Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Sofie Meng Skjæveland
Hold 2020 ma/a (1a ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Lineær sammenhænge
Titel B Ligninger og opfølgning på grundforløb
Titel C Procent og renteregning
Titel D Eksponentiel udvikling
Titel E proportionalitet
Titel F Potensfunktioner
Titel G Statistik
Titel H sandsynlighed
Titel I Vektorer 1
Titel J Vektorer og trigonometri
Titel K Funktionsteori

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Lineær sammenhænge

Indhold
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Ligninger og opfølgning på grundforløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Procent og renteregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksponentiel udvikling

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Potensfunktioner

- forskriften for en potensfunktion
- beregning af a og b
- potensregression og modeller

Kernestof mat 1 stx s. 162-166
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Statistik

- ikke grupperede observationer
         - diagrammer og kvartilsæt
- Boksplot
- Grupperede observationer
           - diagrammer for grupperede observationer


kernestof mat 1 stx s. 46-55
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H sandsynlighed

- kombinatorik
- permutationer
- kombinationer og binormialkoefficient
- sandsynlighedsregning
- sandsynlighedsfelt
-multiplikations og additionsprincippet

Kernestof mat 1 stx s. 66-77
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Vektorer 1

- vektorers koordinater
- vektorregneregler (plus, minus, skalar)
- længde af en vektor
- skalarprodukt
- tværvektorer og determinant.

Kernestof mat 1 stx s. 90-101
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Vektorer og trigonometri

kapitel 10 kernestof mat 1 stx
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Funktionsteori

kapitel 11 - kernestof mat 1 stx
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer