Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Poul Jensen
Hold 2020 ol/c (3c ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Titel 1: EPOS: Homer: Odysséen + Ovid: Pyramus

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Titel 1: EPOS: Homer: Odysséen + Ovid: Pyramus

Odysséen læses i dette forløb i uddrag som eksempel på den homeriske genre. Der er fokus på helten samt forholdet mellem guder og mennesker - det mytologiske verdensbillede:
- introduktion til de græske guder
- indføring til mundtlig poesi, de homeriske stilfigurer, epos som genre og det homeriske univers generelt
- centrale berørte temaer:
- gudernes rolle (mytisk verdensforståelse), forholdet guder/mennesker,
- Odysseus som helt.
- rejsemotivet
-  kønsroller

Det romerske epos eksemplificeres ved Ovids Metamorfoser: "Pyramus og Thisbe"

Kernestof;
- Homer / Odysséen: 1. sang + 6. sang;  læses i Otto Steen Dues oversættelse.
- Ovid: "Pyramus og Thisbe" (Metamorfoser)

Perspektiverende materiale: "Selvportræt som Odysseus" af den italienske maler Giorgio de Chirico (Thiedecke: "Videre sejled vi nu")

Supplerende materiale:
- Andreasen og Refslund Poulsen: "Paideia". Forlaget Systime: side 11-19, 30, 31-43, 58-59,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer