Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Innovation C
Lærer(e) Anders Teglgaard Kjær
Hold 2020 in (2h3g in)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Innovationens samfundsmæssige betydning
Titel B Idegenerering og -udvikling
Titel C Brugerdreven innovation
Titel D Forretningsmodeller og -koncepter
Titel E Virksomhedens strategiske arbejde
Titel F Afsluttende projektforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel F Afsluttende projektforløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer