Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Susanne Bejer
Hold 2020 la C2 (2g3g la C2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Bro mellem ap og latinC
Titel B Dyrefabler
Titel C Kærlighed på vers
Titel D Seneca

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Bro mellem ap og latinC

Første forløb er rettet mod at generindre og repetere latinkundskaberne fra ap-latin: Morfologi med fokus på verber og kasus samt syntax med identifikation af sætningsled.
Samtidig inddrages læsning om romersk historie, kultur og litteratur med henblik på at opnå baggrund for tekstlæsningen.
Materiale: Susanne Høeg: Begynderstykker fra Latinserien 1. Forlaget Modtryk, 2002. Side 5-11,31
                 Steen Noer Madsen: Latinsk grammatik. Forlaget Veivad, 2018
                 Steen Noer Madsen: Latinsk ordliste. Forlaget Veivad, 2018
                 Gyldendals røde ordbog Latin -dansk
Det historiske baggrundsmateriale:
"Romerriget," kapt, 3 i Grubb, Helles, Thomsen: Overblik. Verdenshistorie i korte træk, Gyldendal, 2006 (pdf)
"Fra klassisk til moderne tid," kapt 2 i Smitt og Vollmond: Verdenshistorie 1. L& R, 2014 (pdf)
"Kongerækken" (Politikens pod-cast) om Romerriget
Khan Academy: Video om byen Rom på YouTube
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Dyrefabler

Uddrag af Jensen og Outzen: "Phaedrus fabler" Latinserien, 1982.
Fablen som litterær genre gav Phaedrus muligheden for at italesætte sin samtids ulighed og uretfærdighed overført til dyrenes barske verden.
Der læses:
I,24  Rana rupta et bos  ("Frøen der pustede sig op")
I,1    Lupus et agnus  ("Ulven og lammet")
I,5    Vacca, capella, ovis et leo  ("Koen, geden, fåret og løven")
I,4    Canis per fluvium carnem ferens ("Hunden")
IV,3  De vulpe et uva  ("Ræven og druen")
3      Leo et pastor  ("Løven og hyrden")
Som baggrundsstof læses indledningen til bogen side 7 - 12
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kærlighed på vers

Kompendium sammensat af uddrag fra Susanne Høeg: "Catul" fra serien God latin 2, Modtryk (2019) og kort uddrag af Thomsen, "Pluk dagen. Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal" Aarhus Universitetsforlag, 2008.
En ny lyrisk genre i romersk poesi i 1. årh. f.Kr. med neoterikeren Catuls digte om lykkelig og ulykkelig kærlighed til den elskede Lesbia - en poeta doctus til sin femina docta.
Catul digt nr. 5, 3, 8, 13, 51, 70, 85, 58 er læst på latin; digt nr. 7, 72 og evt 1 i dansk oversættelse. (digt nr. 48, 49, 57 og 80 som eksempler på invektivpoesi, læses i oversættelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Seneca

Epistula moralis 47, 1 - 5
Carlsen: Romernes historie, side 128 - 133: Baggrundsmateriale om slaver
Gregersen og Madsen: Breve fra Seneca, side 11 - 15 + oversættelse af brev 47, side 71 - 74
Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia side 160 - 165 om stoicisme og epikuræisme
J.K. Rowling: Puer Qui Vixit, Caput Primum, de første to sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer