Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Pia Knudsen
Hold 2020 fy/u (1u fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi
Titel B Bølger
Titel C Astronomi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Energi

Fagligt indhold:
- Energiformer
- Energiomdannelse, energikæder og energibevarelse
- Mekanisk energi, potentiel energi og kinetisk energi
- Elektrisk energi (enheden kWh er dog ikke blevet gennemgået)
- Termisk energi
- Specifik varmekapacitet, tilstandsformer, faseovergange, smelte- og fordampningsvarme
- Effekt
- Nyttevirkning
- Bæredygtig energi

Arbejdsformer:
- Tavlegennemgang
- Gruppearbejde og pararbejde
- Elevfremlæggelser af fagligt indhold og af opgaver
- Demoforsøg og elevforsøg

Journalforsøg:
- Bestemmelse af effekten af en hånd
- Bestemmelse af den specifikke varmekapacitet for et lod

Rapportforsøg:
- Bestemmelse af nyttevirkningen for hhv. en elkedel og en gryde uden låg. Forsøget blev udført under corona, hvor læreren lavede forsøget og eleverne noterede relevante data ned.

Materialer:
- Kapitel 2 i ”Luk fysikken ind- Fysik C” af Klaus Bruun Pedersen på nær s. 47-48, s. 56-57 og s. 60-61
- Hæftet ”Bæredygtig energi” på nær s. 6-7.

Evaluering:
- Test efter forløbet
- Feedback på rapportforsøget om nyttevirkningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Bølger

Hele dette forløb er kørt virtuelt. Eleverne har derfor IKKE lavet forsøg selv, men har set forsøg på Google Meet og på videoer.

Fagligt indhold:
- De to bølgetyper: Tværbølger og længdebølger
- Bølgebegreber: Bølgelængde, amplitude, periode/svingningstid, frekvens
- Bølgeligningen
- Konstruktiv og destruktiv interferens
- Lys og lyd som eksempler på bølger
- Frekvensens og amplitudens betydning på vores opfattelse af lyd
- Dopplereffekt
- Gitterligningen
- Det elektromagnetiske spektrum
- Lys som bølger og partikler herunder Bohrs atommodel, emission, absorption og fotonenergi

Miniforsøg:
- Højtalere og interferens (corona - derfor på video)
- Hvad afhænger lydens tone og styrke af? (corona - derfor på video)
- Laserlys gennem et gitter (corona - derfor på Meet)

Rapportforsøg:
- Gitterligningen (corona - derfor på video)
- Lydens hastighed i luft ved stuetemperatur (corona - derfor på video)

Arbejdsformer:
- Tavlegennemgang på minitavle gennem Meet
- Opgaveregning
- Videoforsøg og demoforsøg på Meet
- Gruppefremlæggelser
- Virtuel undervisning

Materialer:
- "Luk fysikken ind - Fysik C" af Klaus Bruun Pedersen s. 77-84, 86-87, 92-98, 100-103, 109-113, 123-124, 126-128,133-135.

Evaluering:
- Feedback på rapportforsøget om gitterligningen
- Feedback på rapportforsøget om lydens hastighed i luft ved stuetemperatur
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Astronomi

Fagligt indhold:
- Det heliocentriske og geocentriske verdensbillede (I filmen "Den Bevægede Jord")
- Keplers love
- Dag og nat, årstider, tyngdekraft og tidevand, midnatssol og polarnat
- Månens faser, solformørkelse og måneformørkelse
- Big Bang (gruppearbejde)
- Universets udvidelse, Hubbles lov og rødforskydning

Arbejdsformer:
- Primært virtuel undervisning gennem Google Meet
- Tavlegennemgang
- Gruppearbejde
- Fremlæggelser for andre grupper
- Forsøg

Rapportforsøg:
- Bestemmelse af Jordens radius (blev udført i virkeligheden og ikke virtuelt)

Miniforsøg:
- Minieksperimenter med Keplers love (virtuelt gennem meet)
- Hubbles lov og elastikker

Materialer:
- Film: Den Bevægede Jord på CFU
- s. 23-29 og 159-163, 167-169, 171-174 i bogen "Luk Fysikken Ind - Fysik C" af Klaus Bruun Pedersen
- Uddrag fra bogen "BasisFysik C" (dvs. s. 245, 262-265, 299-301)
- Videoen: https://www.youtube.com/watch?v=3RdkXs8BibE
- Videoen: https://www.youtube.com/watch?v=WLRA87TKXLM

Evaluering:
- Feedback på rapportforsøget "Jordens Radius"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer