Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Jens Busck
Hold 2020 fy/b (1b fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den nære astronomi og verdensbilleder
Titel B Energi
Titel C Bølger - Lyd og lys
Titel D Atomer
Titel E Kosmologi
Titel F Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den nære astronomi og verdensbilleder

Astronomi og dagligdag: Dag/nat, årstider, tidevand, månens faser, astronomisk enhed.
Solsystemet: Solen som energikilde, dannelsen af solsystemet, planeter, kometer, astroidebælter, og kometer.
Astronomiske verdensbilleder. Geocentriske og heliocentriske verdensbilleder. Aristoteles, Ptolemæus, Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton og de tre love.

Film/udsendelse: "Den bevægede Jord".

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger - Lyd og lys

Grundlæggende bølgeegenskaber, herunder frekvens, periode, bølgelængde, amplitude, fart. Superposition/interferens. Stående bølger og resonans.
Lydbølger. Lyd i luft. Lyd i andre materialer. Dopplereffekt.
Lys. Det elektromagnetiske spektrum. Planck kurven og Solens strålingskurve. Refraktion/brydning. Transmission, refleksion, og absorption. Youngs spalteforsøg (diffraktion). Fotonenergi. Bølge-partikel dualitet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Atomer

Atomers bestanddele. Bohrs atommodel. Emissions- og absorptionsspektre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kosmologi

Universets udvidelse. Hubbles lov. Rødforskydning. Emissions- og absorptionsspektre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer