Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Søren Garsdal Rasmussen
Hold 2020 mu/gh2 (1gh mu2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløb musik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløb musik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer