Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Viborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Jørgen Vestergård Andersen
Hold 2017 DA/m (1m DA, 3m DA UDDATA, 4m DA UDDATA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fakta og fiktion, koder og kontrakter. Grundforløb
Titel B Dokumentarfilm.  Grundforløb
Titel C Reklamer. Grundforløb
Titel D Litteratur 1 - Land og by. Grundforløb
Titel E Medieforløb. Grundforløb
Titel F Retorik, argumentation og diskurs. Grundforløb
Titel G Litteratur 2 Grundforløb
Titel H Repetiton. Grundforløb afsluttes
Titel I Litteraturhistorie - oldtid til romantik. Værk 2.
Titel J Selviscenesættelse og sociale medier
Titel K Det selvbiografiske i litteraturen. Værk 3
Titel L Litteraturhistorie - Det moderne gennembrud
Titel M Litteraturhistorie. Fra krig til krig. 1915-1945.
Titel N Reklamefilm - inklusiv formater og diskurser
Titel O Landlivet i litteraturen
Titel P Litteraturhistorie. Nyeste tid (virtuelt forløb)
Titel Q Kroppen i litteraturen (Virtuelt forløb)
Titel R Det 21. århundrede
Titel S Repetition og eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Dokumentarfilm. Grundforløb

Vi har undersøgt dokumentargenren som eksempel på en faktagenre. I den forbindelse har vi især arbejdet med filmen "Testamentet", hvor vi også havde besøg af filmens to hovedpersoner og af instruktøren Christian Sønderby Jepsen. Der har været hovedvægt på dokumentartyperne inden for film, ligesom vi har arbejdet med filmiske virkemidler, igen som "koder" til genrebestemmelsen.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Reklamer. Grundforløb

Klassen har arbejdet med Laswells kommunikationsmodel, Maslows behovspyramide, forskellige typer af reklamefilm, og de har analyseret konkrete reklamer, de selv fandt frem.
Reklamebureauernes målgruppemodeller har de også stiftet bekendtskab med, både Minerva og Gallup.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Retorik, argumentation og diskurs. Grundforløb

Fokus har været på retorikken, dvs. Ciceros pentagram, appelformerne, Toulmins argumentationsmodel og på anvendelse af disse i forbindelse med f.eks. taler. Klassen har også trænet at argumentere for og imod om konkrete emner, hvor du diskuterede i hold mod hinanden.
Diskursanalyse har de lige snust lidt til.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Litteratur 2 Grundforløb

Lige et par ekstra litterære tekster på falderebet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Repetiton. Grundforløb afsluttes

Repetition som afslutning af Grundforløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Litteraturhistorie - oldtid til romantik. Værk 2.

Vi indledte hovedforløbet med et litteraturhistorisk forløb med fokus på ældre tekster, nemlig fra oldtid til romantik. Udvalgte eventyr af H.C. Andersen blev læst som værk, og eleverne skulle i grupper selv tilrettelægge undervisningen og gennemgå hver sit eventyr. Blandt andet med det formål at kunne fremlægge noget mundtligt og kunne forestå planlægning af tekstgennemgangen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Selviscenesættelse og sociale medier

Klassen har arbejdet med de sociale medier som stedet for online selviscenesættelse. De er blevet præsenteret for Goffmans begreber om onstage og backstage, ligesom Meyrowitz´ begreber om middlestage og face/facework.
Mehlsen/Hendricks tekst om ansigtsløs kommunikation har til dels været tænkt som del af en digital dannelse, så eleverne bliver bevidste om de sociale mediers faldgruber.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Det selvbiografiske i litteraturen. Værk 3

Værklæsningen af Jepsens roman har handlet om alle de traditionelle litteraturhistoriske værktøjer og anvendelsen af dem på en længere tekst. Den autobiografiske genre har her også været på dagsordenen, og det har givet anledning til repetition af nogle af begreberne vedr. fakta- og fiktionsgenrerne, hvor denne netop er en hybridform.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Litteraturhistorie - Det moderne gennembrud

Et kortvarigt forløb om det moderne gennembrud, med vægt på realismen, på at sætte problemer under debat, de tre K´er (Klasse, køn og kirke). Johannes V. Jensens tekster ligger udenfor det moderne gennembrud, men repræsenterer alligevel en interesse for virkeligheden, ikke mindst den teknologiske udvikling i starten af 1900-tallet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Litteraturhistorie. Fra krig til krig. 1915-1945.

Scherfigs Det forsømte forår blev delvist læst, delvist set som film. Værk 4. Ellers beskæftigede vi os med ekspressionismen, den psykologiske realisme og nazismen i tekst og film. Vi læste eller så også senere tekster og film, der beskæftiger sig med denne periode.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Reklamefilm - inklusiv formater og diskurser

Med fokus på Landbrug & Fødevarers reklamekampagne "Noget af det bedste i verden" fra 2018 arbejdede klassen med forskellige reklametyper og -formater; det hele i relation til deres erhvervsområde. Kampagnen trækker både på scener fra Italien, Japan og USA, men henvender sig i lige så høj grad til et dansk marked.
Filmtekniske virkemidler, målgrupper og budskaber.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Landlivet i litteraturen

Igen vendte vi tilbage til landbrugssamfundet som miljø og motiv i litteraturen, hvor vi så på beskrivelsen af livet på landet fra 1950´erne til i dag. Vi så også på, hvordan landbruget i nogle tekster kommer under beskydning på en ny måde, idet klimabevidsthed og dyrevelfærd blandt andet dukker op i den nyere litteratur.
Gruppevis fremlæggelse af analyseresultaterne på klassen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Repetition og eksamensforberedelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer