Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Leo Holst Jeppesen
Hold 2020 bi C4 (3g bi C4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Økologi
Titel B Fysiologi
Titel C Forplantning og genetik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)