Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Pia Knudsen
Hold 2020 fy/gf (1gf eux fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Energi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Energi

Fagligt indhold:
- Energiformer
- Energiomdannelse, energikæder og energibevarelse
- Potentiel energi og kinetisk energi
- Elektrisk energi
- Termisk energi
- Specifik varmekapacitet, tilstandsformer, faseovergange, smelte- og fordampningsvarme
- Effekt
- Nyttevirkning
- Bæredygtig energi

Arbejdsformer:
- Tavlegennemgang
- Virtuel undervisning
- Gruppearbejde og pararbejde
- Elevfremlæggelser af fagligt indhold og af opgaver
- Demoforsøg
- Elevforsøg

Miniforsøg:
- Bestemmelse af vands fordampningsvarme
- Bestemmelse af effekten af en hånd
- Bestemmelse af en persons effekt når personen bevæger sig på en trappe

Rapportforsøg:
- Bestemmelse af nyttevirkningen for hhv. en elkedel og en gryde uden låg

Materialer:
- Siderne 42-49, 51-53, 55, 64-69, 72-73 i bogen ”Luk fysikken ind- Fysik C” af Klaus Bruun Pedersen
- Hæftet ”Bæredygtig energi” på nær s. 6-7.

Evaluering:
- Test efter forløbet
- Feedback på rapportforsøget om nyttevirkningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer