Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Søren Guldberg
Hold 2020 ke C (2g3g ke C)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kemi intro, atommodellen og Det periodiske System
Titel B Ioner og salte
Titel C Molekyler og kovalent binding

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Ioner og salte

Øvelser:
Fældnings reaktioner
Omkrystallisation
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer