græske dragter s. 317
Perspektivering til kunsthistoriske perioder s. 286 - 302
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Historiografer om demokrati

Forløb med historisk og samfundsfagligt indhold.  
Basistekster:
1) Forfatningsdebatten. De tre styreformer, monarki, oligarki og demokrati, diskuteres med særligt henblik på det athenske demokratis begyndelse, institutioner og udvikling, side 49 - 52.
2) Thukydid, Perikles´mindetale for de faldne athenere. Uddrag af H. Friis Johansen
3) Thukydid, Pestbeskrivelsen. Uddrag af H. Friis Johansen
                            
Forløbet indledes med Mogens Herman Hansens forelæsninger om bystat, borgere og det antikke og moderne demokrati i Verden før 1914, e-bog fra Systime.
Perspektiverende tekster: Abraham Lincoln: Gettysburgh talen, nov. 1863
Adam Schwarz: Thukydid og coronakrisen, Politiken
Baggrundsmateriale: Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia, 59 - 61, 68 - 71, 80. Viden om perserkrigene og den peloponnesiske krig hører under kunstforløbet.
                     
Læreroversigt over det athenske demokrati
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Filosofi.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer