Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Poul Jensen
Hold 2020 ol/d (3d ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A EPOS: Homer: Odysséen
Titel B Antik kunst
Titel C Det græske drama. Medea
Titel D Det athenske demokrati
Titel E Filosofi. Sokrates og Platon
Titel F Forløb#6
Titel G Forløb#7
Titel H Forløb#8

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A EPOS: Homer: Odysséen

Odysséen læses i dette forløb i uddrag som eksempel på den homeriske genre. Der er fokus på helten samt forholdet mellem guder og mennesker - det mytologiske verdensbillede:
- introduktion til de græske guder
- indføring til mundtlig poesi, de homeriske stilfigurer, epos som genre og det homeriske univers generelt
- centrale berørte temaer:
- gudernes rolle (mytisk verdensforståelse), forholdet guder/mennesker,
- Odysseus som helt.
- rejsemotivet
-  kønsroller

Kernestof:
- Homer / Odysséen: 1. sang + 9. sang (Otto Steen Dues oversættelse).

Perspektiverende materiale: "Selvportræt som Odysseus" af den italienske maler Giorgio de Chirico (Thiedecke: "Videre sejled vi nu")
Bo Tao Michaëlis: "Sagen Odysseus: Den aldrig forlegne vendekåbe," Politiken 21.9.2002


Supplerende materiale:
- Andreasen og Refslund Poulsen: "Paideia". Forlaget Systime: side 11-19, 27 - 29, 30, 31-43, 58-59,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Antik kunst

Projektforløb om antik skulptur med udblik til vasemaleri
Grundbøger:Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia og Fich m.fl.: Græsk kunst
I Paideia læses afsnittene om minoisk, mykensk, geometrisk og arkaisk (s. 45-53), klassisk (s. 93 - 100, 129 - 136,171 - 176), hellenistisk ( s. 201 - 206) og romersk (247 - 254) kunst.
Projektet går ud på at beskrive, datere og fortolke kunstværker (Græsk kunst: Analysemodel s. 282-283).
Grupper på ca. fire elever samler mindst to repræsentative fremstillinger af skulpturer (mand og kvinde) fra arkaisk, tidlig klassisk, højklassisk, senklassisk, hellenistisk og romersk periode samt perspektiverende fremstillinger fra renæssance over nyklassicisme til nyeste tid. Eksemplerne findes i ovennævnte grundbøger og på internationale museers hjemmesider og samles i de respektive gruppers mapper.
Kunstforløbet omfatter desuden en kort gennemgang af den historiske udvikling med baggrund i de to grundbøger.

Som supplement til kunstafsnittene i Paideia kan anvendes følgende i Græsk kunst:
Arkaisk kunst s. 62 - 64, 76 - 78
Klassisk kunst s. 150 - 152 og s. 157 - 159
Hellenistisk og romersk kunst: 230 - 233 og s. 288
Myron s. 268 - 269
Standmotiver s. 272 - 273
Nøgne kvindefigurer s. 278 - 279
Bemaling s. 280 - 281
Vasemaleri i mytologi, religion, hverdagsliv og krig s. 260 - 267
Teknik s. 312 - 314
Græske dragter s. 317
Perspektivering til kunsthistoriske perioder s. 286 - 302
Videoer om Akropolis og Parthenonskulpturerne fra Khan Academy (Youtube) og Thorvaldsens onsdagsværker (Thorvaldsens Museum)
Video: "Kunstens vugge, tyranmorderne og den berusede kvinde" ved museumsinspektør Henrik Holm, SMK, 2020, DK4
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Det græske drama. Medea

Basistekst: Euripides: Medea oversat af Marcel Lysgaard Lech (2016) Reitzels Forlag.
Temaer: Barbarkvinden versus den græske kvinde, græske helteidealer, Euripides som utraditionel, ironisk, samfundskritisk, moderne(!) forfatter
Baggrundsmateriale: Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia, s. 101-108 om Dionysosfesten og -teatret i Athen, Tragedien og s. 115 - 116 om Aristoteles' dramateori.
Perspektiverende tekst: evt. Henrik Ibsen, Et dukkehjem (1879), uddrag af sidste akt (Jette Lundbo Levy, Dansklærerforeningen, 1984)?
Youtube klip fra engelsk opsætning med Zoe Caldwell i rollen som Medea
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Filosofi. Sokrates og Platon

Indføring i græsk filosofi, fra mythos til logos, Sokrates' syn på retorik og politik, Sokrates-skikkelsen og dens betydning i samtid og eftertid. Forskellen på Sokrates/Platon og sofister.
Hovedvægten lægges i talens kapt. 1-22 (side 22 - 49). Kapt. 23 - 33 (side 49 - 61) læses kursorisk.
Basistekster: Mejer og Tortzen, "Kend dig selv, Et Platon-udvalg" Gyldendal, 2000 (forskellige oplag?)
og Hulebilledet fra 7. bog af Staten
Perspektiverende tekster: Schack von Staffeldt, Liljen og Dugdråben (1804).
evt. Kim Malthe Bruun: Afskedsbrev til Hanne, 1945
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#6

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#8

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer