Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Torben Rønne
Hold 2020 fy/c (1c fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den nære astronomi
Titel B Energi
Titel C Bølger: Lyd og lys
Titel D Atomer og stråling
Titel E Kosmologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den nære astronomi

Dag og nat, årstider, Månens faser, afstande i Universet (AU og lysår), solsystemet, planeterne, Jordens radius

Formidling af solsystemet og planeterne er sket som mundtlig fremlæggelse i grupper med udgangspunkt i en powerpoint.

Eksperimentelt arbejde:
Jordens radius bestemt med GPS (rapportforsøg)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Energi

Pga. lockdown er dette forløb stort set foregået virtuelt.

Energibevarelse, energikvalitet, energiformer (kinetisk energi, potentiel energi, mekanisk energi, termisk energi, elektrisk energi, kemisk energi, strålingsenergi, kerneenergi), effekt, nyttevirkning.

Energiformerne mekanisk energi og termisk energi er behandlet kvantitativt, herunder specifik varmekapacitet, smelte- og fordampningsvarme.

Supplerende stof:
Der er arbejdet 3 moduler med FNs verdensmål 7 bæredygtig energi: Danmarks energiforbrug og -produktion, drivhuseffekten, vedvarende energiformer (vindenergi, solceller, smart grid, bioenergi, bølgeenergi og atomenergi). De vedvarende energiformer blev behandlet i grupper, hvor hver gruppe fremlægge sin energiform mundtligt for klassen med brug af powerpoint.

Eksperimentelt arbejde:
Effekt ved trappegang og trappeløb (journalforsøg)
Hoppekonstanten (journalforsøg)
*Vands fordampningsvarme (fællesforsøg - filmet pga. lockdown)
*Isens smeltevarme (journalforsøg - filmen pga. lockdown)
*Nyttevirkning (rapportforsøg - filmet pga. lockdown)

* Forsøg udført af lærer og filmet pga. lockdown.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger: Lyd og lys

Pga. lockdown er dette forløb stort set foregået virtuelt.

Generelle bølgeegenskaber: Længdebølger, tværbølger, amplitude, bølgelængde, periode, frekvens, bølgeligningen, konstruktiv og destruktiv interferens, resonans, egenfrekvens, stående bølger.

Lydbølger: Lyd i luft, betydning af amplitude og frekvens, lydens fart, dopplereffekt.

Lys: Lys som bølger: bølgelængde, frekvens, fart, amplitude. Det elektromagnetiske spektrum og lysets farver. Brydning og brydningsloven.

Som supplerende stof er i grupper arbejdet med lys og hverdagsfænomener, bl.a. regnbuen, øjet og farver, hvorfor himlen er blå om dagen og rød om morgenen, briller, spejle og fatamorgana. Hver grupper fremlagde sit emne for resten af klassen.

Eksperimentelt arbejde:
*Stående bølger (virtuelt)
*Varmestråling (virtuelt)
Brydningsloven (rapportforsøg)

*pga. lockdown
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Atomer og stråling

Energi i lys, fotoner, grundstoffers fingeraftryk, emissionsspektrum, absorptionsspektrum, kontinuert spektrum (varmestråling), Bohrs atommodel, atomers emission og absorption af stråling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kosmologi

Stjerner og galakser, afstande i universet, en stjernes død, Hubbles lov, rødforskydning, Universets udvidelse, Big Bang teorien
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer