Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Bodil Anker-Møller
Hold 2020 sa/u (1u sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Politisk ideologi og det politiske system
Titel B Dansk økonomi
Titel C Repetition af det samlede pensum

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Repetition af det samlede pensum

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer