Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Susanne Bejer
Hold 2020 ol/z (3z ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Historiografi
Titel B Det athenske demokrati
Titel C Det græske drama. Kong Ødipus
Titel D Antik kunst
Titel E Filosofi. Sokrates og Platon

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Historiografi

Forløb med historisk og samfundsfagligt indhold.  
Basistekster: Hellenere og barbarer, udvalg af Herodots historie.
Med udgangspunkt i historien om Kroisos behandles emnerne hybris, ate og nemesis, sofrosyne, skæbne og fri vilje og livssyn blandt hellenere og barbarer.
Forfatningsdebatten. De tre styreformer, monarki, oligarki og demokrati, diskuteres med særligt henblik på det athenske demokratis begyndelse, institutioner og udvikling.
Thukydid, Perikles´mindetale for de faldne athenere
Thukydid, Pestbeskrivelsen
                            
Perspektiverende tekster: Abraham Lincoln: Gettysburgh talen, nov. 1863
Adam Schwarz: Thukydid og coronakrisen, Politiken
Baggrundsmateriale: Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia, s. 62-63 (perserkrigene) og s. 72-73 (den peloponnesiske krig)
                     
Læreroversigt over det athenske demokrati
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Det athenske demokrati

Det athenske demokrati belyst af tilhængere og modstandere:
(Et kort uddrag af Sokrates' forsvarstale kapt. 19, 20 og begyndelsen af 21 (side 231 - 234 i "Kend dig selv"): Sokrates' bedske kommentar til aktiv deltagelse i politik, især demokratiet) Læses evt. senere i filosofiforløb.  
Athenernes statsforfatning/Den gamle oligark I, 1-10 og II, 17 - 20 (Christiansen, Antikkens styreformer til debat, 1978)
Aristophanes, "Al magt til kvinden" (oversat af kai Møller Nielsen, 1982)

Følgende to tekster er læst under Historiografi-forløbet:
Herodots forfatningsdebat om de tre hovedstyreformer, demokrati, oligarki og monarki (Hastrup og Hjortsø, Herodot i udvalg, s. 38 - 42).
Thukydid: Perikles' Mindetale over de faldne athenere og pestbeskrivelsen  
(H. Friis Johansen, "Thukydid, et udvalg")
                       
Baggrundsmateriale: Videoer med Mogens Herman Hansen om bystaten, borgeren, demokratiet dengang og nu.
Paideia s. 68 - 78                   
Læreroversigt over det athenske demokrati
Perspektiverende tekst:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Det græske drama. Kong Ødipus

Sofokles, Kong Ødipus, oversat af Otto Foss.
Introduktion til drama litterært og dramaturgisk.
Fokus på skyld, skæbne, tilfælde, ansvar, objektiv retfærdighed, selverkendelse.
Baggrundsmateriale: Paideia s. 101-111, 115 - 116 om dramaet som genre, dramatikerne og Aristoteles' dramateori (værk- og virkningsæstetik).
Perspektiverende materiale: Glyptoteket: Podcast om Ødipus ved Klaus Rothstein (vært), Marcel Lysgaard Lech (oversætter) og Steen Bech (perspektivering til Game of Thrones), 2020.
(evt uddrag af Freud "Traumdeutung" og Abrahamowiz "Lille Hans og den store sjæledoktor" i ØDIPUS, DR 1984, s. 25-27 og 29-30)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Antik kunst

Antik skulptur med udblik til arkitektur og vasemaleri
Grundbøger:Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia og Fich m.fl.: Græsk kunst
I Paideia læses afsnittene arkaisk (s. 45-53), klassisk (s. 93 - 100, 129 - 136,171 - 176), hellenistisk ( s. 201 - 206) og romersk (247 - 254) kunst.
Forløbet handler om at beskrive værker ved hjælp af relevante fagudtryk og placere dem i de seks perioder.
Der perspektiveres til fremstillinger fra renæssance over nyklassicisme til nyeste tid. Eksemplerne findes i Paideia og på internationale museers hjemmesider.
Videoer om Akropolis og Parthenonskulpturerne fra Khan Academy (Youtube) og Thorvaldsens onsdagsværker (Thorvaldsens Museum)
Video: "Kunstens vugge, tyranmorderne og den berusede kvinde" ved museumsinspektør Henrik Holm, SMK, 2020, DK4.
Som supplement til afsnittene i Paideia anvendes følgende i Græsk kunst:
Arkaisk tid s. 61 - 62 + Arkaisk kunst s. 76 - 78
Klassisk tid s. 134, 135, 138, 148 - 149 + Klassisk kunst s. 150 - 152 og s. 157 - 159
Hellenistisk tid s. 224 - 226 + Hellenistisk og romersk kunst: 230 - 233 og s. 288
Myron s. 268 - 269
Standmotiver s. 272 - 273
Nøgne kvindefigurer s. 278 - 279
Bemaling s. 280 - 281
Teknik s. 312 - 314
Græske dragter s. 317
Perspektivering til kunsthistoriske perioder s. 286 - 302
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Filosofi. Sokrates og Platon

Indføring i græsk filosofi, Sokrates' syn på retorik og politik, Sokrates-skikkelsen og dens betydning i samtid og eftertid. Forskellen på Sokrates/Platon og sofister.
Hovedvægten lægges i talens kapt. 1-21, især kapt. 16 - 21, det egentlige forsvar (side 211 - 234).
Basistekster: Mejer og Tortzen, "Kend dig selv, Et Platon-udvalg" Gyldendal, 2000 (forskellige oplag?)
og Hulebilledet fra 7. bog af Staten
Perspektiverende tekster: Schack von Staffeldt, Liljen og Dugdråben (1804).
evt. Kim Malthe Bruun: Afskedsbrev til Hanne, 1945
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer