Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Carsten Ormstrup Kristensen
Hold 2020 me/g1 (1g me1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Pilotfilm
Titel B Filmforløb
Titel C Pilotfilm og Eksamensfilm
Titel D Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Pilotfilm

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksamensforberedelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer