Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Jan Solvang
Hold 2020 me/g3 (1g me3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dokumentar-forløb & praktisk forløb
Titel B Kampagner
Titel C Filmforløb
Titel D Eksamensproduktion & opsamling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dokumentar-forløb & praktisk forløb

Dokumentar-forløb i grundforløbet med særligt fokus på nyhedskriterier, den journalistiske dokumentar og de tre klassiske dokumentergenrer: den autoritative, den observerende og den deltagende dokumentar.
Sideløbende med det teoretiske forløb arbejder holdet også med fagets praktiske dimension. Her indgår bland andet introduktion til udstyr gennem redigeringsopgaver og øvelser med optagelser. Produktionens forskellige faser behandles og afprøves, og der laves copycat-øvelse.

Close-up
Nyhedskriterier p. 109-111 om Nyhedskriterier, vinkling og kildetyper
Den journalistiske dokumentar på flow og net"; dvs. side 115-117
Filmiske virkemidler, p. 22-28
Praktisk arbejde. P. 23-30

DOX
De klassiske dokumentartyper: p. 27-40

Dokumentarer:
Kongerne af kvicklån / Ekstra Bladet – uden for citat / Operation X
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kampagner

Kampagner
Kampagnetyper, kampagnes historie, produktionsforhold, produktionsforhold og målgruppe er nogle af de emner, som der sættes fokus på. Derudover arbejder vi særligt med oplysnings- og informationskampagner og med reklamekampagner og de forskellige formater.


Materialer:
De korte formater
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Filmforløb

Superheltefilmen
Superheltefilm: Det teoretiske arbejde er et forløb om superheltefilm
Vi arbejder med at anvende film- og tv-sprogets terminologi og med at redegøre for dramaturgiske principper. Der arbejdes her med analyse af filmcitater og filmværker.
I forløbet indgår definition af genren, arbejde med strukturen, ikonografien og temaer i superheltefilm.
I forløbet om superhelte indgår også en mini.projekt med titlen "Præsentér en superhelt"

Materiale:
Fokus - grundbog i mediefag: side 12- 51
"Superheltefilmen", p 111-122 IN Filmgenrer & genrefilm
"Supergenren, der ikke vil dø"; Filmskrift 16:9, September 2013, 11.årgang, nummer 52
”Blockbuster”, Ekko #36, Christoffer Juhl Seidellin
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksamensproduktion & opsamling

Produktion af eksamensfilm og opsamling af forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer