Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21 - 2021/22
Institution Skive Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e)
Hold 2020 Ty/selv (1selv Ty)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Die DDR
Titel B Landeskunde
Titel C Helden im Dritten Reich
Titel D Die Zeit
Titel E EKSAMENSEMNE: Volksmärchen
Titel F Das Grenzenland
Titel G EKSAMENSEMNE: Sucht
Titel H EKSAMENSEMNE: Minimalismus und Zero Waste
Titel I Forløb#8

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Die DDR


Die DDR

Eleverne får en generel baggrundsviden om DDR og træner også i at kunne gengive den generelle viden på tysk. Vi lægger især vægt på emnet Flugt (muren og forskellige måder at flygte på). Vi afrunder emnet med DDR set lidt fra en anden side, hvor tidligere DDRborgere beretter om, hvad de savner.

Schlüsselwörter: https://quizlet.com/_764sdn?x=1jqt&i=18nse5

Bagggrundsviden om DDR: http://www.sowieso.de/portal/ddr/ddr (2011)

2 Menschen, 2 Schicksale -unversöhnlich bis Heute, fra: Stefan Polke: Die Themenkiste, Gyldendal, 2007

Ballon (film fra 2018)

Die Mauer (2012):  https://sowieso.de/lexikon/932.html

Ballonflucht: http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/navigation/topnav/jahr/1979/ballonflucht/

Flucht: http://www.zeitklicks.de/ddr/zeitklicks/zeit/das-system/weg-nur-wie/flucht/                                                    


Ich habe gerne in der DDR gelebt (2010): http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/top/wtt/010/mau/de5579477.htm

Reiner Kunze: das ende der kunst (1969)

Fall der Berliner Mauer 1989: https://www.youtube.com/watch?v=s3FjYRRCMdE

Die Stasi: https://slowgerman.com/2019/05/16/sg-183-die-stasi/  (fra 2019)

"Gelernter DDR-Bürger" af Andreas Kieling: Ein deutscher Wandersommer (2011) uddrag, taget fra: Ove Andersen og Poul Husum: "Es war einmal ein Land", Tyskforlaget, 2015

Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Landeskunde

Eleverne lærer generelt om Tyskland og den tyske kultur. Fokus på den basale grammatik og mundtlig sprogfærdighed.  

Temaer:
-"Siezen und duzen" af Rikke Taber og Martin Graverholt: Dein Deutschland
-Berlin, Felix Gruber: Berlin ist eine große Stadt (2009)
-Oktoberfest: https://slowgerman.com/2007/09/21/slow-german-014-das-oktoberfest/ Annik Rubens 2007
-Hvordan tyskerne ser sig selv (for sjov): Phil Laude: Alman (2019) https://genius.com/Phil-laude-alman-lyrics
-sammenligning af tysk og dansk kultur:-"Typisch Dänisch -Typisch Deutsch" af Rikke Taber og Martin Graverholt; Dein Deutschland
-Deutschland-poster (fra Goethe Institut)
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Helden im Dritten Reich

Vi definerer begreberne "Held" og "Vorbild" og eleverne laver en præsentation om en helt/et forbillede i deres eget liv.

Derefter ser vi på 30erne og 40ernes Tyskland. Hvem er her skurke og hvem er helte? Det kommer an på, om man spørger i dag eller tilbage i den periode. Vi arbejder med nazisternes helte: Hitler, soldaterne og den ariske familie (Mutterkult), den ideelle ungdom, mand og kvinde. Derefter lærer vi om modstandsbevægelsens helte: Die weisse Rose og Stauffenberg.

Arbejde med helte- og forbilledebegrebet i Ein neuer Anfang (af Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove, Lindhardt og Ringhof, 2013) s. 92 og 119.
Rausching, Hermann: Gespräch mit Hitler. Zürich und New York 1940 og om den ariske familie/Mutterkult fra Ein neuer Anfang s. 119 og 121
Sophie Scholl und Die weisse Rose: https://slowgerman.com/?s=sophie Annik Rubens, 2014.
Sophie Scholl: Die letzten Tage (film fra 2005)
Berthold von Stauffenberg: Mein Vater wollte Hitler töten: http://www.spiegel.de/deinspiegel/a-776460.html. Anne-Katrin Schade, Der Spiegel, 2011.
Billedanalyse af forskellige helte i nazistisk kunst
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Die Zeit

Die Zeit

Tema om tidens vigtighed og værdien i nogle gange at lave ingenting.  Vi har trænet Schlüsselwörter til emnet.

Intro s. 48 i Ein neuer Anfang af Mathilde Nygaard Beck og Christina Hove, Lindhardt og Ringhof, 2013.
"Die Rechnung ist falsch und geht doch auf" uddrag af Michael Endes "Momo" fra 1973 (taget fra Ein neuer Anfang)
"Stress -wie gehe ich damit um?" s. 51 i Ein neuer Anfang
Loriot Feierabend https://www.youtube.com/watch?v=zkxt2f-6Xh8 1977, Radio Bremen.
Kurt Tucholsky: Augen in der Grossstadt (1930) i Ein neuer Anfang s. 56 og: https://www.youtube.com/watch?v=HpElK3dF39Q
Eleverne har lavet en billedbeskrivelse af et af disse to billeder: "Metropolis" af George Grosz s. 68 i Ein neuer Anfang eller af billedet "Mondaufgang am Meer" af Caspar David Friedrich s. 69 i Ein neuer Anfang


Særligt fokus på tidsbetegnelser, præpositioner og pronominer.
Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E EKSAMENSEMNE: Volksmärchen


Märchen

Eleverne lærer om brødrene Grimm og arbejder med forskellige folkeeventyr, indsamlet af brødrene Grimm. Vi træner eventyranalyse, hvor vi både tolker eventyrene traditionelt og psykoanalytisk og eleverne bliver bevidste om særlige kendetegn ved eventyr. Emnet afrundes med eksempler på, hvordan kunstnere i nutiden har genfortolket folkeeventyrene.

Eleverne har trænet eventyrnøgleord så som Zauberwesen, Entwicklung, Stiefmutter og Gegensätze.
https://quizlet.com/_5ajlt8?x=1jqt&i=18nse5

Materiale:
-Die Brüder Grimm und ihre Zeit (lille introtekst)
-Merkmale des Märchens, fra: Gattungen af Helle Egendal, Gyldendal 2017
-Brüder Grimm: Dornröschen, fra: Der Zauberspiegel af Leif Christensen og Angela Homann, Tyskforlaget 2006
-Brüder Grimm: Frau Holle, fra Goethe Instituts hjemmeside: http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mad/gri/de9114028.htm
-Brüder Grimm: Die Bremer Stadtmusikanten https://www.youtube.com/watch?v=0Ukr9p-lBt4&t=5s
-Dina Goldstein: Fallen Princessess (2007-10) fra: https://www.dinagoldstein.com/fallen-princesses/ (mundtlig aflevering)
-Rammstein: Sonne (2001)
-Der Froschkönighttps://www.youtube.com/watch?v=W8DEoiResqQ&t=78s  (brugt til skriftlig aflevering)
Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Das Grenzenland


Eleverne lærer om den dansk-tyske grænses historie, hvad et nationalt mindretal er og hvad det danske og tyske mindretal står for -især ud fra unge menneskers perspektiv. Hvilke fordele og ulemper er der ved at være del af et mindretal? Føler de sig som tyskere eller danskere? Eleverne træner også nøgleord til emnet.

Schlüsselwörter: https://quizlet.com/_91x869?x=1jqt&i=18nse5

Liv Schrøder om at være en del af det tyske mindretal (2019): https://www.youtube.com/watch?v=rdMMEAm48wE

Studenter, der fortæller om at være en del af det tyske mindretal (2018): https://www.youtube.com/watch?v=lYaVx2cbMPc&t=25s

I Tyskland har jeg hjemme (TV SYD 2017 1:4) https://www.tvsyd.dk/i-tyskland-har-jeg-hjemme/i-tyskland-har-jeg-hjemme-14

Nationale Minderheiten (Grænseforeningen: Im Grenzgebiet, 2019)

Max Kahrmann: Dänisch oder Deutsch? (2013)

Siri aus Apenrade, fra: Dan Albertsen et al: Junge Stimmen aus Deutschland, Lindhardt og Ringhof

Mikka Lene Pers: Gib Raum -Geschichte der Zukunft, 2009, fra: Mette Hermansen et al: Grænseland -krig og kulturmøde, Forlaget Columbus

Hjemmesider:
https://www.bdn.dk/
https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/graenselandets-mindretal/det-danske-mindretal

Eleverne ser billeder om den dansk-tyske grænse fra før 1864, efter 1864 og fra 1920 (i forhold til afstemningen)
Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G EKSAMENSEMNE: Sucht

Sucht

Eleverne lærer om begrebet "Sucht" og vi arbejder med forskellige former for ekstrem afhængighed -lige fra stoffer til afhængighed af andre personer. Eleverne har trænet nøgleord til temaet.

Materiale:
Schlüsselwörter: https://quizlet.com/_856ekc?x=1jqt&i=18nse5

Keine Macht den Drogen (Jugendberatung) https://www.kmdd.de/jugendliche-was-ist-sucht.htm

Dr. Silvia Nold: Gesundheit für Körper und Seele, letzte Aktualisierung am 18. Februar 2020
https://gesundheit-koerper-seele.com/sucht-definition-abhaengigkeit-suchtpraevention/

3096 Tage (film fra 2013 -elever trænede personkarakteristik)

Smartphonesucht: Kinderdemonstration gegen die Handy-Fixierung der Eltern
21. September 2018 https://www.youtube.com/watch?v=zHidk7iz7Dc

Heute schon mit ihrem Kind gesprochen (2018), https://www.berlin-suchtpraevention.de/  (billedanalyse)

Karen Köhler: Der Vater, fra: Lebenswege, udgivet af Anette Kristensen, Tyskforlaget 2015

Rammstein: Stein um Stein (2004)

Katja Fischer: Ich dachte, ich drehe durch, die Welt 2014

Phil Laude: Alkoholfrei Shaming (2019): https://www.youtube.com/watch?v=lNhb0QnKWgg
Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H EKSAMENSEMNE: Minimalismus und Zero Waste

Eleverne skal kunne forklare hvad Minimalisme og Zero Waste er og kunne give udtryk for deres egen holdning til emnet. Eleverne introduceres i materialet for mennesker, der er meget grebet af disse tendenser eller der ser mere kritisk på det. De oparbejder et ordforråd til temaet.

Materiale:

Schlüsselwörter: https://quizlet.com/_7mqhwn?x=1jqt&i=18nse5

Manuel Bogner: Eine Berlinerin verbesserte mit Minimalismus ihr Leben -und wir können von ihr lernen (2016), i: Anne Lønberg Eskesen: Genau!, Gyldendal, 2018

Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, Kölner Ausgabe Bd. 12, 1959-63

Unser Wohlstandsmüll (2019) : https://www.youtube.com/watch?v=0CATD58E83o

Minimal konsumieren -maximal leben (2015): https://www.youtube.com/watch?v=g-J1sh2p6sU

Die Weltverbesserer: Der Spiegel, Ausgabe 29/2019

Joachim Klöckler: neuealterskultur.com, 30. september 2014

Katharina Dippold: "Ich will keine Minimalist sein. Ich liebe meinen Krempel", die Welt, 14.04.2017
Indhold
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#8

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer