Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Lotte Juhl Berg
Hold 2020 ps C4 (2g3g ps C4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Hvad er psykologi?
Titel B Barndommens betydning
Titel C Hvad er ondskab?
Titel D Kan du stole på din hjerne?
Titel E Ungdom og identitet
Titel F Skoleliv
Titel G Repetition og eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Hvad er psykologi?

I dette korte introforløb skal vi stifte bekendtskab med to af de første psykologiske teorier: Freuds psykoanalyse og Adfærdspsykologien.
Derudover skal vi have afklaret hvad forskellen er på videnskabelig psykologi og hverdags-/pop-psykologi. Igennem denne afklaring vil vi også nærme os hvad psykologi egentligt er for et fag.
Vi afslutter forløbet med et forskudt modul (der kommer efter første "almindelige forløb"), hvor vi ser nærmere på hvad man skal være kritisk overfor når man anvender psykologisk forskning.

Problemformulering:
Hvad er psykologi?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Barndommens betydning

I dette forløb skal vi beskæftige os med hvad der gør en barndom god eller dårlig, og hvilken betydning det får for hvem man bliver som voksen. Vi skal også diskutere arv og miljø - hvordan vi egentligt får den personlighed vi får.
Først skal vi arbejde med den normale udvikling hos børn, og derefter se på hvad der sker hvis forældre og omgivelser på den ene eller anden måde svigter. Teoretikerne vi skal omkring fremgår af moduloversigten. Til slut skal vi diskutere konsekvenserne af omsorgssvigt og hvad man kan gøre for at forhindre det.
Som afsluttende perspektivering skal vi diskutere den mulige sammenhæng mellem psykopati og omsorgssvigt

Problemformulering:
Hvad betyder vores barndom for vores personlighed som voksne?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Hvad er ondskab?

I dette forløb skal vi prøve at forstå hvorfor nogle mennesker udfører handlinger der kan ses som ondskab.
Vi starter med en diskussion af hvad ondskab er, og ser derefter på hvordan psykologien forklarer ondskab. Kernebegreber her er: aggression, fravær af empati og moralsk frakobling. Vi ser også på en række berømte og berygtede socialpsykologiske eksperimenter, som Zimbardos Standford Prison forsøg

Et andet fokus er på hvordan mennesket påvirkes af grupper og hvordan det agerer i grupper. Vi vil her både kigge på hvad en gruppe er fra et videnskabeligt synspunkt, og undersøge forskellige gruppeprocesser. Vi vil særligt se på begrebene konformitet og lydighed over for autoriteter, som vi også skal se afprøvet i socialpsykologiske forsøg. I den forbindelse vil vi også komme omkring grundlæggende problematikker i psykologisk forskning, primært ved eksperimenter.


Problemformulering: Hvordan kan man forklare, at mennesker udfører onde og grusomme handlinger overfor hinanden?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kan du stole på din hjerne?

Problemformulering: I det daglige tager vi det for givet at vi kan stole på vores sanser og vores hukommelse – men kan vi egentligt det?

I dette forløb skal vi se på mennesket fra en kognitiv psykologisk vinkel. Vi skal arbejde med hvordan menneskets informationsprocesser foregår, og hvilke begrænsninger der er på vores hukommelse, opmærksomhed, perception og evne til kommunikation og læring.
Vores udgangspunkt bliver nogle eksempler på hvorfor det kan være svært at stole på sin hjerne, fx McGurk-effektten og Stroop-testen. Undervejs kommer vi også omkring hvilken betydning de nye digitale forstyrrelse har for vores mulighed for at koncentrere os, herunder multitaske.

Vi slutter af med en teoretisk diskussion om falske erindringer og fortrængninger, og anvender disse på dokumentaren "Farlige Forklaringer"

Problemformulering: I det daglige tager vi det for givet at vi kan stole på vores sanser og vores hukommelse – men kan vi egentligt det?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Ungdom og identitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Repetition og eksamensforberedelse

Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer