Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Informatik C
Lærer(e) Per Fack
Hold 2020 if (3g if)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion
Titel B Blok Programmering
Titel C Min Første App
Titel D Computerens opbygning
Titel E Sporing på internettet
Titel F WebShop - Database
Titel G Selvkørende biler
Titel H 3D print

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Blok Programmering

Faglige mål
- Programmering med blok-programmering (og java-script).
- Forståelse for og kompetencer i brug af basale programmeringsstrukturer såsom: betingelser, funktioner og løkker.

Evaluering
- "Prøve" og par-snak
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Min Første App

Indhold:
- En hurtig introduktion til de kerneområder, der skal arbejdes med i løbet af skoleåret.
- Worked Examples til App Lab (studio.code.org)

- Use: https://valutaomregneren.dk + worked example, version 1
- AppLab: https://code.org/educate/applab
- Blok-programmering: variabel, funktion, løkke, forgrening,
- Modify: tilføj knapper og felter (worked example)
- Programmeringsprocessen.
- Trelagsarkitektur: User Interface, Kode, Data (app lab)
- Create: tilføj ny funktion
- Prototyper (papir-skærmbilleder)
- Innovation: definition, grader, 4p-modellen [s.147], innovationsbarometer [s. 145], associationsmetoden.
- Stepwise improvement
- Data i tabel (lokal), database værdi (gemmes), database tabel (gemmes)
- Brugbarhedsevalluering, usability problem, kategorisering, test metoder, testplan
- Design principper: Don Norman, gestaltlove [s. 217-220], farver [s. 215-216]

Faglige mål:
- Konstruktion af IT-system som løsning til en problemstilling
  Kernen i IT-faget er at skabe IT-systemer.
  Med skabelse af et IT-system vil fagets fire nedenstående faglige mål blive inddraget.
  En app skal konstrueres og videreudvikles med både stilladserede delopgaver
  og afsluttende med mere kreative og åbne opgaver.
- IT-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
  Usability evaluering af IT-systemet i forhold til at kvalitetssikre systemet.
- Repræsentation og manipulation af data
  Data kan repræsenteres på forskellig vis i forløbet.
  Som udgangspunkt som værdier i variable og manipulation
  af disse variable og med udvidelsesmuligheder
  til database-anvendelse i de sidste åbne opgaver.
- Programmering
  Programmering med udvikling af app i App Lab fra code.org med
  programmering både som blok-programmering (og javascript).
  Programmet er styresystem-uafhængigt.
  Forståelse for og kompetencer i brugen af basale programmeringsstrukturer
  såsom variable, funktioner og selektion (if-sætninger).
- Interaktionsdesign
  Interaktionsdesign behandles ved, at eleverne designer
  – uden kendskab til interaktionsdesign – nogle enkelte
  tilføjelser til app’en (modify/create), og endelig redesigner
  med udgangspunkt i teorien om interaktionsdesign.
- Innovation
  Udvikle innovative kompetencer ved skabelse af en del af et IT-system
  ud fra egne innovative idéer samt vurdering af graden af innovation i
  det færdige produkt og innovationstype.

Materiale:
- Informatik C, Ken Mathiasen, Praxis, s. 145, 147, 215-220.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Computerens opbygning

Materiale
Bogen Informatik C, Ken Mathiasen, side 23-26, 32-35.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sporing på internettet

Faglige mål:
- It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning:
give eksempler på, hvordan it-systemer har betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter
Hvorfor accepterer brugerne overvågning? Hvad er konsekvenserne af den manglende viden om/opmærksomhed på overvågning?
It-sikkerhed, netværk og arkitektur:
redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed
Hvem har adgang til hvilke brugerdata i en browser og i en app?

Baseret på http://informatik-gym.dk/sporing-af-brugere-paa-internettet/

Emner:

Opbygning af internettet
- Forbindelser, ip-adresser, DNS, protokoller, pakker, rutere, (Khan Academy videoer)
- Submarinecables
- Traceroute
Privatliv til salg
- DR-film
- Cookies
- Big Data
- Undersøge egne indstillinger i browser (placering, søgning, ...)
- Tracking i mobil apps
- WWW, HTML, cookies
- Kryptering, Cæsar-kode, public keys, ...
- Tracking m browser fingerprints, web beacons, ...
- Browser inkognito
- GDPR
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Selvkørende biler

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H 3D print

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer