Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e)
Hold 2020 SP/selv SP (1selv SP)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A La identidad
Titel B Frida Kahlo: artista, feminista y mexicana EXAMEN
Titel C Los jóvenes españoles EXAMEN
Titel D La guerra civil española
Titel E Cuba EXAMEN
Titel F Las bandas de Centroamérica

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A La identidad

La identidad

Hvilke faktorer er bestemmende for ens identitet? Vi arbejder med portrætter af unge mennesker fra  forskellige latinamerikanske lande og inddrager filmen La Zona. Der formidles et indtryk af kontinentets mangfoldighed.

Der arbejdes videre med opbygning af ordforråd og strategier til at begrænse ordbogsopslag

Kernestof:
La identidad contrastada. O. Mikkelsen og P. Rismøller. Gyldendal 2013. Kapitlerne: Mariángeles, Mario, Nicolas
La historia de Juan. Juanes
Film: La Zona. Rodrigo Plá 2007
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Frida Kahlo: artista, feminista y mexicana EXAMEN

Der arbejdes med den mexikanske kunstner Frida Kahlo og billedbeskrivelse. Eleverne vælger selv et værk af Kahlo, som skal præsenteres og fortolkes i grupper
Tekster:
Frida Kahlo. Fra Hola! M. Abrahamsen. Gyldendal 1990
Frida Kahlo y Diego Rivera, side 64-65, 70-71 og 74-75. E. Hernández Brink. Gyldendal 2002
Frida Kahlo. Fra: El Sol. Mary Glasgow Magazines. Nov 2009
Frida, una artista mexicana. Fra: Viva la vida. S. Bascuñan. L&R Uddannelse 2017
Taxi a Coyoacán. Dolores-Soler Espiauba. Forlaget Sprogbøger 2009

Supplerende materiale:
Film: Frida! Produktion: Salma Hayek. 2002
Video om Frida Kahlo fra Qué tal?  Mary Glasgow Magazines.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Los jóvenes españoles EXAMEN

Kernestof:

La buena vida. Kapitlerne Estrella, David og Alejandro.
España en la calle. Kapitlerne "los jóvenes bebemos mucho" og "La generación perdida". M. Tønner. gyldendal 2019
Los chicos españoles entre los más felices del mundo. Fra bogen Los jövenes españoles. N. Cámara. Difusión 2012

Supplerende materiale:
La generación de los mil euros. Dansk intro til bogen Nuevos retratos af O. Loumann. Gyldendal 2008
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D La guerra civil española

Forløbet om den spanske borgerkrig bruges til at træne brugen af metoder i forbindelse med analyse og fortolkning af sangtekster. Udover sange fra de to stridende fløje i Borgerkrigen ses en introducerende video (med transskription, som læses) og der arbejdes med analyse og fortolkning af propagandaposters. Organiseret i matrixgrupper læses der uddrag af P. Revertes bog til spanske skoleelever.  Forløbet sluttes af med filmen El laberinto del fauno, som der knyttes en Delprøve 1 og 2 til. Før filmen læses en introduktion, produceret ifm et seminar for spansklærere i Instituto Cervantes i Napoli

Materialer:
Videotranskription og video: http://es.maryglasgowplus.com/videos/357847
Arturo Perez-Reverte: La guerra civil contada a los jóvenes. Kapitlerne Introducción, La sublevación, la intervención exterior, La retaguardia nacional, La ESpaña franquista, El maquis. Alfaguara 2016
Sangtekster:
Oriamendi: https://www.youtube.com/watch?v=x_OhhvLE2DY
En la plaza de mi pueblo: https://www.youtube.com/watch?v=n_-YPLLxLFg
Marchando: https://www.youtube.com/watch?v=aGRSb9UjR2o
Los campesinos: https://www.youtube.com/watch?v=iGsAj3yOGLA
Introduktion til filmen El laberinto del fauno: https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Numeros%20Especiales/2013_ESP_14_IX%20Encuentro%20ELE/2013_ESP_14_IXEncuentro_01ARLANZON.pdf?documentId=0901e72b81604013 (side 7)
Film:
El laberinto del fauno: Guillermo del Toro 2006
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Cuba EXAMEN

I forløbet om Cuba inddrager vi lidt historie (den cubanske revolution og Che Guevara), men fokuserer ellers på aktuelle levevilkår for ung og gammel. Jinterismo tematiseres. Vi arbejder med filmen Habana Blues og sangen La Flaca.

Kernestof:
El Che: revolución y mitología. Fra: El Sol. Septiembre 2005
Habana Blues. Benito Zambrano. 2005
Macetas, jineteras y mantenidas. Fra: Cuba en cambio. R. López. Gyldendal 2016
Carlos, el maceta. Fra: Cuba en cambio. R. López. Gyldendal 2016
Entrevista con una madre soltera, Adela. Fra: Cuba en cambio. R. López. Gyldendal 2016
La Flaca. Jarabe de Palo. 1996


Supplerende materiale:
Video og transkription: 48 horas en La Habana. El Sol Magazine
https://politiken.dk/debat/art8021884/I-Havana-er-regeringen-lettet-ved-udsigten-til-Joe-Biden-som-pr%C3%A6sident-men-den-skal-ikke-gl%C3%A6de-sig-for-tidligt-for-det-vil-nok-tage-lang-tid-at-rulle-fire-%C3%A5rs-Cuba-fjendtlig-politik-tilbage
15 minutter af reportagen: https://www.dr.dk/drtv/se/cuba-og-kapitalismen_153235
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Las bandas de Centroamérica

Holdet introduceres til bandefænomenet gennem den spansksprogede Wikipedias artikel om Mara Salvatrucha. Dernæst ser vi filmen Sin nombre, som behandles med arbejdsark til udvalgte scener. Der arbejdes med personkarakteristik. 2 artikler belyser hhv kvindernes position i banderne og mulighederne for at starte en tilværelse uden for bandelivet. Sluttelig arbejdes der med dokumentaren Entras si quieres y sales si puedes.

Kernestof:
Afsnittene Introducción og Historia fra Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha  
Uddrag fra artiklen Las mujeres mara. Fra: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/las-mujeres-mara-roles-de-genero-en-pandillas-de-centroamerica/
Filmen Sin nombre. Gary Fukunaga 2009
Reportagen: Entras si quieres y sales si puedes: http://www.youtube.com/watch?v=5ib9RVx9VHs
Fábrica de oportunidades. Fra El Sol; Mary Glasgow Magazines nov-dec 2018

Supplerende materiale:
Introducerende video fra magasinet El Sol
10 minutter af dokumentaren Las maras en Centroamérica: https://www.youtube.com/watch?v=It1lhZuq9rc
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer