Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Nat. faggruppe -
Lærer(e) Anders Teglgaard Kjær, Jens Gregersen, Stig Ross Sørensen
Hold 2020 nf/q (1q nf, 1q nf bi, 1q nf ge, 1q nf ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#5
Titel B biologi
Titel C Grundstof, kemiske forbindelse, salte og molekyler
Titel D Projekt. Ørreder i Karup Å.
Titel E Stofmængdeberegning
Titel F Plast og bioplast. Organisk kemi
Titel G Opløsninger
Titel H Syre-basekemi
Titel I Fed kemi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#5

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 83 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B biologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 147 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Grundstof, kemiske forbindelse, salte og molekyler

Kemiske reaktioner
Reaktionsskema
Det periodiske system
Bohrs atommodel
Tilstandsformer og faseovergange
Ioner, salte og navngivning
Molekylforbindelser og navngivning
Elektronegativitet og polaritet
Hydrogenbindinger
Vand som opløsningsmiddel

Eksperimentelt:
Flammefarver (demo)
Grundstoffet diiod, sublimation (demo)
Faststofreaktion (Fe + S → FeS) (demo)
Ophedning af sukker (demo)
Molekylbyggesæt (elevøvelse)
Polært vand afbøjes (demo)
Blandbarhed (elevøvelse)
Fældningsøvelse (elevøvelse)
Bestemmelse af saltindhold i vandprøve (elevøvelse)

Læste stof:
Parbo m.fl.: Kend Kemien 1 s. 14-22, 42-57, 63-82, 127-141.
Videoer produceret af SRS.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Stofmængdeberegning

Stofmængdeberegning
Formelmasse og molarmasse
Størrelsen ”mol”
Ækvivalens
Beregninger på baggrund af afstemte reaktionsskemaer

Eksperimentelt:
Ophedning af natron ("elevøvelse", dvs. SRS har filmet video i laboratoriet)

Læste stof:
Parbo m.fl.: Kend Kemien 1 s. 87-98
Videoer produceret af SRS.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Plast og bioplast. Organisk kemi

Organisk kemi
Alkaner og alkener
Substitution, addition, elimination
Alkoholer
Plast og bioplast

Eksperimentelt:
Carbonhydrider, forbrændingstest og test med bromvand ("elevøvelse", dvs. SRS har filmet i laboratoriet).
Fremstilling af bioplast ("elevøvelse", dvs. SRS har filmet i laboratoriet).

Læste stof:
Mygind m.fl.: "Basiskemi C", s. 122-138.
Nielsen og Baktoft: "Bioemballage", s. 23-31, 38-40
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Opløsninger

Stofmængdekoncentration
Vandige opløsninger
Formelle og aktuelle koncentrationer

Eksperimentelt:
Bestemmelse af saltindhold i smør (elevøvelse)

Læste stof:
Parbo m.fl. "Kend Kemien 1", s. 145-155
Video produceret af SRS
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Syre-basekemi

Syrer og baser, definitioner og reaktioner
Syrestyrke
Korresponderende syre-basepar
pH-beregning
Syre-basetitrering og indikatorer
Vand som amfolyt og vands ionprodukt

Læste stof:
Parbo m.fl.: Kend Kemien 1 s. 159-177.

Eksperimentelt:
Rødkålsindikator (elevforsøg, hjemmeøvelse)
Eddikesyreindhold i lagereddike (elevøvelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer