Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Thea Kristiansen
Hold 2020 bi C1 (2g3g bi C1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Biologi intro
Titel B Krop og bevægelse
Titel C Køn og hormoner
Titel D Genetik og arv
Titel E Kost og fordøjelse
Titel F Mikrobiologi
Titel G Økologi
Titel H Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Biologi intro

Biologi som fag
- Skala: fra molekyler til økosystemer
Arter og biologisk mangfoldighed

Cellens grundlæggende opbygning
Cellemembran og celletransport
Pro- og eukaryote celler
Encellet og flercellet
Kort: virus i relation til 'liv'

Oversigt over kroppens organsystemer

Materiale:
Biologi til tiden, s.7-17
Biologi i Udvikling, s.14-21 (Ekstra materiale om cellen, cellemembran og transportprocesser)

Øvelser:
Osmose i kartofler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Køn og hormoner

Kønnet vs. ukønnet formering
Køn og hormoner
Kønsorganer, kønshormoner
Menstruationscyklus
Feedbackmekanismer
(Kønssygdomme og prævention)

Forplantning
(Mitose og meiose)
Graviditet

Materiale:
Biologi til tiden, s.63-82, 83-93.
Supplerende om menstruationscyklus: Biologi i Fokus, s.64-65 (pdf), Biologi i Udvikling, s.140-141 (pdf)

Øvelser:
Ægløsningstest
Mikroskopi æggestokke og testikelvæv, præventionsmidler

Eval:
Trænet fremlægge figurer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Genetik og arv

Opsamling om celler og cellens opbygning
Hvad er et gen
Overordnet opbygning og biologisk funktion af DNA
Nedarvning af egenskaber
Det centrale dogme
Mutation
Eksempler på evolutionsmekanismer, arv versus miljø, anvendelse (DNA-profil, PGD)

Materiale:
Biologi til tiden, s.101-111, 149-151, 162
Om det centrale dogme: Biologi i udvikling, Frøsig et al. 2014, Nucleus, s.176-178 (pdf)
Om Blodtyper: Biologi i udvikling, Frøsig et al. 2014, Nucleus, s.192-194 (pdf)
Supplerende: Biologi til tiden, s.96-97, 99, 112-116, 152-153

Øvelser:
Blodtypebestemmelse (Rapport 2) (lavet virtuelt forsinket - corona)
DNA-model, protein-model
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kost og fordøjelse

Hvad er mad?
Energibalance, energiindhold, energifordeling
Overordnet opbygning og biologisk funktion af fedt, kulhydrat, protein
Overordnet opbygning og funktion af enzymer
Fordøjelsessystemet
  - opbygning og virkemåde
Blodsukkeregulering (insulin, glukagon, diabetes)

Materiale:
Biologi til tiden, s.19-34.

Øvelser:
Spytamylase (Rapport) (Hjemmeforsøg med rugbrød)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Økologi

Økosystemer, samspil mellem arter og mellem arter og omgivende miljø
(Organismers tilpasning)
Fotosyntese
Respiration
Omsætning af energi hos planter og dyr
Energistrømme gennem fødekæde
(Biodiversitet, eksempel Rewilding Mols)

Materiale:
Biologi til tiden, s.119-125

Øvelser:
Feltundersøgelse: abiotiske og biotiske vækstfaktorer, biodiversitet (Journal)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Repetition

Repetition
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer