Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Jens Busck
Hold 2020 MA (3g MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Integralregning
Titel B Differentialligninger
Titel C Vektorfunktioner og funktioner af to variable
Titel D Normalfordelingen &  regression
Titel E Differensligninger (selvstudium)
Titel F Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Integralregning

Integralregning. Stamfunktioner. Det ubestemte integral og lidt om kontinuerte funktioner. Areal og integral. Det bestemte integral. Areal mellem grafer. Substitution. Kurvelængde. Rumfang. Omvendt funktion. Trigonometriske funktioner. Anvendelser af integralregning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Vektorfunktioner og funktioner af to variable

Vektorfunktioner:
Vektorfunktion og banekurve. Differentialkvotient og tangent. Bevægelse, hastighed og acceleration. Kurvelængde og areal.
Funktioner af to variable:
Forskrift, graf, niveaukurve og snitkurve. Partiel differentiation og tangentplan. Ekstremum. Gradient. Ekstremum og dobbeltafledede.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afl. 6 07-12-2020
Afl. 7 11-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer