Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Poul Jensen
Hold 2020 la C1 (2g3g la C1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Latin c

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Latin c

I den første del af forløbet - frem til efterårsferien - er materialet  konstruerede tekster, og vi arbejder frem mod at få basis-grammatikken på plads. Endvidere er det et mål at udbygge gloseforråd. Materialet i denne del af forløbet er bogen "In angulo cum libello", suppleret med "Ludus" og grammatikken "Ars Minor" samt Gyldendals minigrammatik af Kirsten Jungersen.

Anden del af forløbet er helliget originaltekster. Her vil vi læse et uddrag af CATUL: Digte (Susanne Høeg og Søren Hindsgavl - Latinserien II - suppleret med oversættelser til dansk fra "Catul - Digte" / ved Otto Gelsted) - PHAEDRUS' fabler (ved Erik Jensen og Sv.Aa. Outzen - Latinserien/ Sommer & Sørensen) - SENECA: Epistulae morales.

SEKUNDÆRLITTERATUR:
Emnerne og forfatterne belyses endvidere med forskellige artikler og supplerende tekster:

CATUL: indledning til bogen "CATUL - Digte": (Gaius Valerius Catullus") - indledning til afsnittet om Catul i "Romersk Antologi" (Christensen og Tortzen) - indledning til Catul-bogen (Susanne Høeg): "Catul og hans tid" samt afsnittet "Om at læse digte / Versemål".
Artikel: (Tidsskriftartikel)
Hanne Sigismund Nielsen:
Lesbia og Catul : kærlighedsforholdets magtstrukturer
1983 Museum Tusculanum
Nr. 52/55 (1983)

PHAEDRUS:
Indledning samt versemål til bogen "Phaedrus Fabler" af Erik Jensen m.fl. - side 7 - 13)
Indledning til "Æsops Fabler" af Vagn Lundbye (Sesam 2003) (side 7 - 34 - halvdelen af siderne er billeder!)

PLINIUS
Indledning til bogen: "Plinius - VESUVS UDBRUD - en øjenvidneskildring" ved Erik Jensen og Sv. Aa. Outzen.
Vi læser et uddrag af det første brev. Samtidig planlægger vi et besøg på Moesgaard Museum for at se udstillingen om Vesuv og Pompeji.

Grammatikken suppleres med uddrag af Jo Hermann: "Latinsk grammatik på dansk" - især kapitlet om verbernes morfologi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer