Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Ole Lilleør
Hold 2020 bi C2 (2g bi C2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Naturens kredsløb
Titel B Celler
Titel C Hvad vil det sige at være sund?
Titel D Krop og bevægelse
Titel E Sexologi og hormoner
Titel F Generne og os

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Krop og bevægelse

Med temaet 'kondition' som omdrejningspunkt kigger vi på åndedræts- og blodkredsløbet. Hvorfor anbefales regelmæssig motion? Hvad sker der af tilpasninger ved regelmæssig træning? Hvordan skaffer cellerne energi til arbejdet (respiration)?
Film: "Fit i en fart - fup eller fakta?"

DELVIST VIRTUELT FORLØB

Øvelser:
Puls og blodtryk (udskudt)
Vitalkapacitet
Hjertedissektion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sexologi og hormoner

VIRTUELT FORLØB

I dette forløb er der fokus på kønshormonernes rolle i kroppen. Både i relation til kønsudvikling fra fosteranlæg til voksen, menstruationscyklus og graviditet.
Endvidere arbejder vi med udvalgte præventionsmidler.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Generne og os


Man siger, at man er et produkt af arv og miljø. Men hvad er arv, og hvad er miljø? Vi ser på arvemassens opbygning og på nedarvningsprincipper. belyst ved eksempler. Mitose og meiose gennemgås.
Det centrale dogme og proteinsyntesen, og betydningen af små mutationer belyses i et evolutionært perspektiv og i relation til moderne, genteknologisk anvendelse (DNAprofiler).

Film: ”Knæk din genetiske kode” (DR2 2017)

Eksperimenter:
Blodtypebestemmelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer